Homepage Slider

Είστε εδώ

'Aλλες ΑΠΕ

Με τον ορυκτό πλούτο της γης να μειώνεται δραστικά καθημερινώς, οι διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) αποτελούν τη λύση του μέλλοντος όσον αφορά το ενεργειακό αδιέξοδο του πλανήτη.

Ειδικότερα, η Ελλάδα, λόγω τη γεωγραφικής της θέσης, της γεωλογίας της και του κλίματος της, είναι πλουσιότατη ενεργειακά και προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για την εκμετάλλευση ενέργειας χωρίς την κατανάλωση φυσικών πόρων.Ο ήλιος, ο άνεμος, η γεωθερμία και το νερό αποτελούν έξοχες πηγές παραγωγής ενέργειας και η χώρα μας είναι ιδιαίτερη προικισμένη όσον αφορά αυτές.
 
Οι ΑΠΕ διαφαίνεται ότι θα έχουν σημαντική συνεισφορά στο ενεργειακό σύστημα της χώρας στα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, την τελευταία δεκαετία ένα θετικό κλίμα έχει δημιουργηθεί για την αντικατάσταση των συμβατικών ενεργειακών πηγών καθώς συνεισφέρουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και η χρήση τους σχετίζεται με μία σειρά περιβαλλοντικών προβλημάτων. Για το λόγο αυτό οι ΑΠΕ καταλαμβάνουν ολοένα και ψηλότερη θέση στην ενεργειακή ατζέντα.
 
Η ανάπτυξη και περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ συνεισφέρει όχι μόνο στο ενεργειακό σύστημα αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος και στις ενεργειακές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της χώρας. Οι κύριο υποστηρικτικοί μηχανισμοί σήμερα στην Ελλάδα στα θέματα ΑΠΕ είναι: α) η εγγυημένη τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και β) η δημόσια χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ. Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77/EΚ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»  ένας ενδεικτικός στόχος τέθηκε για την Ελλάδα. Ειδικότερα, το Παράρτημα Ι της Οδηγίας θέτει ενδεικτικούς εθνικούς στόχους κάλυψης από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως ποσοστό της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας κατά το έτος 2010 για τα κράτη μέλη. Για την Ελλάδα ο στόχος αυτός είναι 20,1% (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων).
Undefined

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, αποτελεί τη μόνη διέξοδο για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη. Επιπλέον, η χρήση της ηλιακής ενέργειας συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα καρκινογόνα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι ρύποι αυτοί επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον...

Undefined

Ανεμογεννήτριες

Οι ανεμογεννήτριες είναι συστήματα που μπορούν να εκμεταλλευθούν την αιολική ενέργεια προκειμένου να παράγουν έργο. Είναι γνωστές από αρχαιοτάτων χρόνων και χρησιμοποιούνταν κυρίως για την άντληση νερού και την άλεση των δημητριακών. Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως για την μετατροπή της αιολικής ενέργειας σε μηχανική και στη συνέχεια σε ηλεκτρική. Υπάρχουν δύο τύποι ανεμογεννητριών οι...

Undefined

Γεωθερμικά συστήματα

Η γεωθερμία, μια ήπια και πρακτικά ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, είναι η φυσική, θερμική ενέργεια της Γης που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Η μεταφορά της θερμότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους, είτε αγωγή από το...

Undefined

Υδροηλεκτρικά συστήματα

Η υδραυλική ενέργεια θεωρείται µιά από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς είναι η ηλιακή ενέργεια η οποία µε την εξάτµιση του νερού, κινεί τον υδρολογικό κύκλο -καθημερινώς, η γη αποβάλλει μια μικρή ποσότητα νερού, αφού με τη ηλιακή ακτινοβολία τα μόρια του νερού διασπώνται σε ιόντα. Η υδροηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από την µετατροπή της δυναµικής ενέργειας του νερού σε κινητική και στην συνέχεια σε...

Undefined

Page Back


Subscribe to RSS - 'Aλλες ΑΠΕ
Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing