Homepage Slider

Είστε εδώ

Αξιοποίηση της απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας (κλαδέματα κ.ά.) των Δήμων

Η AGROENERGY καταθέτει σε κάθε Δήμο μία πρόταση για τη συλλογή και την αξιοποίηση της απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας (κλαδέματα κ.ά.) της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. Στόχος της δράσης αυτής είναι η αντιμετώπιση και λύση του περιβαλλοντικού προβλήματος που αντιμετωπίζει κάθε Δήμος από τη στερεή βιομάζα που αποβάλλεται ή προκύπτει ως υπόλειμμα δράσεων αποψίλωσης και υλοτόμησης, με σκοπό την αξιοποίησή της για την κάλυψη των θερμικών αναγκών των δημοτικών κτιρίων (σχολείων, σταθμών, δημοτικών χώρων, ιατρείου, ΚΕΠ, Κ.Α.Π.Ι. κ.ά.) και των κατοικιών.

Η πρόταση αυτή γίνεται στα πλαίσια ενός προγράμματος ενεργειακής αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας της χώρας μας, το οποίο έχει σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα από την AGROENERGY, με σκοπό την παραγωγή θερμικής ενέργειας από την καύση της βιομάζας ή των στερεών βιοκαυσίμων (pellets, briquettes) που παράγονται από αυτήν.
Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται με τη συνεργασία και υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
Και η συγκεκριμένη επιχειρηματική δράση αποτελεί μέρος του γενικότερου προγράμματος της AGROENERGY που στοχεύει στην καθετοποιημένη αξιοποίηση του συνόλου της απόβλητης και υπολειμματικής βιομάζας για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.
 
Με τον όρο βιομάζα εννοούμε κάθε οργανική ύλη, που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον φυτικό κόσμο. Ειδικότερα, η ενεργειακά αξιοποιήσιμη απόβλητη και υπολειμματική βιομάζα ενός Δήμου εμφανίζεται γενικά με τις ακόλουθες μορφές:
Δασικά υπολείμματα: Περιλαμβάνονται υπολείμματα καθαρισμού δασικών εκτάσεων του Δήμου τα οποία προκύπτουν από τις διαδικασίες αραίωσης και υλοτόμησης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα υπολείμματα από την υποχρεωτική αποψίλωση της δασικής βιομάζας προκειμένου να μειωθεί παράλληλα και ο κίνδυνος πυρκαγιών, όπως π.χ. χορτάρια, κλαδιά δένδρων μέχρι ύψους 2 μέτρων, προκειμένου να μπορεί κάποιος να κινείται με ευκολία στο δάσος, υπολείμματα από την υλοτόμηση δέντρων προκειμένου να μπορεί το δάσος να «αναπνεύσει» κ.ά..
Δασικά απόβλητα: Περιλαμβάνονται οι πευκοβελόνες, φύλλα και οτιδήποτε άλλο αποβάλλεται από τις δασικές εκτάσεις.
Κλαδέματα: Περιλαμβάνονται κλαδέματα που προκύπτουν από τον καθαρισμό θάμνων, δένδρων και λοιπών φυτών που υπάρχουν σε κήπους δημοτών, στα πεζοδρόμια, στις πλατείες και γενικά σε όλους τους χώρους του Δήμου.
 
Η διαδικασία έχει ως εξής:
Η διαθέσιμη απόβλητη και υπολειμματική βιομάζα θα οδηγείται σε ειδικό σπαστήρα που διαθέτει ή που θα αγοράσει ο Δήμος, ο οποίος μετατρέπει τα κλαδέματα και γενικότερα τη στερεή βιομάζα σε τσιπς. Τα κλαδέματα, σε αυτή τη μορφή, μπορούν να καούν σε κατάλληλους καυστήρες-λέβητες στερεής βιομάζας και στερεών βιοκαυσίμων απ’ ευθείας, χωρίς να χρειαστεί να μετατραπούν προηγουμένως σε pellets, εφόσον έχουν κατάλληλες διαστάσεις και υγρασία. Εναλλακτικά, μπορούν να οδηγηθούν σε μονάδες ή εργοστάσια παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων για να μετατραπούν σε pellets και briquettes.
Ο σπαστήρας αυτός πρέπει να επεξεργάζεται το σύνολο της απόβλητης / υπολειμματικής στερεής βιομάζας του Δήμου.
 
Σενάριο πρώτο:
Τα παραγόμενα από τον σπαστήρα τσιπς, προκειμένου να καούν στους ειδικούς λέβητες στερεής βιομάζας / στερεών βιοκαυσίμων που διαθέτει η AGROENERGY, θα πρέπει να έχουν μέγεθος μικρότερο των 7x5 (cm) και περιεκτικότητα σε υγρασία το πολύ 20%. Εφόσον δεν ακολουθήσει ξήρανση των τσιπς, η θερμογόνος δύναμή τους δεν θα είναι μεγαλύτερη από 3.700 kcal/kg.
Στη συνέχεια, η βιομάζα αυτή (με τη μορφή των τσιπς) θα τροφοδοτεί τους κατάλληλους ειδικούς καυστήρες-λέβητες της AGROENERGY για την θέρμανση των σχολείων, κέντρων άθλησης, Κ.Α.Π.Ι και άλλων κτιρίων του Δήμου.
Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει σπαστήρα ή δεν διαθέτει σπαστήρα για την παραγωγή τσιπς κατάλληλου μεγέθους, τότε πρέπει να αγοράσει έναν τέτοιον σπαστήρα.
Στον Πίνακα 1 συγκρίνεται η ετήσια δαπάνη για τη λειτουργία ενός καυστήρα-λέβητα πετρελαίου ισχύος 500 kW (π.χ. ενός κολυμβητηρίου) με τη συνολική δαπάνη για την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία, για έναν χρόνο, ενός καυστήρα-λέβητα στερεής βιομάζας και στερεών βιοκαυσίμων της AGROENERGY.
Θεωρώντας μία μέση ετήσια κατανάλωση για τον καυστήρα-λέβητα πετρελαίου ίση με 60 m3/έτος, το ετήσιο κόστος λειτουργίας του είναι 77.228 €. Το αντίστοιχο κόστος για τον καυστήρα-λέβητα στερεής βιομάζας / στερεών βιοκαυσίμων, που θα εκμεταλλεύεται την διαθέσιμη απόβλητη και υπολειμματική βιομάζα του Δήμου, είναι μηδενικό και λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος αγοράς και εγκατάστασης ενός τέτοιου καυστήρα από την AGROENERGY είναι 65.000 €, η απόσβεση της επένδυσης επιτυγχάνεται στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της εγκατάστασης, μέσα στον οποίον θα προκύψει και ένα κέρδος 12.000 €, και το σημαντικότερο, για τα επόμενα έτη επιτυγχάνουμε κάλυψη των θερμικών αναγκών σχεδόν με μηδενικό κόστος.
Ακόμα και με μία εγκατάσταση με μικρότερη ετήσια κατανάλωση, όπως αυτή ενός σχολείου του Πίνακα 2, η επένδυση αποσβένεται σε 1,3 χρόνια και τα επόμενα χρόνια το σύστημα λειτουργεί σχεδόν με μηδενικό κόστος.
 
Πίνακας 1. Οικονομικά στοιχεία επένδυσης για λέβητα ισχύος 500 kW (κολυμβητήριο)
 

Τύπος καυσίμου

-
Πετρέλαιο
Chips
Ισχύς καυστήρα-λέβητα
kW
500
500
Βαθμός απόδοσης λέβητα
-
85%
85%
Κόστος λειτουργίας λέβητα
€ / kWh
0,15
0
Ετήσιο κΛειτουργίας
€ / έτος
77.254
0
Ποσότητες καυσίμου
tn / έτος
-
147,1
m3 / έτος
60,1
-
Ετήσια εξοικονόμηση καυσίμου
€ / έτος
-
77.254
Όφελος
%
-
100%
Κόστος εγκατάστασης
-
65.000
Απόσβεση
έτη
 -
0,85
 
Πίνακας 2. Οικονομικά στοιχεία επένδυσης για λέβητα ισχύος 250 kW (σχολείο)
 

Τύπος καυσίμου

-
Πετρέλαιο
Chips
Ισχύς καυστήρα-λέβητα
kW
250
250
Βαθμός Απόδοσης λέβητα
-
85%
85%
Κόστος λειτουργίας λέβητα
€ / kWh
0,15
0
Ετήσιο κόστος λειτουργίας
€ / έτος
38.627
0
Ποσότητες καυσίμου
tn / έτος
-
73,5
m3 / έτος
30,1
-
Ετήσια εξοικονόμηση καυσίμου
€ / έτος
-
38.627
Όφελος
%
-
100%
Κόστος εγκατάστασης
-
50.000
Απόσβεση
έτη
 -
1,3
 
Σενάριο δεύτερο:
Παραλαβή, από την AGROENERGY, των κλαδεμάτων και της άλλης απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας από τους χώρους απόθεσης του Δήμου υπό μορφή τσιπς. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει σπαστήρα, πρέπει να αγοράσει έναν σπαστήρα που θα παράγει τσιπς όσο το δυνατόν μικρότερου μεγέθους.
Μετατροπή των τσιπς σε pellets στις μονάδες που υποστηρίζει η AGROENERGY και επιστροφή στον Δήμο ποσότητας pellets (υγρασίας έως 8%) ίσης με το 5% του βάρους της παραληφθείσας υγρής βιομάζας. Δηλαδή, για κάθε 100 τόνους απόβλητης και υπολειμματικής βιομάζας υγρασίας μέχρι και 50%, που συλλέγουμε από τα σημεία απόθεσης του Δήμου, επιστρέφουμε στον Δήμο εντελώς δωρεάν 5 τόνους στερεού βιοκαυσίμου υγρασίας έως 8% και θερμογόνου δύναμης μεγαλύτερης των 4.000 kcal/kg. Οι 5 αυτοί τόνοι pellets θα αποδώσουν, καιόμενα στους καυστήρες-λέβητες στερεής βιομάζας και στερεών βιοκαυσίμων της AGROENERGY, το θερμικό ισοδύναμο 2 τόνων πετρελαίου θέρμανσης. Η υπόλοιπη ποσότητα των pellets μπορεί να διατίθεται στον Δήμο σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν της αγοράς.
Ένα παράδειγμα:
Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε παραλάβει 1000 τόνους υγρών κλαδεμάτων από τον Δήμο.
Μετά από τις διεργασίες της ξήρανσης και της πελλετοποίησης η ποσότητα του τελικού προϊόντος θα είναι περίπου 550 τόνοι pellets ποιότητας Α έως Β.
Ας υποθέσουμε ότι ο Δήμος έχει προμηθευτεί από την AGROENERGY καυστήρες-λέβητες που έχουν ετήσια κατανάλωση ίση με 550 τόνους pellets κατηγορίας Β.
Αφού παραχωρήσουμε στον Δήμο, εντελώς δωρεάν, τους 50 τόνους που έχουμε συμφωνήσει, απομένουν 500 τόνοι που μπορούμε να διαθέσουμε στον Δήμο στην τιμή των 200 €/τόνο. Έτσι, το ετήσιο κόστος καυσίμου θα είναι 200 €/τόνο x 500 τόνους = 100.000 €. Αν υπολογίσουμε και τους 50 τόνους που έχει ήδη παραλάβει ο Δήμος σε μηδενικό κόστος τότε η πραγματική τιμή, στην οποία θα έχει προμηθευτεί το pellet ο Δήμος, θα είναι: 100.000 € / 550 τόνους = 181,8 €/τόνο. Συγκρίνοντας το παραπάνω κόστος με το κόστος προμήθειας pellets από την αγορά, με τιμή 250 €/τόνο για pellet κατηγορίας Β, δηλαδή με ένα ετήσιο κόστος της τάξης των 250 €/τόνο x 550 τόνους = 137.500 €, προκύπτει ετήσιο όφελος 37.500 €. Όλες οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.
Αν συγκρίνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης με τα pellets που θα προκύπτουν από τα κλαδέματα και την άλλη απόβλητη και υπολειμματική βιομάζα του Δήμου, προκύπτει ότι αφού σε κάθε 2 τόνους πετρελαίου αντιστοιχούν 5 τόνοι pellets κατηγορίας Α και Β, τότε 550 x 2/5 = 220 τόνοι πετρελαίου θέρμανσης ισοδυναμούν με τους 550 τόνους pellets. Οι 220 τόνοι πετρελαίου θέρμανσης κοστίζουν περίπου 220 x (1580/1,23) = 280.000 €. Οι 550 τόνοι pellets θα κοστίζουν στον Δήμο 100.000 €. Το όφελος, επομένως, για τον Δήμο, σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης για τη συγκεκριμένη κατανάλωση, ανέρχεται περίπου στο ποσό των 180.000 €. Βέβαια, την πρώτη χρονιά πρέπει να αγοραστούν και οι καυστήρες-λέβητες της AGROENERGY, όπου θα καίγεται η ποσότητα των 550 τόνων pellets.
Επίσης, ως επιπλέον ανταπόδοση προς τον Δήμο, η AGROENERGY θα δωρίζει έναν καυστήρα-λέβητα για σχολείο του Δήμου κάθε φορά που θα παράγεται μία ποσότητα 2.000 τόνων pellets από την απόβλητη και υπολειμματική στερεή βιομάζα του Δήμου.
 
Η AGROENERGY διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνολογία, τις κατάλληλες συνεργασίες και την επιχειρηματική ανησυχία για να υποστηρίξει το εγχείρημα αυτό, από τη συλλογή και παραλαβή της απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας μέχρι και την εγκατάσταση εργοστασίου παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων "με το κλειδί στο χέρι", εφόσον ο Δήμος το επιθυμεί, την εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού του εργοστασίου και την εγγύηση απόδοσης του εργοστασίου σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που καταθέτει.
 

 
Λήψη απόφασης για την ανάδειξη αναδόχου, μετά από επαναληπτική δημοσίευση, για το πρόγραμμα
«Δράση ενεργειακής αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας του Δήμου Περιστερίου»
 
Στα πλαίσια της επανάληψης (Αρ. Πρωτ.: 20332) της αρχικής (Αρ. Πρωτ.: 10896) πρόσκλησης από τον Δήμο Περιστερίου εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εταιρείες για την υλοποίηση, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 107/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, προγράμματος-δράσης ενεργειακής αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας του Δήμου, με σκοπό την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων (pellets και briquettes) για την κάλυψη των θερμικών αναγκών δημοτικών κτιρίων του Δήμου και κατοικιών δημοτών, η AGROENERGY πρότεινε την εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος συλλογής της στερεής βιομάζας που αποβάλλεται ή προκύπτει ως υπόλειμμα δράσεων αποψίλωσης, κλαδέματος και υλοτόμησης του Δήμου, η οποία θα οδηγείται σε κατάλληλες εργοστασιακές μονάδες παραγωγής πέλλετς και μπρικεττών (στερεών βιοκαυσίμων) με τις οποίες συνεργάζεται η AGROENERGY.
Το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί με τη συνεργασία και υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
Η συγκεκριμένη επιχειρηματική δράση αποτελεί μέρος ενός γενικότερου προγράμματος της AGROENERGY, το οποίο στοχεύει στην καθετοποιημένη αξιοποίηση του συνόλου της απόβλητης και υπολειμματικής βιομάζας για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.
 
Ο Δήμος Περιστερίου αποφάσισε, με ψήφους 6 θετικούς έναντι 2 αποχών, να αναδείξει ως ανάδοχο, μετά από επαναληπτική δημοσίευση, για το πρόγραμμα «Δράση ενεργειακής αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας του Δήμου Περιστερίου», σύμφωνα με το πρακτικό 1 της Επιτροπής αξιολόγησης προγραμμάτων-δράσεων αξιοποίησης αποβλήτων του Δήμου, την εταιρεία
AGROENERGY ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
αφού θα παραλαμβάνει τη συγκεκριμένη βιομάζα  στην τιμή των 0 € για κάθε τόνο.

  Κατεβάστε το αρχείο

 
Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing