Homepage Slider

Είστε εδώ

Εργοστάσιο αδρανοποίησης και παραγωγής ενέργειας από ελαιούχες ύλες, στο Βουκουρέστι

Ιδιοκτήτης :  SC NATUVIA GREEN ENERGY SRL
Τοποθεσία :  Βουκουρέστι, Ρουμανία
Τεχνολογία :
 Υγρή αδρανοποίηση ζωικών υποπροϊόντων και
 αποβλήτων σφαγείων.
 Παραγωγή ενέργειας με καύση του περιεχόμενου λίπους,
 χρησιμοποιημένων φυτικών λαδιών (τηγανελαίων) και
 αποβλήτων ζωικών λιπών.
Ονομαστική δυναμικότητα
Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς
:
 72 ΜΤ πρώτης ύλης / ημέρα
 1.530 kWel
Εκτιμώμενο κόστος εργοστασίου :  9.500.000 €
Προβλεπόμενο έτος λειτουργίας :  

 

Περιγραφή Έργου:

Μελέτες, σχεδιασμός και διαδικασίες αδειοδότησης εργοστασίου α) υγρής αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων - αποβλήτων σφαγείων και ρευστοποίησης του περιεχόμενου λίπους, β) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από το παραγόμενο λίπος, από χρησιμοποιημένα φυτικά λάδια (τηγανέλαια) και απόβλητα ζωικά λίπη, γ) παραγωγής ζωοτροφών, στο Βουκουρέστι (Ρουμανία). Οι μελέτες και ο σχεδιασμός από την εταιρεία μας έγιναν το 2010.
Η AGROENERGY ανέπτυξε, μελέτησε και σχεδίασε ένα καθετοποιημένο εργοστάσιο, του οποίου οι πρώτες ύλες θα ήταν κυρίως υποπροϊόντα εταιρείας τυποποίησης κοτόπουλου (στη Ρουμανία). Στόχος του έργου ήταν η βέλτιστη επεξεργασία 17.000 τόνων υποπροϊόντων κοτόπουλου ανά έτος.
Τα προϊόντα του εργοστασίου θα ήταν ενέργεια (ηλεκτρική και θερμική) και ζωοτροφές.
Λόγω των ειδικών απαιτήσεων του έργου (καύση λίπους σε ΜΕΚ και παραγωγή ζωοτροφών) επιλέχτηκε η μέθοδος της υγρής αδρανοποίησης των ζωικών υποπροϊόντων. Σχεδιάστηκε γραμμή υγρής αδρανοποίησης, δυναμικότητας 3.000 kg πρώτης ύλης / h, με σκοπό την ανάκτηση υψηλής καθαρότητας λίπους κατάλληλου για καύση σε μηχανή εσωτερικής καύσης τύπου Wärtsilä, ηλεκτρικής ισχύος 1.530 kW, αλλά και αδρανοποιημένων ζωικών ιστών (κρεατάλευρου) υψηλής πηκτικότητας και αξίας για διάθεση ως ζωοτροφές.
 
Συνεργαζόμενες εταιρείες στο έργο :  AGROENERGY  -  Wärtsilä  -  SC Exantas Technologie Alimentara
 
 
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις λεπτομέρειες του έργου και στις ιδιαιτερότητες - καινοτομίες των επιμέρους μονάδων.
 
 
H αδρανοποίηση, κοινώς γνωστή και ως rendering, είναι ένας όρος που μπορεί να λάβει διαφορετικές ερμηνείες. Στην απλούστερη ερμηνεία του όρου, αδρανοποίηση σημαίνει η διάσπαση και ο διαχωρισμός, μέσω μιας διαδικασίας θέρμανσης, των ζωικών υποπροϊόντων ή αποβλήτων σε ένα στερεό (πρωτεϊνικό) και ένα υγρό κλάσμα (λίπος). Παρόλο που η θεωρία της αδρανοποίησης καλύπτει όλες τις περιπτώσεις επεξεργασίας όλων των ζωικών υποπροϊόντων ή αποβλήτων, βρώσιμων ή μη, ο όρος αδρανοποίηση στην πράξη έχει ταυτιστεί με την επεξεργασία των μη βρώσιμων ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων. Παρόλα αυτά ο όρος αδρανοποίηση εξακολουθεί να καλύπτει και την περίπτωση της επεξεργασίας των βρώσιμων υποπροϊόντων, αν και σε αυτήν την περίπτωση η βρώσιμη αδρανοποίηση -edible rendering- θα πρέπει να διακρίνεται καθαρά. Πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν να χρησιμοποιούν τον όρο επεξεργασία λίπους (“fat processing”) για την περιγραφή της επεξεργασίας των βρώσιμων υποπροϊόντων.
Υπάρχουν δύο βασικά συστήματα αδρανοποίησης, τα οποία είναι γνωστά ως υγρό (‘’wet’’)  και ως ξηρό (‘’dry’’) σύστημα.
 
Μια απλουστευμένη γενική περιγραφή της αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων φαίνεται στο επόμενο σχήμα:
Όπως φαίνεται στο σχήμα, το μέσο αποδέσμευσης του λίπους από τους ιστούς είναι η θερμότητα. Στην περίπτωση της υγρής αδρανοποίησης και ρευστοποίησης του περιεχόμενου λίπους, η θερμότητα, που εφαρμόζεται στην πρώτη ύλη, είναι τόση ώστε να ρευστοποιείται το λίπος και να ακολουθεί ο διαχωρισμός των δύο κλασμάτων, πρωτεϊνικού και λίπους, τα οποία περιέχουν και υγρασία μετά τον διαχωρισμό. Στην περίπτωση της ξηρής αδρανοποίησης, η θερμότητα είναι μεγαλύτερη ώστε να επιτυγχάνεται και εξάτμιση της υγρασίας.

περισσότερα...

 
Στο συγκεκριμένο έργο, η μονάδα υγρής αδρανοποίησης σχεδιάστηκε με στόχο την ανάκτηση υψηλής καθαρότητας τελικών προϊόντων (λίπους και κρεατάλευρου), χωρίς την υποβίβασή τους που γίνεται στις μονάδες κλασικής αδρανοποίησης. Όλη η εγκατάσταση σχεδιάστηκε με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές μονάδων αδρανοποίησης. Η αδρανοποίηση και καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών, όπως σαλμονέλας κ.ά., και η ρευστοποίηση - ο διαχωρισμός του λίπους από τους ζωικούς ιστούς σχεδιάστηκαν να γίνονται με απευθείας τροφοδοσία ατμού στην κύρια μάζα των υποπροϊόντων και να ακολουθεί η διαδικασία διαχωρισμού με decanter και φυγοκεντρικό διαχωριστήρα, λαμβάνοντας έτσι, ως τελικά προϊόντα, το λίπος και το νωπό αδρανοποιημένο κρεατάλευρο. Ο σχεδιασμός της μονάδας έγινε με τέτοιον τρόπο ώστε το τελικό λίπος να εξέρχεται με οξύτητα το πολύ κατά 0,1% μεγαλύτερη της αρχικής οξύτητας της εισερχόμενης πρώτης ύλης.
Η μονάδα σχεδιάστηκε για αυτόματη λειτουργία για 330 ημέρες το έτος και 24 ώρες / ημέρα.
 
 
 
Για την περαιτέρω επεξεργασία των ζωικών πρωτεϊνών (κρεατάλευρων) επιλέχθηκαν τόσο οι μέθοδοι της ψύξης και νωπής διάθεσης του τελικού προϊόντος σε μονάδες εκτροφής σαρκοφάγων ψαριών όσο και της ξήρανσης για την παραγωγή ξηρών κρεαταλεύρων.
 
 
Μονάδα συνεχούς ψύξης αδρανοποιημένου κρεατάλευρου ( CL Plant 3.000 kg/h )
 
Η μονάδα ψύξης αποτελείται από πέντε εναλλάκτες ψύξης παχύρευστων υλικών τύπου contherm.
Το προϊόν αντλείται μέσα στον ειδικού τύπου εναλλάκτη θερμότητας. Καθώς αυτό ρέει μέσα από τον κύλινδρο, αναδεύεται συνεχώς και απομακρύνεται από τα τοιχώματα του κυλίνδρου με λεπίδες απόξεσης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται τόσο η άμεση ψύξη του προϊόντος όσο η διατήρηση του υλικού σε ρευστή και αντλήσιμη μορφή.
 
 
Μονάδα ξήρανσης αδρανοποιημένου κρεατάλευρου ( ΜDD Plant 2.500 kg/h )
 
Στο εργοστάσιο, εκτός από τη μονάδα ψύξης, σχεδιάστηκε και η τοποθέτηση εφεδρικής μονάδας ξήρανσης για τη ξήρανση του κρεατάλευρου και την αποθήκευσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η μονάδα αποτελείται από έναν ξηραντήρα τύπου disk dryer, από σφαιρόμυλο άλεσης του υλικού της μονάδας ψύξης και από συσκευαστικό σε σακιά.
 
 
Εξατμιστήρας απόνερων αδρανοποίησης ( RFE Plant  2.500 TVR )
 
Λόγω του ιδιαίτερου περιβαλλοντικού χαρακτήρα του έργου, για την επεξεργασία των απόνερων από τη μονάδα υγρής αδρανοποίησης επιλέχτηκε η λύση της εξάτμισης και συμπύκνωσης των απόνερων (stickwater) για την παραγωγή νερού κατάλληλου για διάθεση σε αγροκτήματα για πότισμα.
Η μονάδα συμπύκνωσης θερμαίνει και εξατμίσει τα απόνερα με τη χρήση ατμού.
Επειδή όλη η διαδικασία γίνεται υπό κενό, η κατανάλωση του ατμού είναι εξαιρετικά χαμηλή (250 kg/h ατμός για την επεξεργασία και εξάτμιση 1.000 kg απόνερων).
 
 
Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ( CHP Power Plant - 1.539 kWel )

Το παραγόμενο από τη μονάδα αδρανοποίησης λίπος καθώς και τηγανέλαια, που θα συλλέγονται από εστιατόρια, θα τροφοδοτούν μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Για το έργο αυτό επιλέχτηκε ένας αργόστροφος κινητήρας του οίκου Wärtsilä W9L20 HFO ο οποίος αποδίδει συνολική ηλεκτρική ισχύ 1.539 kWel στην έξοδό του.
 
 
Εσωτερικό container με τη μηχανή εσωτερικής καύσης και
την ηλεκτρογεννήτρια
Εσωτερικό container με το βοηθητικό εξοπλισμό του συστήματος Η/Π (ψυγεία, προθέρμανση και τελική φίλτρανση καυσίμου)
 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κόστος λειτουργίας του εργοστασίου. Στην καμινάδα του κινητήρα εσωτερικής καύσης θα χρησιμοποιείται ειδικός εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας, απ' όπου και θα ανακτώνται συνολικά 627 kg/h κορεσμένου ατμού στα 8 bar. Ο υψηλής ενθαλπίας ατμός θα χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της μονάδας εξάτμισης απόνερων, μηδενίζοντας ουσιαστικά το κόστος λειτουργίας της, και το πλεόνασμα θα συμπληρώνει τον ατμό του λεβητοστασίου. Η χαμηλής ενθαλπία ενέργεια θα χρησιμοποιείται για θέρμανση δεξαμενών λαδιών και λίπους καθώς και για την προθέρμανση των ζεστών νερών διεργασιών και των νερών πλύσης του εργοστασίου.
 
 
Εφεδρική Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής ( Backup CHP Plant - 4 x 440 kWel )
 
Τέλος, στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής τοποθετήθηκαν και τέσσερις (4) εφεδρικές γεννήτριες των 440 kWel @ 1.500 rpm η κάθε μία, για την κάλυψη της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας τις περιόδους συντήρησης της βασικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 
 
Βοηθητικός Εξοπλισμός ( UTILITIES )
 
Για το εργοστάσιο υπολογίστηκε και σχεδιάστηκε όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός για τη λειτουργία. Αναλυτικότερα:
  • Λεβητοστάσιο και μονάδα επεξεργασίας εισερχόμενου νερού.
  • Μονάδα ψύξης και ψυκτικοί θάλαμοι.
  • Κεντρική γραμμή καθαρισμού CIP για ολόκληρη την εγκατάσταση.
  • Δεξαμενές αποθήκευσης λαδιών και λίπους.
  • Παραγωγή πεπιεσμένου αέρα και αζώτου.
  • Μετασχηματιστής και ηλεκτρικοί πίνακες.
  • Αυτοματισμός.
  • Δίκτυα καλωδίων.
  • Δίκτυα σωληνώσεων.
 
 
 
 
 
 
 
Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing