Homepage Slider

Είστε εδώ

Βιομάζα

Με τον όρο βιομάζα εννοούμε κάθε οργανική ύλη που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον φυτικό κόσμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας και ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί τα φυτά, μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, δομούνται μετατρέποντας την ηλιακή ενέργεια σε αποθηκευμένη χημική, η οποία αποδίδεται π.χ. κατά την καύση τους. Επίσης, τα φυτά αποτελούν τροφή για τα ζώα, οπότε η ενέργεια μεταφέρεται σε αυτά, άρα και στη βιομάζα που παράγεται από αυτά.

Σήμερα, ο όρος βιομάζα συμπεριλαμβάνει όλα τα προϊόντα, υπολείμματα και απόβλητα φυτικής και ζωικής προέλευσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας, όπως τα γεωργικά και δασικά υπολείμματα (κλαδέματα, άχυρα, πριονίδια, κουκούτσια κ.ά.), τα ζωικά απόβλητα και υπολείμματα (κοπριά, άχρηστα αλιεύματα κ.ά.), τα ενεργειακά φυτά, τα αστικά υγρά απόβλητα και στερεά απορρίμματα και τα υπολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων και της αγροτικής βιομηχανίας.
 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 28/2009, βιομάζα είναι το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης, από τη γεωργία και κτηνοτροφία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων.
 
Η βιομάζα είναι η παλαιότερη πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο. Σήμερα, λόγω της κρίσης που επικρατεί στα ορυκτά καύσιμα, αλλά και λόγω της μόλυνσης του περιβάλλοντος από αυτά, υπάρχει μία στροφή της παγκόσμιας κοινότητας στις παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Οι τεχνολογικά και οικονομικά αναπτυγμένες χώρες επιβάλλουν την αξιοποίηση της βιομάζας με νέες τεχνολογίες, ώστε να παράγεται ενέργεια υψηλής απόδοσης, με ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση, από ενεργειακά προϊόντα χαμηλής ή και αρνητικής αξίας αλλά υψηλού ενεργειακού περιεχομένου άρα υψηλής ενεργειακής αξίας.
 
 
Η βιομάζα αποτελείται από ενώσεις που έχουν ως βασικά στοιχεία κυρίως τον άνθρακα, το υδρογόνο και το οξυγόνο, οι οποίες παράγονται από διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό (Η2Ο) με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας που απορροφούν, η οποία με τον τρόπο αυτόν μετατρέπεται σε περιεχόμενη χημική ενέργεια. Οι ζωικοί οργανισμοί προσλαμβάνουν την ενέργεια αυτή με την τροφή τους και αποθηκεύουν ένα μέρος της. Η ενέργεια που περιέχεται στη φυτική και ζωική βιομάζα αποδίδεται, τελικά, μετά την επεξεργασία και τη χρήση της, π.χ. ως καύσιμη ύλη. Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με επιπλέον CO2, καθώς αυτό ανακυκλώνεται.
Η ενέργεια που προέρχεται από τη βιομάζα βασίζεται στην Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας. Όπως είπαμε, τα φυτά στη διάρκεια της ζωής τους, μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, δεσμεύουν ηλιακή ενέργεια την οποία αποθηκεύουν με τη μορφή χημικής ενέργειας. Η ενέργεια αυτή μπορεί να αντληθεί από τον άνθρωπο με τεχνολογικές μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες συγχρόνως μειώνουν των όγκο των αποβλήτων που παράγονται.
 
 
Η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών (παραγωγή διαφόρων μορφών ενέργειας) είτε με απ’ ευθείας καύση της είτε με μετατροπή της σε αέρια, υγρά και στερεά βιοκαύσιμα, μέσω θερμοχημικών διεργασιών (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση) ή βιοχημικών διεργασιών (αλκοολική ζύμωση, αναερόβια ή αερόβια χώνευση). Η κατάλληλη διεργασία για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση επιλέγεται κυρίως ανάλογα με το είδος της διαθέσιμης πρώτης ύλης.
 
 

Ειδικότερα, η ενεργειακά αξιοποιήσιμη βιομάζα, κυρίως η απόβλητη και υπολειμματική, εμφανίζεται με τις εξής μορφές:

 • Γεωργικά υπολείμματα και απόβλητα. Περιλαμβάνονται υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών (στελέχη, κλαδιά, κληματίδες, φύλλα, άχυρο, κλαδέματα, καλαμιές, φύκι κ.ά.) και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων (υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού, πυρηνόξυλο, πυρήνες φρούτων κ.ά.), απόβλητα φρούτα κ.ά..
 • Δασικά υπολείμματα και απόβλητα. Περιλαμβάνονται υπολείμματα καλλιέργειας και καθαρισμών δασών (αραιώσεων, υλοτομιών), απόβλητα δασών, υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου κ.ά..
 • Κτηνοτροφικά απόβλητα. Περιλαμβάνονται απόβλητα εντατικής κτηνοτροφίας από βουστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία κ.ά. (ζωικά περιττώματα, αχυροστρωμνή, ακατάλληλο - απόβλητο γάλα κ.ά.), αλιευτικά υπολείμματα και απόβλητα κ.ά..
 • Άλλα αγροτοβιομηχανικά απόβλητα και υπολείμματα. Περιλαμβάνονται υποπροϊόντα και απόβλητα σφαγείων, απόβλητα και υπολείμματα βιομηχανιών τροφίμων, όπως τυροκομείων, ελαιουργείων, πυρηνελαιουργείων, χυμοποιείων κ.ά..
 • Ελαιούχες ύλες. Περιλαμβάνονται τα εξουδετερωμένα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη, απόβλητα και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια (τηγανέλαια κ.ά.), απόβλητα και υπολειμματικά ζωικά λίπη, λιπαρά οξέα, ολεΐνες κ.ά.
 • Αστικά απόβλητα. Περιλαμβάνονται το οργανικό κλάσμα των αστικών στερεών απορριμμάτων και τα αστικά λύματα, καθώς και η απόβλητη και υπολειμματική αστική στερεή βιομάζα (κλαδέματα κ.ά.).
 • Ενεργειακές καλλιέργειες. Περιλαμβάνονται καλλιέργειες φυτών που μπορούν να οδηγηθούν στην παραγωγή υγρών, αερίων και στερεών βιοκαυσίμων, όπως ο ηλίανθος, η σόγια, η ελαιοκράμβη, το γλυκό σόργο, το σόργο, η αγριαγκινάρα, το καλαμπόκι, το τριφύλλι κ.ά..
 
Σήμερα, οι κύριες εφαρμογές της βιομάζας ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι:
 • Κάλυψη ενεργειακών αναγκών σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Θέρμανση θερμοκηπίων.
 • Θέρμανση κτιρίων με καύση της βιομάζας σε ατομικούς/κεντρικούς λέβητες.
 • Παραγωγή ενέργειας σε γεωργικές βιομηχανίες.
 • Παραγωγή ενέργειας σε βιομηχανίες ξύλου.
 • Τηλεθέρμανση (ή τηλεψύξη), δηλαδή η διαδικασία κεντρικής παραγωγής θερμότητας (ή ψύξης) και η διανομή της, συνήθως με τη μορφή θερμού (ή ψυχρού) νερού, για θέρμανση (ή ψύξη) κατοικιών ή για άλλες εφαρμογές.
 • Παραγωγή ενέργειας σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού και Χώρους Υγειονομικής Tαφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
 • Παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο και αέριο σύνθεσης.
 • Παραγωγή βιοκαυσίμων (υγρών, αερίων, στερεών).
 • Παραγωγή ενέργειας από τα βιοκαύσιμα ή απ' ευθείας από τη βιομάζα με διάφορες διεργασίες.
 
Η βιομάζα στον οικιακό τομέα χρησιμοποιείται κυρίως με τη μορφή καυσοξύλων για μαγείρεμα, θέρμανση χώρων και νερού.
Σήμερα, είναι δυνατή η παραγωγή εξευγενισμένων καυσίμων βιομάζας, όπως θρύμματα ξύλου (woodchips) και συσσωματώματα ή συμπυκνώματα βιομάζας (πελλέτες ή pellets, μπρικεττών), με δυνατότητα αυτοματοποιημένης τροφοδοσίας και ικανοποιητικής απόδοσης.
 
 
Η στερεή βιομάζα χρησιμοποιείται κυρίως σε δύο μορφές:
 1. Ακατέργαστη μορφή, όπως καυσόξυλα, πυρηνόξυλα, κουκούτσια κ.ά..
 2. Επεξεργασμένη μορφή για ευκολότερη χρήση, αποθήκευση και μεταφορά, όπως θρύμματα ξύλων (woodchips) ή συσσωματώματα βιομάζας (pellets, briquettes).

Καυσόξυλα
 
Θρύμματα (woodchips)
 
  Καύση πελλετών
 
 
Το πυρηνόξυλο είναι το ξυλώδες υπόλειμμα που προκύπτει, λόγω της απομάκρυνσης της υγρασίας και του εναπομείναντος ελαίου (πυρηνελαίου), από την ημιστερεή πάστα που παρέμεινε μετά την παραγωγή ελαιόλαδου στο ελαιουργείο.
 
Τα θρύμματα ξύλων (woodchips) είναι μικρά τεμάχια ξύλου, μήκους 5-50 mm. Η ποιότητα των θρυμμάτων βιομάζας εξαρτάται από την πρώτη ύλη και την τεχνολογία παραγωγής τους και συνήθως προέρχονται από δασικά υπολείμματα (κλαδιά, κορυφές, ολόκληρα δένδρα), υπολείμματα από πριονιστήρια και άλλα.
 
Τα συσσωματώματα στερεής βιομάζας (πέλλετς, μπρικέττες) αποτελούν τυποποιημένο κυλινδρικό βιοκαύσιμο που παρασκευάζεται με τη συμπίεση ξηρών πριονιδιών που παράγονται από απόβλητη και υπολειμματική δασική και αγροτική βιομάζα, από απόβλητα και υπολείμματα ξύλου βιοτεχνιών και βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου κ.ά..
Στην παραγωγική διαδικασία δεν χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα παρά μόνο υψηλή πίεση και ατμός. Επίσης, η καύση των πελλετών και μπρικεττών είναι σχεδόν τέλεια, με αποτέλεσμα να παράγεται ελάχιστος καπνός. Τα συσσωματώματα ξύλου έχουν πολύ υψηλή ενεργειακή πυκνότητα. Το γεγονός ότι συμπιέζονται (πρεσάρονται) σημαίνει ότι καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, άρα περιέχουν περισσότερη ενέργεια ανά μονάδα όγκου. Η μείωση του όγκου συμβάλλει και στην ευκολότερη και οικονομικότερη αποθήκευσή τους. Η διαδικασία της καύσης τους είναι υψηλής ποιότητας, χωρίς μεγάλο υπόλειμμα στο τέλος.
 
Undefined

Φυτικά Έλαια

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ανάγκη χρήσης εναλλακτικών καυσίμων σε πετρελαιοκινητήρες λόγω της ελάττωσης των πετρελαϊκών αποθεμάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα καυσαέρια των κινητήρων που χρησιμοποιούν καύσιμα με βάση τους υδρογονάνθρακες. Ένας αριθμός μελετών έχει δείξει ότι τα τριγλυκερίδια θα μπορούσαν να είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο...

Ελληνικά

Ζωικά Λίπη

Σε γενικές γραμμές,  όταν κάποιος ορίζει το βιοντίζελ, θεωρεί ως δεδομένο ότι αυτό παράγεται από μια ποικιλία φυτικών ελαίων. Όμως, επειδή το βιοντίζελ παράγεται κυρίως από βρώσιμες καλλιέργειες, η τεχνολογία προσανατολίζεται σε άλλες λύσεις, καθότι το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής των βρώσιμων φυτών, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει στροφή της καλλιέργειας σε προμήθεια πρώτων...

Undefined

Ζωικά Υποπροϊόντα

Τα ζωικά υποπροϊόντα προέρχονται κυρίως από τη σφαγή ζώων για κατανάλωση από  τον άνθρωπο, από την παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης όπως τα γαλακτομικά, καθώς και από τη διαδικασία απόρριψης των νεκρών ζώων. Ανεξάρτητα από την πηγή τους, αποτελούν δυνητική απειλή για τη δημόσια υγεία. Ακριβώς για αυτό κατηγοροποιούνται σε ειδικές κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που τα...

Undefined

Στερεή Βιομάζα

Bιομάζα είναι κάθε οργανική ύλη που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον φυτικό κόσμο και αποτελεί ένα από τα πλέον υποσχόμενα ενεργειακά αποθέματα της γης. Η βιομάζα παρέχει όχι μόνο τροφή αλλά και ενέργεια, υλικά οικοδόμησης, χαρτί, υλικά υφαντουργίας, φάρμακα, χημικά κά.. Η πιο συνηθισμένη ενεργειακά εκμεταλλεύσιμη μορφή βιομάζας είναι η στερεή βιομάζα, η οποία είναι...

Undefined

Αστικά Απορρίμματα

Σήμερα στην Ελλάδα παράγονται περί τους 4,6 εκατομμύρια τόνους αστικών απορριμμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως τα απορρίμματα που προέρχονται από κατοικίες, καθώς και ένα μέρος των στερεών αποβλήτων που παράγονται από εμπορικές δραστηριότητες. Ο αριθμός αυτός δύναται να αυξηθεί στα 5,2 εκατομμύρια μέχρι το 2016. Διαχρονικά, παρατηρείται τάση σημαντικής αύξησης της παραγωγής των...

Undefined

Page Back


Subscribe to RSS - Βιομάζα
Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing