Homepage Slider

Είστε εδώ

Διάδοση των βιοκαυσίμων και νομοθετική παρέμβαση από την AGROENERGY

 
Από το 2002 ξεκινήσαμε τη διάδοση του βιοντίζελ και γενικότερα των βιοκαυσίμων σε όλη τη χώρα μέσα από ημερίδες και συνέδρια που διοργανώνονταν για τον σκοπό αυτόν κυρίως σε νομαρχιακό επίπεδο.
Προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε τον πρωτογενή τομέα, τις παραγωγικές και επιχειρηματικές δυνάμεις της κάθε περιοχής με σκοπό τη δραστηριοποίησή τους στον τομέα της παραγωγής βιοκαυσίμων και ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αξιοποιώντας όχι μόνο την υπάρχουσα βιομάζα, κυρίως την απόβλητη και υπολειμματική, αλλά και τις δυνατότητες που διαμορφώνονταν για καινούργιες καλλιέργειες, περισσότερο αποδοτικές για τον αγρότη και τον μεταποιητή (σε πρώτο, σε δεύτερο και σε τρίτο επίπεδο -  σπορελαιουργείο, μονάδα εξευγενισμού φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών, μονάδα παραγωγής βιοντίζελ).
Έχουμε διεξάγει καλλιεργητικά πειράματα με επιστημονική μεθοδολογία και σε ευρεία έκταση σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, οπότε είμαστε σε θέση να προτείνουμε συγκεκριμένα καλλιεργητικά μοντέλα και ποικιλίες ενεργειακών φυτών που πρέπει να επιλεγούν για την κάθε περιοχή.
Συνεργαζόμαστε με σχετικούς φορείς, ενώ διατηρούμε και αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επαφές μας με τον πρωτογενή, μεταποιητικό και βιομηχανικό τομέα με σκοπό την εξασφάλιση των πρώτων υλών παραγωγής βιοκαυσίμων και ενέργειας.
 
Το 2005 προσπαθήσαμε για τη διαμόρφωση του πλέον κατάλληλου για τη χώρα μας νομοθετικού πλαισίου για την παραγωγή και διαχείριση του βιοντίζελ και γενικότερα των βιοκαυσίμων κίνησης. Είμαστε εκείνοι που κατάφεραν, με συνεχείς παρεμβάσεις και πιέσεις, να ενισχυθούν οι ελληνικές ελαιούχες ύλες (φυτικά έλαια, ζωικά λίπη και τα απόβλητα φυτικά λάδια και ζωικά λίπη) ως πρώτες ύλες για την παραγωγή του βιοντίζελ στη χώρα μας, με στόχο να τονωθεί η δική μας αγροτική οικονομία, να προστατευθεί ο δικός μας υδροφόρος ορίζοντας και να ελαττωθεί η εισαγωγή συμβατικών καυσίμων. Πιέσαμε και καταφέραμε, το βιοντίζελ που παράγεται στη χώρα μας και συμμετέχει στο πρόγραμμα κατανομής του βιοντίζελ που προορίζεται για την κίνηση να παράγεται αποκλειστικά από ελληνικές πρώτες ύλες.
Το καλοκαίρι του 2005, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου που αφορούσε στη διαχείριση των βιοκαυσίμων κίνησης και στη χώρα μας σύμφωνα με την οδηγία 30 του 2003 της Ε.Ε., ενεργοποιήσαμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την ΠΑΣΕΓΕΣ, τη ΓΕΣΑΣΕ και άλλους φορείς και είχαμε καθοριστική συμμετοχή στη διαμόρφωση των προτάσεών τους, με αποτέλεσμα την αλλαγή της αρχικής μορφής και φιλοσοφίας του σχεδίου νόμου υπέρ ευέλικτων επιχειρηματικών σχημάτων, τα οποία με πολύ λιγότερα κεφάλαια, από αυτά που ήθελε το αρχικό σχέδιο νόμου, θα μπορούν να παράγουν βιοντίζελ και να το διαθέτουν ακόμα και απ΄ ευθείας στον τελικό καταναλωτή.
Καταφέραμε, ο πρωτογενής τομέας να μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο σε μία κάθετη παραγωγική διαδικασία, με δυνατότητες επιχειρηματικής εμπλοκής σε αυτή, χωρίς την ανάγκη των επιδοτήσεων, με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή μία βιώσιμη παραγωγή βιοκαυσίμου, αφού μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί η πρώτη ύλη, ιδίως όταν οι αγροτικές επιδοτήσεις συρρικνωθούν αρκετά και αποτελέσουν παρελθόν, στα πλαίσια μιας ισορροπημένης αξιοποίησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και δυνατοτήτων για διατροφή, ως προτεραιότητα, και ενεργειακή προοπτική.
Καταφέραμε, όλη η ποσότητα του βιοντίζελ, που θα παράγεται στη χώρα μας, να είναι απαλλαγμένη από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ), κάτι που ίσχυε για τα πρώτα τρία χρόνια εφαρμογής του νόμου.
Εμείς επιμένουμε ότι όλη η ποσότητα ενός βιοκαυσίμου που θα παράγεται στη χώρα μας από ελληνικές πρώτες ύλες, ιδίως από αυτές που αποτελούν απόβλητα ή υπολείμματα και συνεπώς επιβαρύνουν το περιβάλλον, πρέπει να είναι αποφορολογημένη (απαλλαγμένη από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων) ή να έχει ένα μικρό φόρο για λόγους καθαρά διαχειριστικούς.
 
Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing