Homepage Slider

Είστε εδώ

Ανάπτυξη μικροφυκών

Είναι κοινή πεποίθηση ανάμεσα στον επιστημονικό κόσμο ότι το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου προέρχεται από τα φύκη που υπήρχαν στους αρχαίους ωκεανούς. Το πετρέλαιο αποτελείται από υγρούς υδρογονάνθρακες που είναι ενώσεις οι οποίες αποτελούνται από άνθρακα και υδρογόνο. Έτσι ο άνθρακας αποτελεί τουλάχιστον το 70-80% του πετρελαίου. Το υπόλοιπο 20% είναι κυρίως υδρογόνο, ενώ το θείο και το οξυγόνο αποτελούν το καθένα μέχρι και το 5% του βάρους του πετρελαίου. Η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι σχετικά υψηλή λόγω της υγρής του μορφής. Δυστυχώς όμως, τα αποθέματα πετρελαίου δεν είναι ανεξάντλητα, ενώ κατά την καύση αυτού ή/και των κλασμάτων του εκλύονται στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, η κύρια αιτία της παρατηρούμενης αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Τα μικροφύκη (μικροσκοπικοί φωτοσυνθετικοί οργανισμοί) χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια μετατρέπουν τον ανόργανο άνθρακα του CO2 καθώς και άλλα θρεπτικά συστατικά (κυρίως άζωτο και φώσφορο) σε λίπη, υδρογονάνθρακες και πρωτεΐνες, τα οποία αποθηκεύουν με τη μορφή βιομάζας. Αυτή η παραγόμενη βιομάζα, παρόλο που θεωρείται ενεργειακή πηγή χαμηλής στάθμης λόγω του υψηλού ποσοστού υγρασίας που έχει, μπορεί μέσα από βιολογικές ή χημικές διεργασίες να μετατραπεί σε αέρια ή υγρά βιοκαύσιμα. Στόχος της επιστημονικής κοινότητας είναι η χρήση των μικροφύκων ως ένα βιολογικό εργοστάσιο παραγωγής αέριων και υγρών βιοκαυσίμων, το οποίο θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον καθότι από τη μία θα ανακυκλώνει το CO2 της ατμόσφαιρας μη εκλύοντας νέες ποσότητες σ' αυτή, ενώ από την άλλη θα αξιοποιεί την πλέον ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, τον ήλιο.

Γενικά μπορούμε να χωρίσουμε τα υπάρχοντα συστήματα καλλιέργειας μικροφυκών σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

 1. Φυσικοί υδροφόροι σχηματισμοί (κυρίως λίμνες) στους οποίους οι περιβαλλοντικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη κάποιου είδους μικροφύκους.
 2. Τεχνητές δεξαμενές μέσα στις οποίες καλλιεργούνται τα μικροφύκη.
 3. Κλειστοί βιο-αντιδραστήρες σύνθετης κατασκευής μέσα στους οποίους καλλιεργούνται συγκεκριμένα είδη μικροφυκών για την παραγωγή συγκεκριμένων βιοχημικών προϊόντων.

Τα πλεονεκτήματα από την καλλιέργεια μικροφυκών, σε σχέση με άλλες μεθόδους αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου, ποικίλλουν και συνοψίζονται στα παρακάτω:

 1. Η καλλιέργεια μικροφυκών για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου δεν αποτελεί μέθοδο μόνο απευθείας δέσμευσης του CO2, αλλά και χρησιμοποίησής του. Έτσι, το CO2 μπορεί να δεσμευτεί απευθείας από τα καυσαέρια ενός εργοστασίου και στη συνέχεια η παραγόμενη βιομάζα να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας (π.χ. βιοντίζελ).
 2. Ως μέθοδος δε συντελεί μόνο στη δέσμευση του εκπεμπόμενου CO2, αλλά και στη μείωση των εκπομπών, μιας και με την αντικατάσταση για παράδειγμα του πετρελαϊκού ντίζελ από βιοντίζελ ένα μέρος του εκλυόμενου CO2 θα είναι ανακυκλωμένο.
 3. Εκτός από το CO2 που απομακρύνεται από τα καυσαέρια έχει παρατηρηθεί και απομάκρυνση σημαντικού ποσοστού του NOx κατά τη διοχέτευσή τους σε καλλιέργεια μικροφυκών.
 4. Για την καλλιέργεια ορισμένων ειδών μικροφυκών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μη πόσιμο αλμυρό ή υφάλμυρο νερό, γεγονός που είναι εξαιρετικής σημασίας αν αναλογιστούμε ότι η διάθεση των υδάτινων πόρων αποτελεί μείζον θέμα σε παγκόσμια κλίμακα.
 5. Για την καλλιέργεια μικροφυκών μπορούν να χρησιμοποιηθούν άγονες ή ερημικές εκτάσεις γης ακατάλληλες για άλλου είδους καλλιέργειες.
 6. Ορισμένα είδη μικροφυκών είναι ανθεκτικά σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και μπορούν να καλλιεργηθούν με τη διοχέτευση καυσαερίων στην καλλιέργειά τους.
 7. Η καλλιέργεια μικροφυκών παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλές τιμές παραγωγικότητας σε σχέση με άλλες προτεινόμενες ενεργειακές καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα η ελαιοκράμβη, το ζαχαροκάλαμο ή το ηλιέλαιο. (βλ. πίνακα)
 8. Η παραγόμενη βιομάζα μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα

Πίνακας : Απόδοση σε Έλαιο ανά 1.000 m2 ανά έτος διαφόρων καλλιεργειών

Είδος Ελαίου

liters / 1000 m2 / έτος

Σχόλια

Αραβοσιτέλαιο

18

 

Σογιέλαιο

48

 

Ηλιέλαιο

102

 

Κραμβέλαιο

127

 

Φοινικέλαιο

635

 

Μικροφύκη

1.050

(20 g/m2/ day @ 15% TAG)

Μικροφύκη

8.750

(50 g/m2/day @ 50% TAG)

Undefined

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιεχόμενο που να έχει ταξινομηθεί με αυτόν τον όρο.

Page Back


Subscribe to RSS - Ανάπτυξη μικροφυκών
Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing