Homepage Slider

Είστε εδώ

Αδρανοποίηση Ζωικών Υποπροϊόντων

Η κύρια δραστηριότητα μιας μονάδας αδρανοποίησης είναι η επεξεργασία νωπών ζωικών υποπροϊόντων ή αποβλήτων σφαγείων (κατηγοριών 2 και 3, Κανονισμός 1069/2009), με στόχο την παραγωγή υψηλής καθαρότητας εμπορεύσιμων ζωικών λιπών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τεχνικές εφαρμογές. Λέγοντας τεχνικές εφαρμογές εννοούμε χρήσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με την ανθρώπινη κατανάλωση, δηλαδή ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων, ως καύσιμα μονάδων συμπαραγωγής, ως πρώτες ύλες για ζωοτροφές κ.ά.

Σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στις γείτονες χώρες, έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα σχετικά με τη διάθεση των ζωικών αποβλήτων. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα σε κάθε περιοχή καθώς και οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία διογκώνονται λόγω της ανεξέλεγκτης απόρριψης των αποβλήτων αυτών σε παράνομες χωματερές, ρέματα, ποτάμια κ.λπ. Η επιβολή προστίμων από την πολιτεία, όταν αυτά επιβάλλονται, επιβαρύνει οικονομικά τις επιχειρήσεις χωρίς να λύνει το πρόβλημα αποτελεσματικά.

Σήμερα υπάρχουν νέες τεχνολογίες που διευκολύνουν την παραγωγή βιοκαυσίμων από τα απόβλητα των σφαγείων και κρεοπωλείων ή την ενεργειακή αξιοποίησή τους με άλλους τρόπους. Αναπτύσσεται, δηλαδή, ένας νέος τομέας στον χώρο των ΑΠΕ, που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού συνδυάζει την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος της διάθεσης των ζωικών αποβλήτων με την εξοικονόμηση πόρων και την παραγωγή βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς και ενέργειας.
 
Η συγκεκριμένη απόβλητη ή υπολειμματική βιομάζα, λοιπόν, μπορεί να αξιοποιηθεί για:
 • Λιπασματοποίηση.
 • Παραγωγή Βιοκαυσίμων (κυριώς υγρών και αερίων, όπως βιοντίζελ και βιοαερίου) και Ενέργειας.
 • Παραγωγή άλλων μορφών ενέργειας.
Η αδρανοποίηση της βιομάζας αυτής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίησή της.
Στη συνέχεια, το παραγόμενο λίπος μπορεί να διατεθεί για την παραγωγή βιοντίζελ ή βιοαερίου. Παράλληλα, τα εναπομείναντα από την επεξεργασία αυτή οστεοκρεατάλευρα μπορούν να διατεθούν για την παραγωγή τροφής ζώων συντροφιάς, βιοαερίου, λιπασμάτων κ.ά..
 
 
Έτσι, με τη διαδικασία της αδρανοποίησης, τα απόβλητα και υποπροϊόντα των σφαγείων και κρεοπωλείων, από πηγή περιβαλλοντικού προβλήματος, μετατρέπονται σε πρώτες ύλες αναπτυξιακής δυνατότητας.
 
Η AGROENERGY προτείνει και εφαρμόζει ολοκληρωμένες λύσεις για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των ζωικών αποβλήτων και υποπροϊόντων των σφαγείων της περιοχής, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις του φορέα διαχείρισης της μονάδας. Παράλληλα, αναλαμβάνει τις μελέτες, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και εγκατάσταση της μονάδας και του εργοστασίου, την τεχνική υποστήριξη αλλά και τη διαχείριση του παραγόμενου λίπους στην αγορά, στα πλαίσια μακροχρόνιων συμβάσεων συνεργασίας.
 
Undefined

Αδρανοποίηση (Rendering)

H αδρανοποίηση, κοινώς γνωστή και ως rendering, είναι ένας όρος που μπορεί να λάβει διαφορετικές ερμηνείες. Στην απλούστερη ερμηνεία του όρου, αδρανοποίηση σημαίνει η θερμική επεξεργασία, η διάσπαση και ο διαχωρισμός των ζωικών υποπροϊόντων ή αποβλήτων σε ένα στερεό (πρωτεϊνικό) και ένα υγρό κλάσμα (λίπος). Παρόλο που η θεωρία της αδρανοποίησης καλύπτει όλες τις περιπτώσεις επεξεργασίας όλων των ζωικών υποπροϊόντων ή αποβλήτων, βρώσιμων ή μη, ο όρος αδρανοποίηση στην πράξη έχει ταυτιστεί με την επεξεργασία των μη βρώσιμων ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων. Παρόλα αυτά, ο όρος αδρανοποίηση εξακολουθεί να καλύπτει και την περίπτωση της επεξεργασίας των βρώσιμων υποπροϊόντων, αν και στην περίπτωση αυτή η βρώσιμη αδρανοποίηση -edible rendering- θα πρέπει να διακρίνεται καθαρά. Πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν να χρησιμοποιούν τον όρο επεξεργασία λίπους (“fat processing”) για την περιγραφή της επεξεργασίας των βρώσιμων υποπροϊόντων.

Undefined

Βασικές διαφορές μονάδων υγρού και ξηρού τύπου αδρανοποιήσης

Παρόλο που και οι δύο μέθοδοι αδρανοποίησης θεωρητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία όλων των ειδών των ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων, έχει επικρατήσει η υγρή αδρανοποιήση να χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές που σχετίζονται με την απολίπωση των ζωικών ιστών με στόχο την ανάκτηση υψηλής ποιότητας λίπους και νωπού κρεατάλευρου, ενώ η ξηρή αδρανοποιήση να χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές ταυτόχρονης επεξεργασίας όλων των ζωικών αποβλήτων, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους (υποπροϊόντα και απόβλητα που δεν είναι αποθηκεύμενα σε ψυγείο, έχουν αλλοιωθεί από τη ζέστη, περιέχουν απόβλητα όλων των τύπων), με στόχο το ξηρό κρεατάλευρο, το οποίο θα μπορεί να αποθηκεύεται στο περιβάλλον.

Undefined

Περιγραφή μονάδας υγρής αδρανοποίησης

Η μονάδα υγρής αδρανοποίησης αποτελείται από:
- Το σύστημα παραλαβής και επεξεργασίας της πρώτης ύλης.
- Το βασικό σύστημα αδρανοποίησης και διαχωρισμού.
- Στη μονάδα μπορεί να προστεθεί στάδιο περαιτέρω επεξεργασίας (φυγοκέντρησης) του λίπους, για την παραγωγή υψηλής ποιότητας λίπους με υγρασία και στερεά της τάξης του 0,1%.
- Επιπρόσθετα, στο βασικό σύστημα αδρανοποίησης και ανάκτησης ζωικού λίπους μπορεί να προστεθεί σύστημα προσθήκης αντιοξειδωτικού, antioxidant dosing, και ελέγχου της ποιότητας του εξερχόμενου λίπους, clarity control, όπως επίσης και το σύστημα αυτόματου καθαρισμού και αποστείρωσης της μονάδας, CIP, το οποίο επιβάλλεται στις περιπτώσεις πώλησης του λίπους για ανθρώπινη κατανάλωση.
Undefined

Εργοστάσιο υγρής αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων - Αναλυτική περιγραφή

Ένα από τα εργοστάσια υγρής αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων (με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος) και ρευστοποίησης του περιεχόμενου λίπους, που έχει μελετήσει και σχεδιάσει η AGROENERGY, αφορά σε εργοστάσιο δυναμικότητας 1,5 MTΗ πρώτης ύλης, ως επέκταση ενός εργοστασίου εξευγενισμού (ραφινερίας) φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών, που επίσης είχε μελετήσει και σχεδιάσει, κατασκεύασε, εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία η AGROENERGY, στη ΒΙ.ΠΕ. της Λάρισας.
Οι μελέτες και ο σχεδιασμός του καθετοποιημένου εργοστασίου από την εταιρεία μας έγιναν το 2009. Δυστυχώς, τελικά εγκαταστάθηκε μόνο η ραφινερία.
Με την επέκταση αυτή το εργοστάσιο θα αξιοποιούσε τα ζωικά υποπροϊόντα που αποβάλλονται από σφαγεία και κρεοπωλεία και τα οποία επιβαρύνουν το περιβάλλον, με σκοπό την παραγωγή ρευστοποιημένου ζωικού λίπους υψηλής αξίας, το οποίο θα οδηγείτο στη ραφινερία του εργοστασίου για περαιτέρω επεξεργασία (ραφινάρισμα) και διάθεσή του, στη συνέχεια, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ δεύτερης γενιάς, ζωοτροφών κ.λ.π. και όχι για ανθρώπινη κατανάλωση.
Η δυναμικότητα της μονάδας υγρής αδρανοποίησης, που επιλέχθηκε από την εταιρεία μας, ανέρχεται στους 11.500 τόνους ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων (σφαγείων και κρεοπωλείων) τον χρόνο.
Κύριο παραπροϊόν της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί το κρεατέλευρο ή το οστεοκρεατάλευρο (πρωτεϊνικής σύστασης), του οποίου η διαχείριση και εκμετάλλευση θα αποτελούσε παράλληλη δράση της εταιρείας.
Undefined

Ένα εργοστάσιο αξιοποίησης αδρανοποιημένων ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων

Ένα σύγχρονο καθετοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ δεύτερης γενιάς, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιεί κυρίως φθηνές πρώτες ύλες (απόβλητα και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, απόβλητα και υπολειμματικά ζωικά λίπη κ.ά.) και να μειώνει έτσι δραστικά το κόστος παραγωγής του, πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Μονάδα αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων σφαγείων (με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος) και ρευστοποίησης του περιεχόμενου λίπους.
 2. Μονάδα εξευγενισμού (ραφινερία) φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών. Η μονάδα θα αποτελείται από τρεις επιμέρους μονάδες:
  • τη μονάδα αποφωσφάτωσης μπρούτων φυτικών ελαίων,
  • τη μονάδα εξουδετέρωσης και
  • τη μονάδα ξήρανσης.
 3. Μονάδα προεπεξεργασίας υπερόξινων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών, όπου η περιεχόμενη οξύτητα θα μετατρέπεται σε βιοντίζελ.
 4. Μονάδα παραγωγής βιοντίζελ.
Undefined

Page Back


Subscribe to RSS - Αδρανοποίηση Ζωικών Υποπροϊόντων
Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing