Homepage Slider

Είστε εδώ

Έναρξη της επιστημονικής - ερευνητικής δραστηριότητας της AGROENERGY

Η καρδιά της επιστημονικής ομάδας της AGROENERGY ξεκίνησε την ερευνητική της δραστηριότητα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και αποτελεί την πρώτη επιστημονική ομάδα στη χώρα μας που ασχολήθηκε ερευνητικά και όχι μόνο με τη συστηματική ανάπτυξη όλης της απαραίτητης υποδομής και δυνατότητας παραγωγής και διαχείρισης πιστοποιημένου βιοντίζελ πρώτης και νέας γενιάς, με πρώτες ύλες διάφορα ραφιναρισμένα ή μη φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, σογιέλαιο, κραμβέλαιο, φοινικέλαιο, βαμβακέλαιο, πυρηνέλαιο κ.ά.), όξινα και υπερόξινα απόβλητα λάδια ραφινεριών, χαμηλού κόστους χρησιμοποιημένα και τηγανισμένα λάδια, καθώς και απόβλητα ζωικά λίπη.

Στα πλαίσια της έρευνας αυτής αναπτύξαμε και βελτιστοποιήσαμε την κλασική μέθοδο και τις συμβατικές διεργασίες παραγωγής βιοντίζελ, μελετήσαμε όλα τα είδη των πρώτων υλών που είναι κατάλληλες για τις κλασικές διεργασίες, τις ιδιότητές τους, την ποιότητα και τον τρόπο παρασκευής τους, αποκτήσαμε πλήρη τεχνογνωσία των πρόσθετων βελτίωσης των ιδιοτήτων του βιοντίζελ, αναπτύξαμε, για πρώτη φορά στη χώρα μας, δίκτυο προσδιορισμού και πιστοποίησης του βιοντίζελ σύμφωνα με το ΕΝ-14214 που ακολούθησε, αποκτήσαμε πλήρη γνώση και δυνατότητα παρακολούθησης των ενδιάμεσων σταδίων της αντίδρασης μετεστεροποίησης και γενικότερα της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και δυνατότητα αναμόρφωσης και εκμετάλλευσης της crude γλυκερίνης με διάφορους τρόπους.
 
Παράλληλα, αναπτύξαμε νέες, οικονομικά αποδοτικές και ευέλικτες διεργασίες παραγωγής βιοντίζελ νέας γενιάς με τη χρήση διαφόρων νέων καταλυτών (στερεών ετερογενών καταλυτών), με σκοπό την παραγωγή βιοντίζελ κυρίως από τα μη ραφιναρισμένα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη, από χρησιμοποιημένα και απόβλητα λάδια κακής ποιότητας (όξινα και υπερόξινα λάδια με σημαντική περιεκτικότητα σε νερό), από απόβλητα ζωικά λίπη, από ολεΐνες, ελεύθερα και άλλα λιπαρά οξέα κ.λπ.. 
Επίσης, αναπτύχθηκε η θερμική μέθοδος παραγωγής βιοντίζελ, ιδίως από όξινα λάδια, σε υψηλές θερμοκρασίες απουσία καταλύτη.
Στόχος της έρευνας αυτής ήταν η σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής βιοντίζελ με τη βελτιστοποίηση και ανάπτυξη χημικών διεργασιών που θα μπορούν να μετατρέπουν υπολειμματική και απόβλητη, χαμηλού ή και αρνητικού κόστους, ελαιούχο βιομάζα σε βιοντίζελ και επιπλέον να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, με χαμηλές απαιτήσεις σε ενέργεια και όσο το δυνατόν πιο συμβατές με τον όρο «βιοκαύσιμα».
Τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής δραστηριότητας ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά, αφού, εκτός όλων των άλλων, σε πολύ μικρούς χρόνους αντίδρασης είναι δυνατή πλέον η μετατροπή σε βιοντίζελ πρώτων υλών πολύ χαμηλού ή και αρνητικού κόστους, χωρίς ιδιαίτερη προεπεξεργασία της πρώτης ύλης και χωρίς τη δημιουργία των ανεπιθύμητων παραπροϊόντων και αποβλήτων των κλασικών διεργασιών που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Επίσης, τόσο το βιοντίζελ όσο και η γλυκερίνη παράγονται σε κατάσταση υψηλής καθαρότητας αμέσως μετά την αντίδραση, οπότε δεν χρειάζεται να υποστούν περαιτέρω την επεξεργασία που απαιτούν οι κλασικές διεργασίες, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος παραγωγής του βιοντίζελ και διαχείρισης των παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας να είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της κλασικής μεθόδου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτέλεσαν τα πειράματα, που διεξάγαμε, με καταλύτες ειδικά ένζυμα σε χαμηλές θερμοκρασίες (35οC), χρησιμοποιώντας ραφιναρισμένα έλαια, με προϊόντα επίσης υψηλής καθαρότητας.
Τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών έχουν ανακοινωθεί σε πολλά διεθνή συνέδρια και η αποδοχή τους από την επιστημονική κοινότητα και εταιρείες είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική.
 
Μία από τις νέες διεργασίες, που αναπτύξαμε, αφορά στην απ΄ ευθείας παραγωγή βιοντίζελ σε ένα στάδιο από οποιαδήποτε πρώτη ύλη που περιέχει τριγλυκερίδια, οποιασδήποτε ποιότητας και μορφής, όπως φυτικά λάδια [μπρούτα, όξινα (π.χ. 10 wt.%), υπερόξινα (π.χ. 60 wt.%), απόβλητα λάδια κακής ποιότητας, χρησιμοποιημένα και τηγανισμένα λάδια κ.ά.] και απόβλητα ζωικά λίπη, με τη βοήθεια ενός συγκεκριμένου ετερογενούς στερεού βασικού καταλύτη ο οποίος δεν επηρεάζεται από την παρουσία οξύτητας και υγρασίας σε οποιεσδήποτε συγκεντρώσεις στην πρώτη ύλη, και τον σχηματισμό, αμέσως μετά την αντίδραση, σχετικά καθαρών προϊόντων [βιοντίζελ και διαυγούς υψηλής ποιότητας γλυκερίνης σε σχέση με τη γλυκερίνη που προκύπτει ως απόβλητο από τις συμβατικές διεργασίες.
Η διεργασία αυτή αποτελεί μοναδική περίπτωση παγκοσμίως, αναπτύχθηκε στις αρχές του 2004 στο εργαστήριό μας στο ΕΜΠ και η εφαρμογή της έχει ήδη σχεδιαστεί σε πιλοτική κλίμακα και υλοποιείται με την κατασκευή και λειτουργία πιλοτικής μονάδας δυναμικότητας 1000 τόνων βιοντίζελ το χρόνο, για να περάσουμε στη βιομηχανική της εφαρμογή στις αρχές του 2014.
 
Άλλη διεργασία, η οποία έχει ήδη αναπτυχθεί σε πιλοτική και σχεδιαστεί σε βιομηχανική κλίμακα, αφορά στην εστεροποίηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων όξινων και υπερόξινων ελαίων, λιπών, απόβλητων λιπών, ολεϊνών κ.ά. με τη βοήθεια ενός ετερογενούς στερεού όξινου καταλύτη. Η διεργασία αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως στάδιο προεπεξεργασίας των όξινων ελαίων και λιπών, τα οποία στη συνέχεια θα οδηγούνται στις υπάρχουσες - συμβατικής τεχνολογίας - μονάδες παραγωγής βιοντίζελ. Ήδη, ολοκληρώνουμε τα μηχανολογικά σχέδια της διεργασίας αυτής σε βιομηχανική κλίμακα.
 
 
Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing