Homepage Slider

Είστε εδώ

ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων των Δήμων

 
Η AGROENERGY καταθέτει πρόταση συλλογής και ενεργειακής αξιοποίησης των τηγανελαίων και άλλων χρησιμοποιημένων ή αποβλήτων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών των Δήμων της χώρας, τα οποία μπορούν να οδηγούνται στην πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και σε άλλες εργοστασιακές μονάδες παραγωγής βιοντίζελ με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία μας. Το παραγόμενο βιοντίζελ χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του συμβατικού πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και ηλεκτροπαραγωγής στους υπάρχοντες πετρελαιοκινητήρες και καυστήρες.
Η πρόταση αυτή γίνεται στα πλαίσια ενός προγράμματος ενεργειακής αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειμματικής ελαιούχου βιομάζας της χώρας μας, το οποίο έχει σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα από την AGROENERGY, αξιοποιώντας όλες τις δυνατές διεργασίες παραγωγής υγρών και αερίων βιοκαυσίμων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται απ’ ευθείας ή θα μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα.
Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται με τη συνεργασία και υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου μελετήθηκε για πρώτη φορά και παράχθηκε σε πιλοτική κλίμακα το πρώτο βιοντίζελ στη χώρας μας από την καρδιά της επιστημονικής ομάδας της AGROENERGY.
Η συγκεκριμένη επιχειρηματική δράση αποτελεί μέρος ενός γενικότερου προγράμματος της AGROENERGY, το οποίο στοχεύει στην καθετοποιημένη αξιοποίηση του συνόλου της απόβλητης και υπολειμματικής βιομάζας για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.
 
Η πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι η μοναδική στη χώρα μας, την οποία σχεδίασε, κατασκεύασε, εγκατέστησε και λειτούργησε η καρδιά της επιστημονικής ομάδας της AGROENERGY, στα πλαίσια του πρώτου ερευνητικού προγράμματος κάθετης παραγωγής βιοντίζελ στη χώρα μας, το οποίο αφορούσε στην ανάπτυξη νέων χημικών διεργασιών για την παραγωγή ελληνικού βιοντίζελ και τις χρήσεις του στην ελληνική αγορά.
Στη μονάδα αυτή παρήχθη το πρώτο βιοντίζελ στη χώρα μας, το οποίο διακινήθηκε σε μίγματα με το συμβατικό ντίζελ από τα ΕΛΠΕ και τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

περισσότερα...

 
Στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος αυτού, η AGROENERGY προτείνει να εγκαταστήσει ειδικά συστήματα συλλογής αποβλήτων τηγανελαίων και ζωικών λιπών στα σχολεία, σε χώρους μαζικής άθλησης (γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.ά.), σε σταθμούς, ΚΕΠ, ΚΑΠΙ και άλλα κτίρια του Δήμου, των οποίων η εξασφάλιση της θέρμανσης αποτελεί μέριμνα και ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο τρόπος συλλογής των τηγανελαίων και άλλων χρησιμοποιημένων αποβλήτων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών, τον οποίο θα προτείνει, θα εφαρμόσει και θα αναλάβει η AGROENERGY, μπορεί να επεκταθεί και στις κατοικίες (πολυκατοικίες, μεμονωμένες κατοικίες κ.ά.), στους επαγγελματικούς χώρους και σε οποιονδήποτε χώρο που χρειάζεται θέρμανση, με την παρότρυνση και υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

περισσότερα...

Η διαδικασία έχει ως εξής:
Σε κάθε χώρο η AGROENERGY θα εγκαταστήσει ένα σύστημα συλλογής, το οποίο θα περιλαμβάνει μία ειδική δεξαμενή απόρριψης - συλλογής του αποβλήτου φυτικού ελαίου και ζωικού λίπους, το οποίο πρώτα θα έχει περάσει από έναν φυγοκεντρικό διαχωριστή της ελαιούχου βιομάζας από νερό και ξένα στερεά σώματα και κατά περίπτωση από έναν ειδικό μετρητή της ποσότητας της ελαιούχου βιομάζας, πριν αυτή καταλήξει στη δεξαμενή.
Κάθε κάτοικος θα μεταφέρει το χρησιμοποιημένο ή τηγανισμένο φυτικό λάδι και ζωικό λίπος από το σπίτι του στον χώρο που επιθυμεί (π.χ. στο σχολείο ή το κολυμβητήριο), σε δικό του δοχείο ή σε δοχείο που θα προμηθευτεί δωρεάν από την AGROENERGY. Μέχρι τώρα, κάθε κάτοικος απορρίπτει το συγκεκριμένο λάδι και λίπος στην αποχέτευσή του, με συνέπεια να επιβαρύνει το αποχετευτικό σύστημα και τον υδροφόρο ορίζοντα όχι μόνο με ελαιούχο βιομάζα αλλά και με επικίνδυνες για την υγεία ουσίες που εγκλωβίζονται στη βιομάζα αυτή. Τώρα, κάθε κάτοικος θα μπορεί να απορρίπτει το απόβλητο λάδι και λίπος σε ειδικούς χώρους συλλογής του.
Στη συνέχεια, η AGROENERGY θα οδηγεί την απόβλητη ελαιούχο βιομάζα (το λάδι και το λίπος) σε ειδικές μονάδες και εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ που υποστηρίζει.
 
Η AGROENERGY προωθεί, σχεδιάζει, κατασκευάζει και υποστηρίζει μονάδες και εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ με τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Η προστασία της υγείας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και γενικότερα της κοινωνίας, καθώς και η ποιότητα του παραγόμενου βιοντίζελ για κάθε χρήση, είναι ζητήματα αδιαπραγμάτευτα για την AGROENERGY.
 
Μέχρι τώρα το βιοντίζελ οδηγείται μόνο στα διυλιστήρια για ανάμιξη με το συμβατικό ντίζελ και διάθεση του μίγματος στην κίνηση. Πλέον το βιοντίζελ θα μπορεί να οδηγείται και σε μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας καθώς και στους υπάρχοντες καυστήρες για θέρμανση, αυτούσιο ή σε μίγματα με το συμβατικό ντίζελ.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση το παραγόμενο βιοντίζελ θα χρησιμοποιείται αυτούσιο ή σε μίγματα με το συμβατικό πετρέλαιο στους υπάρχοντες καυστήρες των χώρων συλλογής της πρώτης ύλης παραγωγής του. Με τον τρόπο αυτόν το απόβλητο τηγανέλαιο και ζωικό λίπος θα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση καταρχήν των σχολείων, των χώρων άθλησης και άλλων κτιρίων του Δήμου, σε αντικατάσταση μέρους του συμβατικού ορυκτού πετρελαίου θέρμανσης.
 
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η επιστημονική άποψη ότι το τηγανέλαιο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως έχει, αυτούσιο ή σε μίγματα με το πετρέλαιο, στους υπάρχοντες καυστήρες, πόσο μάλλον στα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
 
Για την κάλυψη των εξόδων της συλλογής, μεταφοράς και μεταποίησης των αποβλήτων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών, καθώς και της διάθεσης του παραγόμενου βιοντίζελ ως εναλλακτικό, ανανεώσιμο καύσιμο έναντι του συμβατικού ορυκτού πετρελαίου θέρμανσης, η AGROENERGY προτείνει μία αναλογία καθαρού τηγανελαίου και ζωικού λίπους / βιοντίζελ ή μίγματος βιοντίζελ με ντίζελ ή ντίζελ = 4:1. Δηλαδή, για κάθε τέσσερις (4) τόνους καθαρής απόβλητης ελαιούχου βιομάζας που θα συλλέγει η AGROENERGY από τους χώρους συλλογής του Δήμου, θα επιστρέφει στα σχολεία και στα άλλα κτίρια του Δήμου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ έναν (1) τόνο βιοντίζελ ή μίγματος βιοντίζελ με ντίζελ ή ντίζελ για τη θέρμανση των χώρων αυτών με τους ήδη υπάρχοντες καυστήρες. Η αναλογία αυτή είναι η μικρότερη που προτείνεται στη χώρα μας, γιατί στόχος της εταιρείας δεν είναι το άμεσο κέρδος της αλλά η εφαρμογή μιας επιχειρηματικής λογικής για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης της κοινωνίας μας, η οποία επιπλέον θα κερδίζει από την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων της. Η AGROENERGY επιθυμεί να γίνει ο αρωγός της προσπάθειας, ώστε οι ίδιοι οι κάτοικοι να κερδίζουν από τα δικά τους απόβλητα.
 
Στην περίπτωση που η AGROENERGY θα επιστρέφει, ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ για τον Δήμο, έναν (1) τόνο συμβατικού ντίζελ θέρμανσης αξίας 1580 €/τόνο, ουσιαστικά θα αγοράζει την απόβλητη ελαιούχο ύλη στην τιμή των (1 tn x 1580 €/tn) / 4 tn = 395 €/tn. Τότε, το παραγόμενο από την AGROENERGY βιοντίζελ θα κοστίζει (395 + 500 =) 895 €/tn + ΕΦΚ (+ ΦΠΑ), το οποίο θα μπορεί να αγοράζει και ο Δήμος σε αυτήν την τιμή.
Από τους 4 τόνους αποβλήτου τηγανελαίου ή ζωικού λίπους έστω ότι θα παράγονται 3,5 τόνοι βιοντίζελ, κατάλληλου να χρησιμοποιείται στους υπάρχοντες καυστήρες θέρμανσης των σχολείων και των άλλων κτιρίων του Δήμου.
Έτσι, ο Δήμος θα μπορεί να ξοδεύει 3,5 tn x (895 €/tn + ΕΦΚ) (+ ΦΠΑ) για τους 3,5 τόνους βιοντίζελ που θα αγοράζει από την AGROENERGY, επιπλέον του ενός (1) τόνου συμβατικού ντίζελ που θα προμηθεύεται από την AGROENERGY εντελώς δωρεάν.
Στην περίπτωση που η AGROENERGY θα επιστρέφει, ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ για τον Δήμο, έναν (1) τόνο βιοντίζελ θέρμανσης, αυτό θα κοστίζει 500 €/tn + ΕΦΚ = max 840 €/tn (+ ΦΠΑ), οπότε η AGROENERGY ουσιαστικά θα αγοράζει την απόβλητη ελαιούχο ύλη στην τιμή των (1 tn x 840 €/tn) / 4 tn = 210 €/tn. Η υπόλοιπη ποσότητα των 2,5 τόνων βιοντίζελ θα πωλείται από την AGRORENERGY στην τιμή των (210 + 500 =) 710 €/tn + ΕΦΚ (+ ΦΠΑ), την οποία θα μπορεί να αγοράζει και ο Δήμος σε αυτήν την τιμή.
Έτσι, ο Δήμος θα μπορεί να ξοδεύει 2,5 tn x (710 €/tn + ΕΦΚ) (+ ΦΠΑ) για τους 2,5 τόνους βιοντίζελ που θα αγοράζει από την AGROENERGY, επιπλέον του ενός (1) τόνου βιοντίζελ που θα προμηθεύεται από την AGROENERGY εντελώς δωρεάν.
Εναλλακτικά, η AGROENERGY μπορεί να επιστρέφει τρεις (3) τόνους βιοντίζελ στην τιμή των (0 + 500 =) 500 €/tn + ΕΦΚ (+ ΦΠΑ). Δηλαδή, ο Δήμος θα ξοδεύει 3 tn x (500 €/tn + ΕΦΚ) (+ ΦΠΑ) για τους 3 τόνους βιοντίζελ που θα αγοράζει από την AGROENERGY.
 
Στόχος της AGROENERGY είναι το βιοντίζελ να έχει μηδενικό ΕΦΚ (Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης), αφού είναι βιοκαύσιμο (ανανεώσιμο καύσιμο) και προέρχεται από απόβλητες ελαιούχες ύλες που μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα.
 
Ένα μίγμα βιοντίζελ/ντίζελ, που προτείνει η AGROENERGY, είναι το Β50, δηλαδή ένα μίγμα με βιοντίζελ 50%. Βέβαια, θα μπορεί να χρησιμοποιείται και το Β100, δηλαδή βιοντίζελ 100%.
 
Προς το παρόν δεν μπορεί να διατεθεί βιοντίζελ ή μίγμα βιοντίζελ/ντίζελ για θέρμανση, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η νομοθεσία (εκκρεμούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις).
Όμως, μπορούμε να παράξουμε βιοντίζελ στο ΕΜΠ και να διαθέσουμε βιοντίζελ ή μίγμα βιοντίζελ/ντίζελ στα πλαίσια μιας απ’ ευθείας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΕΜΠ. Συγκεκριμένα, θα υπογραφεί μία τριμερής σύμβαση μεταξύ του Δήμου, ο οποίος θα εξασφαλίσει την πρώτη ύλη (τα απόβλητα τηγανέλαια και ζωικά λίπη) και στον οποίον θα καταλήξει το παραγόμενο βιοντίζελ, του ΕΜΠ, στο οποίο ανατίθεται η παραγωγή βιοντίζελ από τον Δήμο και το οποίο θα παράξει το βιοντίζελ, και της AGROENERGY, η οποία θα καλύψει όλα τα διαχειριστικά έξοδα μεταποίησης του τηγανελαίου σε βιοντίζελ (έξοδα αντιδραστηρίων και λειτουργικά έξοδα). Η συμμετοχή της AGROENERGY είναι μη κερδοσκοπική.
Από 4 τόνους αποβλήτων τηγανελαίων και ζωικών λιπών θα προκύψουν περίπου 3,5 τόνοι βιοντίζελ (θα υπάρχουν κάποιες απώλειες επειδή η πρώτη ύλη δεν είναι εξευγενισμένη), από τους οποίους 3 τόνοι θα πάνε σε σχολεία του Δήμου για ανάμιξη με συμβατικό ντίζελ θέρμανσης και διάθεση του μίγματος στους καυστήρες των σχολείων. Η υπόλοιπη ποσότητα από το παραγόμενο βιοντίζελ θα παραμείνει στην AGROENERGY για να καλύψει μέρος των εξόδων μεταποίησης που θα έχουν καταβληθεί από την εταιρεία.
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, το ΕΜΠ μπορεί να παράγει 1 τόνο βιοντίζελ την εβδομάδα, άρα 4 τόνους βιοντίζελ το μήνα, οπότε θα μπορέσουμε να διαθέσουμε 8 τόνους καυσίμου Β50 (μίγματος βιοντίζελ 50% κ.β. και συμβατικού ντίζελ 50% κ.β.) στους υπάρχοντες καυστήρες θέρμανσης των σχολείων σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την υπογραφή της τριμερούς προγραμματικής σύμβασης.
Το κόστος του καυσίμου αυτού θα είναι 0x0,5 + 1580x0,5 = 790 €/tn, άρα (790 €/tn) x 8 tn = 6.320 €, αντί για το ποσό των (1580 €/tn συμβατικού ντίζελ θέρμανσης) x 8 tn = 12.640 €.
Η ανάμιξη του βιοντίζελ με το συμβατικό ντίζελ θέρμανσης θα γίνεται στους καυστήρες των σχολείων με ευθύνη και εποπτεία του ΕΜΠ και της AGROENERGY, στα πλαίσια της σύμβασης.
Συμπερασματικά, σε έναν μήνα, από 4 x (4/3) τόνους τηγανελαίου θα διατεθούν 4 τόνοι βιοντίζελ δωρεάν στον Δήμο, ο οποίος θα πληρώσει το ποσό των 6.320 € για 8 τόνους καυσίμου Β50 για τη θέρμανση σχολείων του.
 
Η AGROENERGY διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνολογία, τις κατάλληλες συνεργασίες και την επιχειρηματική ανησυχία για να υποστηρίξει το εγχείρημα αυτό, από τη συλλογή των ελαιούχων υλών μέχρι και την εγκατάσταση μονάδας ή εργοστασίου παραγωγής βιοντίζελ "με το κλειδί στο χέρι", εφόσον ο Δήμος επιθυμεί την καθετοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, την εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού του εργοστασίου και την εγγύηση της απόδοσης του εργοστασίου, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που καταθέτει.
 
 


 
 
Η AGROENERGY καταθέτει σε κάθε Δήμο μία πρόταση για τη συλλογή και την αξιοποίηση της απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας (κλαδέματα κ.ά.) της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. Στόχος της δράσης αυτής είναι η αντιμετώπιση και λύση του περιβαλλοντικού προβλήματος που αντιμετωπίζει κάθε Δήμος από τη στερεή βιομάζα που αποβάλλεται ή προκύπτει ως υπόλειμμα δράσεων αποψίλωσης και υλοτόμησης, με σκοπό την αξιοποίησή της για την κάλυψη των θερμικών αναγκών των δημοτικών κτιρίων (σχολείων, σταθμών, δημοτικών χώρων, ιατρείου, ΚΕΠ, Κ.Α.Π.Ι. κ.ά.) και των κατοικιών.
Η πρόταση αυτή γίνεται στα πλαίσια ενός προγράμματος ενεργειακής αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας της χώρας μας, το οποίο έχει σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα από την AGROENERGY, με σκοπό την παραγωγή θερμικής ενέργειας από την καύση της βιομάζας ή των στερεών βιοκαυσίμων (pellets, briquettes) που παράγονται από αυτήν.
Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται με τη συνεργασία και υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
Και η συγκεκριμένη επιχειρηματική δράση αποτελεί μέρος του γενικότερου προγράμματος της AGROENERGY που στοχεύει στην καθετοποιημένη αξιοποίηση του συνόλου της απόβλητης και υπολειμματικής βιομάζας για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.
 
Γενικά, με τον όρο βιομάζα εννοούμε κάθε οργανική ύλη που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον φυτικό κόσμο. Ειδικότερα, η ενεργειακά αξιοποιήσιμη απόβλητη και υπολειμματική στερεή βιομάζα ενός Δήμου εμφανίζεται γενικά με τις ακόλουθες μορφές:
Δασικά υπολείμματα: Περιλαμβάνονται υπολείμματα καθαρισμού δασικών εκτάσεων του Δήμου τα οποία προκύπτουν από τις διαδικασίες αραίωσης και υλοτόμησης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα υπολείμματα από την υποχρεωτική αποψίλωση της δασικής βιομάζας προκειμένου να μειωθεί παράλληλα και ο κίνδυνος πυρκαγιών, όπως π.χ. χορτάρια, κλαδιά δένδρων μέχρι ύψους 2 μέτρων, προκειμένου να μπορεί κάποιος να κινείται με ευκολία στο δάσος, υπολείμματα από την υλοτόμηση δέντρων προκειμένου να μπορεί το δάσος να «αναπνεύσει» κ.ά..
Δασικά απόβλητα: Περιλαμβάνονται οι πευκοβελόνες, φύλλα και οτιδήποτε άλλο αποβάλλεται από τις δασικές εκτάσεις.
Κλαδέματα: Περιλαμβάνονται κλαδέματα που προκύπτουν από τον καθαρισμό θάμνων, δένδρων και λοιπών φυτών που υπάρχουν σε κήπους δημοτών, στα πεζοδρόμια, στις πλατείες και γενικά σε όλους τους χώρους του Δήμου.
 
Η διαδικασία έχει ως εξής:
Η διαθέσιμη απόβλητη και υπολειμματική στερεή βιομάζα θα οδηγείται σε ειδικό σπαστήρα που διαθέτει ή που θα αγοράσει ο Δήμος, ο οποίος μετατρέπει τα κλαδέματα και γενικότερα τη στερεή βιομάζα σε τσιπς. Τα κλαδέματα, σε αυτή τη μορφή, μπορούν να καούν απ’ ευθείας σε κατάλληλους καυστήρες - λέβητες στερεής βιομάζας και στερεών βιοκαυσίμων, χωρίς να χρειαστεί προηγουμένως να μετατραπούν σε pellets, εφόσον έχουν κατάλληλες διαστάσεις και υγρασία. Εναλλακτικά, μπορούν να οδηγηθούν σε μονάδες ή εργοστάσια παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων για να μετατραπούν σε pellets και briquettes.
Ο σπαστήρας αυτός πρέπει να επεξεργάζεται το σύνολο της απόβλητης / υπολειμματικής στερεής βιομάζας του Δήμου.
 
Σενάριο πρώτο:
Τα παραγόμενα από τον σπαστήρα τσιπς, προκειμένου να καούν στους ειδικούς λέβητες στερεής βιομάζας / στερεών βιοκαυσίμων που διαθέτει η AGROENERGY, θα πρέπει να έχουν μέγεθος μικρότερο των 7x5 (cm) και περιεκτικότητα σε υγρασία το πολύ 20%. Εφόσον δεν ακολουθήσει ξήρανση των τσιπς, η θερμογόνος δύναμή τους δεν θα είναι μεγαλύτερη από 3.700 kcal/kg.
Στη συνέχεια, η βιομάζα αυτή (με τη μορφή των τσιπς) θα τροφοδοτεί τους κατάλληλους ειδικούς καυστήρες - λέβητες της AGROENERGY για την θέρμανση των σχολείων, κέντρων άθλησης, Κ.Α.Π.Ι και άλλων κτιρίων του Δήμου.
Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει σπαστήρα ή δεν διαθέτει σπαστήρα για την παραγωγή τσιπς κατάλληλου μεγέθους, τότε πρέπει να αγοράσει έναν τέτοιον σπαστήρα.
Στον Πίνακα 1 συγκρίνεται η ετήσια δαπάνη για τη λειτουργία ενός καυστήρα - λέβητα πετρελαίου ισχύος 500 kW (π.χ. ενός κολυμβητηρίου) με τη συνολική δαπάνη για την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία, για έναν χρόνο, ενός καυστήρα - λέβητα στερεής βιομάζας και στερεών βιοκαυσίμων της AGROENERGY.
Θεωρώντας μία μέση ετήσια κατανάλωση για τον καυστήρα - λέβητα πετρελαίου ίση με 60 m3/έτος, το ετήσιο κόστος λειτουργίας του είναι 77.228 €. Το αντίστοιχο κόστος για τον καυστήρα - λέβητα στερεής βιομάζας / στερεών βιοκαυσίμων, που θα εκμεταλλεύεται την διαθέσιμη απόβλητη και υπολειμματική βιομάζα του Δήμου, είναι μηδενικό και λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος αγοράς και εγκατάστασης ενός τέτοιου καυστήρα από την AGROENERGY είναι 65.000 €, η απόσβεση της επένδυσης επιτυγχάνεται στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της εγκατάστασης, μέσα στον οποίον θα προκύψει και ένα κέρδος 12.000 €, και το σημαντικότερο, για τα επόμενα έτη επιτυγχάνουμε κάλυψη των θερμικών αναγκών σχεδόν με μηδενικό κόστος.
Ακόμα και με μία εγκατάσταση με μικρότερη ετήσια κατανάλωση, όπως αυτή ενός σχολείου του Πίνακα 2, η επένδυση αποσβένεται σε 1,3 χρόνια και τα επόμενα χρόνια το σύστημα λειτουργεί σχεδόν με μηδενικό κόστος.
 
Πίνακας 1. Οικονομικά στοιχεία επένδυσης για λέβητα ισχύος 500 kW (κολυμβητήριο)
 

Τύπος καυσίμου

-
Πετρέλαιο
Chips
Ισχύς καυστήρα - λέβητα
kW
500
500
Βαθμός απόδοσης λέβητα
-
85%
85%
Κόστος λειτουργίας λέβητα
€ / kWh
0,15
0
Ετήσιο κόστος λειτουργίας
€ / έτος
77.254
0
Ποσότητες καυσίμου
tn / έτος
-
147,1
m3 / έτος
60,1
-
Ετήσια εξοικονόμηση καυσίμου
€ / έτος
-
77.254
Όφελος
%
-
100%
Κόστος εγκατάστασης
-
65.000
Απόσβεση
έτη
 -
0,85
 
Πίνακας 2. Οικονομικά στοιχεία επένδυσης για λέβητα ισχύος 250 kW (σχολείο)
 

Τύπος καυσίμου

-
Πετρέλαιο
Chips
Ισχύς καυστήρα - λέβητα
kW
250
250
Βαθμός Απόδοσης λέβητα
-
85%
85%
Κόστος λειτουργίας λέβητα
€ / kWh
0,15
0
Ετήσιο κόστος λειτουργίας
€ / έτος
38.627
0
Ποσότητες καυσίμου
tn / έτος
-
73,5
m3 / έτος
30,1
-
Ετήσια εξοικονόμηση καυσίμου
€ / έτος
-
38.627
Όφελος
%
-
100%
Κόστος εγκατάστασης
-
50.000
Απόσβεση
έτη
 -
1,3
 
Σενάριο δεύτερο:
Παραλαβή, από την AGROENERGY, των κλαδεμάτων και της άλλης απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας από τους χώρους απόθεσης του Δήμου υπό μορφή τσιπς. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει σπαστήρα, πρέπει να αγοράσει έναν σπαστήρα που θα παράγει τσιπς όσο το δυνατόν μικρότερου μεγέθους.
Μετατροπή των τσιπς σε pellets στις μονάδες που υποστηρίζει η AGROENERGY και επιστροφή στον Δήμο ποσότητας pellets (υγρασίας έως 8%) ίσης με το 5% του βάρους της παραληφθείσας υγρής βιομάζας. Δηλαδή, για κάθε 100 τόνους απόβλητης και υπολειμματικής βιομάζας υγρασίας μέχρι και 50%, που συλλέγουμε από τα σημεία απόθεσης του Δήμου, επιστρέφουμε στον Δήμο εντελώς δωρεάν 5 τόνους στερεού βιοκαυσίμου υγρασίας έως 8% και θερμογόνου δύναμης μεγαλύτερης των 4.000 kcal/kg. Οι 5 αυτοί τόνοι pellets θα αποδώσουν, καιόμενα στους καυστήρες - λέβητες στερεής βιομάζας και στερεών βιοκαυσίμων της AGROENERGY, το θερμικό ισοδύναμο 2 τόνων πετρελαίου θέρμανσης. Η υπόλοιπη ποσότητα των pellets μπορεί να διατίθεται στον Δήμο σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν της αγοράς.
Ένα παράδειγμα:
Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε παραλάβει 1000 τόνους υγρών κλαδεμάτων από τον Δήμο.
Μετά από τις διεργασίες της ξήρανσης και της πελλετοποίησης η ποσότητα του τελικού προϊόντος θα είναι περίπου 550 τόνοι pellets ποιότητας Α έως Β.
Ας υποθέσουμε ότι ο Δήμος έχει προμηθευτεί από την AGROENERGY καυστήρες - λέβητες που έχουν ετήσια κατανάλωση ίση με 550 τόνους pellets κατηγορίας Β.
Αφού παραχωρήσουμε στον Δήμο, εντελώς δωρεάν, τους 50 τόνους που έχουμε συμφωνήσει, απομένουν 500 τόνοι που μπορούμε να διαθέσουμε στον Δήμο στην τιμή των 200 €/τόνο. Έτσι, το ετήσιο κόστος καυσίμου θα είναι 200 €/τόνο x 500 τόνους = 100.000 €. Αν υπολογίσουμε και τους 50 τόνους που έχει ήδη παραλάβει ο Δήμος σε μηδενικό κόστος τότε η πραγματική τιμή, στην οποία θα έχει προμηθευτεί το pellet ο Δήμος, θα είναι: 100.000 € / 550 τόνους = 181,8 €/τόνο. Συγκρίνοντας το παραπάνω κόστος με το κόστος προμήθειας pellets από την αγορά, με τιμή 250 €/τόνο για pellet κατηγορίας Β, δηλαδή με ένα ετήσιο κόστος της τάξης των 250 €/τόνο x 550 τόνους = 137.500 €, προκύπτει ετήσιο όφελος 37.500 €. Όλες οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.
Αν συγκρίνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης με τα pellets που θα προκύπτουν από τα κλαδέματα και την άλλη απόβλητη και υπολειμματική βιομάζα του Δήμου, προκύπτει ότι αφού σε κάθε 2 τόνους πετρελαίου αντιστοιχούν 5 τόνοι pellets κατηγορίας Α και Β, τότε 550 x 2/5 = 220 τόνοι πετρελαίου θέρμανσης ισοδυναμούν με τους 550 τόνους pellets. Οι 220 τόνοι πετρελαίου θέρμανσης κοστίζουν περίπου 220 x (1580/1,23) = 280.000 €. Οι 550 τόνοι pellets θα κοστίζουν στον Δήμο 100.000 €. Το όφελος, επομένως, για τον Δήμο, σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης για τη συγκεκριμένη κατανάλωση, ανέρχεται περίπου στο ποσό των 180.000 €. Βέβαια, την πρώτη χρονιά πρέπει να αγοραστούν και οι καυστήρες - λέβητες της AGROENERGY, όπου θα καίγεται η ποσότητα των 550 τόνων pellets.
Επίσης, ως επιπλέον ανταπόδοση προς τον Δήμο, η AGROENERGY θα δωρίζει έναν καυστήρα - λέβητα για σχολείο του Δήμου κάθε φορά που θα παράγεται μία ποσότητα 2.000 τόνων pellets από την απόβλητη και υπολειμματική στερεή βιομάζα του Δήμου.
 
Η AGROENERGY διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνολογία, τις κατάλληλες συνεργασίες και την επιχειρηματική ανησυχία για να υποστηρίξει το εγχείρημα αυτό, από τη συλλογή και παραλαβή της απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας μέχρι και την εγκατάσταση εργοστασίου παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων "με το κλειδί στο χέρι", εφόσον ο Δήμος το επιθυμεί, την εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού του εργοστασίου και την εγγύηση απόδοσης του εργοστασίου σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που καταθέτει.
 
 


 
 
Λήψη απόφασης για την επιλογή αναδόχου, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντας, υλοποίησης
του προγράμματος «ενεργειακής αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειμματικής ελαιούχου βιομάζας»
του Δήμου Νέας Ιωνίας
 
Στα πλαίσια της πρόσκλησης από τον Δήμο Νέας Ιωνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Αρ. Πρωτ.: 22753) από εταιρείες για την υλοποίηση προγράμματος συλλογής και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών του Δήμου Νέας Ιωνίας, με σκοπό την παραγωγή βιοντίζελ για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης σχολείων, παιδικών σταθμών, χώρων μαζικής άθλησης και άλλων κτιρίων του Δήμου, η AGROENERGY πρότεινε συγκεκριμένο πρόγραμμα συλλογής των χρησιμοποιημένων και αποβλήτων ελαιούχων υλών του Δήμου, οι οποίες θα οδηγούνται σε κατάλληλες και ειδικές εργοστασιακές μονάδες παραγωγής βιοντίζελ που υποστηρίζει και εκμεταλλεύεται η AGROENERGY ή στη μοναδική πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ της χώρας μας που έχει κατασκευάσει και λειτουργήσει η καρδιά της επιστημονικής ομάδας της AGROENERGY στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Τα τηγανέλαια και ζωικά λίπη που απορρίπτoνται στον Δήμο (από νοικοκυριά και εστιατόρια) θα συλλέγονται σε χώρους μαζικής συλλογής (π.χ. σχολεία, αθλητικά κέντρα, νηπιαγωγεία και άλλα κτίρια του Δήμου) με έξοδα αποκλειστικά του αναδόχου. 
Το παραγόμενο βιοντίζελ μπορεί να χρησιμοποιείται ως άριστο υποκατάστατο του συμβατικού πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και ηλεκτροπαραγωγής στους υπάρχοντες πετρελαιοκινητήρες και καυστήρες.
Μέρος από το παραγόμενο βιοντίζελ θα επιστρέφεται δωρεάν στον Δήμο για να χρησιμοποιείται, αυτούσιο ή σε μίγματα με το συμβατικό πετρέλαιο θέρμανσης, στους υπάρχοντες καυστήρες των σχολείων, των σταθμών και των άλλων δημοτικών κτιρίων του Δήμου.
Η πρόταση αυτή της AGROENERGY έγινε στα πλαίσια του προγράμματος αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειμματικής ελαιούχου βιομάζας της χώρας μας, το οποίο έχει σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα από την AGROENERGY, με σκοπό την παραγωγή ενέργειας από τη βιομάζα αυτή ή βιοκαυσίμων (βιοντίζελ, βιοαερίου κ.ά.) που παράγονται από αυτήν, αξιοποιώντας όλες τις δυνατές διεργασίες παραγωγής υγρών και αερίων βιοκαυσίμων.
Το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), όπου μελετήθηκε για πρώτη φορά και παράχθηκε σε πιλοτική κλίμακα το πρώτο βιοντίζελ στη χώρας μας από την καρδιά της επιστημονικής ομάδας της AGROENERGY.
Η συγκεκριμένη επιχειρηματική δράση αποτελεί μέρος ενός γενικότερου προγράμματος της AGROENERGY, το οποίο στοχεύει στην καθετοποιημένη αξιοποίηση του συνόλου της απόβλητης και υπολειμματικής βιομάζας για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.
 
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας αποφάσισε, ομόφωνα, την υλοποίηση του προγράμματος ενεργειακής αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειμματικής ελαιούχου βιομάζας του Δήμου και την επιλογή της εταιρείας «AGROENERGY Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας Α.Ε.» ως αναδόχου για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, η οποία:
  • Διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνολογία, τις κατάλληλες συνεργασίες και την επιχειρηματική ανησυχία για να υποστηρίξει το εγχείρημα αυτό.
  • Αναλαμβάνει:
    • Την εγκατάσταση, με δικά της έξοδα, ειδικών συστημάτων συλλογής τηγανελαίων και άλλων αποβλήτων και χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων καθώς και ζωικών λιπών, στα σχολεία, σε χώρους μαζικής άθλησης (γυμναστήρια, κολυμβητήρια), σε βρεφονηπιακούς και άλλους σταθμούς, στο Δημαρχείο, σε Κ.Ε.Π., Κ.Α.Π.Η. και άλλα δημοτικά κτίρια του Δήμου, αλλά και σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και άλλους χώρους που χρειάζονται θέρμανση.
    • Τη μεταφορά της απόβλητης ελαιούχου βιομάζας (το λάδι και το λίπος) στις ειδικές και κατάλληλες εργοστασιακές μονάδες εξευγενισμού και παραγωγής βιοντίζελ που υποστηρίζει και εκμεταλλεύεται ή στην πιλοτική μονάδα του ΕΜΠ, με δικά της έξοδα και μέσα.
    • Όλα τα έξοδα επικοινωνίας με τους κατοίκους, καθώς και τα έξοδα διαφήμισης και προβολής της συγκεκριμένης δράσης, σε συνεννόηση με τον Δήμο.
  • Προσφέρει στον Δήμο μία αναλογία καθαρής απόβλητης ελαιούχου ύλης / βιοντίζελ ή μίγματος βιοντίζελ με ντίζελ = 4 / 1,5. (Δηλαδή, για κάθε τέσσερις (4) τόνους καθαρής απόβλητης ελαιούχου βιομάζας που θα συλλέγει η AGROENERGY από τους χώρους συλλογής του Δήμου, θα επιστρέφει στα σχολεία, τους σταθμούς και σε άλλα δημοτικά κτίρια του Δήμου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ενάμιση (1,5) τόνο βιοντίζελ ή μίγματος βιοντίζελ με ντίζελ για τη θέρμανση των χώρων αυτών με τους ήδη υπάρχοντες καυστήρες).

  Κατεβάστε το αρχείο

 
 
Λήψη απόφασης για την ανάδειξη αναδόχου, μετά από επαναληπτική δημοσίευση, του προγράμματος
«Δράση ενεργειακής αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων και αποβλήτων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων κ.ά.)
και ζωικών λιπών στον Δήμο Περιστερίου»
 
Στα πλαίσια της επανάληψης (Αρ. Πρωτ.: 20333) της αρχικής (Αρ. Πρωτ.: 10894) πρόσκλησης από τον Δήμο Περιστερίου εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εταιρείες για την υλοποίηση, κατόπιν της υπ’ αρ. 108/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, προγράμματος-δράσης ενεργειακής αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων και αποβλήτων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων κ.ά.) και ζωικών λιπών του Δήμου, με σκοπό την παραγωγή βιοντίζελ για την κάλυψη, σε πρώτη φάση, των αναγκών θέρμανσης σχολείων, βρεφονηπιακών και άλλων σταθμών, χώρων μαζικής άθλησης και άλλων δημοτικών κτιρίων του Δήμου, η AGROENERGY πρότεινε συγκεκριμένο πρόγραμμα συλλογής των χρησιμοποιημένων και αποβλήτων ελαιούχων υλών του Δήμου, οι οποίες θα οδηγούνται σε κατάλληλη και ειδική εργοστασιακή μονάδα παραγωγής βιοντίζελ που υποστηρίζει και εκμεταλλεύεται η AGROENERGY ή στη μοναδική πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ της χώρας μας που κατασκευάσαμε και λειτουργήσαμε στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Το παραγόμενο βιοντίζελ μπορεί να χρησιμοποιείται ως άριστο υποκατάστατο του συμβατικού πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και ηλεκτροπαραγωγής στους υπάρχοντες πετρελαιοκινητήρες και καυστήρες.
Μέρος από το παραγόμενο βιοντίζελ θα επιστρέφεται δωρεάν στον Δήμο για να χρησιμοποιείται, αυτούσιο ή σε μίγματα με το συμβατικό πετρέλαιο θέρμανσης, στους υπάρχοντες καυστήρες των σχολείων, των σταθμών και των άλλων δημοτικών κτιρίων του Δήμου.
Το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί με τη συνεργασία και υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), όπου μελετήθηκε για πρώτη φορά και παράχθηκε σε πιλοτική κλίμακα το πρώτο βιοντίζελ στη χώρας μας από την καρδιά της επιστημονικής ομάδας της AGROENERGY.
Η συγκεκριμένη επιχειρηματική δράση αποτελεί μέρος ενός γενικότερου προγράμματος της AGROENERGY, το οποίο στοχεύει στην καθετοποιημένη αξιοποίηση του συνόλου της απόβλητης και υπολειμματικής βιομάζας για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.
 
Ο Δήμος Περιστερίου αποφάσισε, με ψήφους 6 θετικούς έναντι 2 αποχών, να αναδείξει ως ανάδοχο, μετά από επαναληπτική δημοσίευση, του προγράμματος «Δράση ενεργειακής αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων και αποβλήτων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων κ.α.) και ζωικών λιπών στον Δήμο Περιστερίου», σύμφωνα με το πρακτικό 1 της Επιτροπής αξιολόγησης προγραμμάτων-δράσεων αξιοποίησης αποβλήτων του Δήμου, την εταιρεία
AGROENERGY ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
αφού πρόσφερε βιοντίζελ σε αναλογία συλλεγόμενου τηγανελαίου : βιοντίζελ = 4:1,5.

  Κατεβάστε το αρχείο

 
 
Λήψη απόφασης για την ανάδειξη αναδόχου, μετά από επαναληπτική δημοσίευση, για το πρόγραμμα
«Δράση ενεργειακής αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας του Δήμου Περιστερίου»
 
Στα πλαίσια της επανάληψης (Αρ. Πρωτ.: 20332) της αρχικής (Αρ. Πρωτ.: 10896) πρόσκλησης από τον Δήμο Περιστερίου εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εταιρείες για την υλοποίηση, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 107/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, προγράμματος-δράσης ενεργειακής αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας του Δήμου, με σκοπό την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων (pellets και briquettes) για την κάλυψη των θερμικών αναγκών δημοτικών κτιρίων του Δήμου και κατοικιών δημοτών, η AGROENERGY πρότεινε την εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος συλλογής της στερεής βιομάζας που αποβάλλεται ή προκύπτει ως υπόλειμμα δράσεων αποψίλωσης, κλαδέματος και υλοτόμησης του Δήμου, η οποία θα οδηγείται σε κατάλληλες εργοστασιακές μονάδες παραγωγής πέλλετς και μπρικεττών (στερεών βιοκαυσίμων) με τις οποίες συνεργάζεται η AGROENERGY.
Το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί με τη συνεργασία και υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
Η συγκεκριμένη επιχειρηματική δράση αποτελεί μέρος ενός γενικότερου προγράμματος της AGROENERGY, το οποίο στοχεύει στην καθετοποιημένη αξιοποίηση του συνόλου της απόβλητης και υπολειμματικής βιομάζας για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.
 
Ο Δήμος Περιστερίου αποφάσισε, με ψήφους 6 θετικούς έναντι 2 αποχών, να αναδείξει ως ανάδοχο, μετά από επαναληπτική δημοσίευση, για το πρόγραμμα «Δράση ενεργειακής αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας του Δήμου Περιστερίου», σύμφωνα με το πρακτικό 1 της Επιτροπής αξιολόγησης προγραμμάτων-δράσεων αξιοποίησης αποβλήτων του Δήμου, την εταιρεία
AGROENERGY ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
αφού θα παραλαμβάνει τη συγκεκριμένη βιομάζα  στην τιμή των 0 € για κάθε τόνο.

  Κατεβάστε το αρχείο

 
 
Λήψη απόφασης για την ανάδειξη αναδόχου της απόσυρσης και αξιοποίησης των αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων (ορυκτελαίων κ.ά.) του Δήμου Περιστερίου
 
Στα πλαίσια της πρόσκλησης από τον Δήμο Περιστερίου εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εταιρείες για την υλοποίηση προγράμματος απόσυρσης και αξιοποίησης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ορυκτελαίων κ.ά.) του Δήμου, η AGROENERGY πρότεινε πρόγραμμα συλλογής των συγκεκριμένων αποβλήτων, τα οποία θα οδηγούνται σε κατάλληλες και ειδικές εργοστασιακές μονάδες αναγέννησης αποβλήτων ορυκτελαίων κ.ά., μία από τις οποίες υποστηρίζει και εκμεταλλεύεται η AGROENERGY.
Το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί με τη συνεργασία και υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
 
Ο Δήμος Περιστερίου αποφάσισε ομόφωνα να αναδείξει ως ανάδοχο του συγκεκριμένου προγράμματος απόσυρσης-αξιοποίησης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων του Δήμου, σύμφωνα με το πρακτικό 1 της Επιτροπής αξιολόγησης προγραμμάτων-δράσεων αξιοποίησης αποβλήτων του Δήμου, την εταιρεία
ARGOENERGY ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
με τιμή 100 € για κάθε τόνο αποβλήτου ορυκτελαίου.

  Κατεβάστε το αρχείο

 
 
Συμφωνία με το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων για τη συλλογή και την αξιοποίηση
των τηγανελαίων και άλλων αποβλήτων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών της ευρύτερης περιοχής του Κέντρου.
 
Τα ελαιούχα αυτά υλικά θα οδηγούνται σε κατάλληλες και ειδικές εργοστασιακές μονάδες παραγωγής βιοντίζελ που υποστηρίζει και εκμεταλλεύεται η AGROENERGY ή στη μοναδική πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ της χώρας μας που έχει κατασκευάσει και λειτουργήσει η καρδιά της επιστημονικής ομάδας της AGROENERGY στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Το παραγόμενο βιοντίζελ θα χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του συμβατικού πετρελαίου θέρμανσης, αυτούσιο ή σε μίγματα με αυτό, στους υπάρχοντες καυστήρες του Κέντρου και της ευρύτερης περιοχής. Με τον τρόπο αυτόν το απόβλητο τηγανέλαιο ή λίπος θα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του Κέντρου σε αντικατάσταση μέρους του συμβατικού ορυκτού πετρελαίου θέρμανσης.
Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου η AGROENERGY έχει τοποθετήσει ένα ειδικές δεξαμενές απόρριψης - συλλογής των αποβλήτων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών.
Κάθε κάτοικος μπορεί να μεταφέρει το χρησιμοποιημένο ή τηγανισμένο φυτικό λάδι και ζωικό λίπος από το σπίτι του στο Κέντρο, σε δικό του δοχείο ή σε δοχείο που έχει προμηθευτεί από την AGROENERGY. Μέχρι τώρα, κάθε κάτοικος απορρίπτει το συγκεκριμένο φυτικό λάδι και λίπος στην αποχέτευσή του, με συνέπεια να επιβαρύνει το αποχετευτικό σύστημα και τον υδροφόρο ορίζοντα όχι μόνο με ελαιούχο βιομάζα αλλά και με επικίνδυνες για την υγεία ουσίες που εγκλωβίζονται στη βιομάζα αυτή. Τώρα, κάθε κάτοικος θα μπορεί να απορρίπτει το χρησιμοποιημένο λάδι και λίπος στον ειδικό χώρο συλλογής του.
Στη συνέχεια, η AGROENERGY θα οδηγεί την απόβλητη ελαιούχο βιομάζα (το λάδι και το λίπος) στη μονάδα του ΕΜΠ και σε άλλα εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ που υποστηρίζει.
Για την κάλυψη των εξόδων της συλλογής, μεταφοράς και μεταποίησης των αποβλήτων χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών, καθώς και της διάθεσης του παραγόμενου βιοντίζελ ως ανανεώσιμο καύσιμο έναντι του συμβατικού ορυκτού πετρελαίου θέρμανσης, συμφωνήθηκε μία αναλογία συλλεγόμενου τηγανελαίου / βιοντίζελ ή συλλεγόμενου τηγανελαίου / μίγματος βιοντίζελ με ντίζελ = 4:1. Δηλαδή, για κάθε 4 τόνους καθαρής απόβλητης ελαιούχου βιομάζας που θα συλλέγει η AGROENERGY από το Κέντρο, θα επιστρέφει στο Κέντρο ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 1 τόνο βιοντίζελ ή μίγματος βιοντίζελ με ντίζελ για τη θέρμανση του Κέντρου με τους υπάρχοντες καυστήρες.
Στόχος της AGROENERGY είναι η εφαρμογή μιας επιχειρηματικής λογικής για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης της κοινωνίας μας, η οποία επιπλέον θα κερδίζει από την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων της. Η AGROENERGY επιθυμεί να γίνει ο αρωγός της προσπάθειας, οι ίδιοι οι κάτοικοι να κερδίζουν από τα δικά τους απόβλητα.
 
 
Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing