Homepage Slider

Είστε εδώ

Ισπανικής κατασκευής καυστήρες - λέβητες της AGROENERGY

 
Ισπανικής κατασκευής καυστήρες - λέβητες στερεής βιομάζας / στερεών βιοκαυσίμων της AGROENERGY
 
 
Οι συγκεκριμένοι καυστήρες-λέβητες πολλαπλών επιλογών καυσίμου αποτελούν μία σοβαρή και αξιόπιστη εναλλακτική λύση έναντι των γνωστών συμβατικών καυστήρων-λεβήτων πετρελαίου, φυσικού αερίου, προπανίου κ.ά.
Εκτός από τη θέρμανση, οι καυστήρες-λέβητες στερεής βιομάζας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ζεστό νερό χρήσης.
Οι προτεινόμενοι καυστήρες-λέβητες είναι πολλαπλών καυσίμων (wood-pellet, agro-pellet, ελαιοπυρήνα, κουκουτσιών, φλοιού ξηρών καρπών κ.ά.) και έτσι έχουν χαμηλό κόστος χρήσης.
Οι συγκεκριμένοι καυστήρες-λέβητες είναι κατάλληλοι τόσο για αστική όσο και για βιομηχανική χρήση. Η αξιοσημείωτη ευελιξία τους και οι πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης, που διαθέτουν, επιτρέπουν την εγκατάστασή τους σε οποιοδήποτε περιβάλλον, όπως συμβαίνει με έναν συμβατικό καυστήρα-λέβητα πετρελαίου.
Είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 303-5 και ανήκουν στην κατηγορία 3 για τις εκπομπές και την απόδοσή τους.
Η απόδοσή τους φθάνει έως και 89% και έχουν πιστοποιηθεί από τα εργαστήρια της IMQ Primacontrol.
Τα υλικά κατασκευής είναι πλήρως πιστοποιημένα και υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους και δοκιμές καθ' όλη την παραγωγική διαδικασία. Οι συγκεκριμένοι καυστήρες-λέβητες βρίσκονται δέκα χρόνια στην παραγωγή και έχουν υποστεί σειρά βελτιώσεων και εξελίξεων.
 

Οι καυστήρες-λέβητες στη βασική τους έκδοση παραδίδονται με τον ακόλουθο βασικό εξοπλισμό:

 • Δοχείο αποθήκευσης βιομάζας (200 λίτρων).
 • Σύστημα τροφοδοσίες βιομάζας αποτελούμενο από δύο (2) κοχλίες από ενισχυμένο χάλυβα.
 • Σύστημα αποτροπής επιστροφής φλόγας.
 • Σταθερούς και ανθεκτικούς κινητήρες.
 • Βαλβίδα εκτόνωσης.
 • Αντιεκρηκτικού τύπου πόρτες (Explosion-proof doors).
 • Αυτόματη διακοπή της διεργασίας καύσης εάν ο θάλαμος καύσης δεν έχει κλείσει πλήρως.
 • Πάνελς χάλυβα βαμμένα με εποξική βαφή, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.
 • Αισθητήρα στάθμης καυσίμου.
 • Βούρτσα καθαρισμού των αυλών.
Στα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά υπάρχει μία μεγάλη γκάμα επιλογών παραμετροποίησης
του συστήματος θέρμανσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
 

Αρχή λειτουργίας

Η βιομάζα βρίσκεται αποθηκευμένη σε σιλό σχήματος κόλουρης πυραμίδας και οδηγείται βηματικά στον χώρο καύσης μέσω ενός συστήματος που αποτελείται από δύο κοχλίες οι οποίοι κινούνται με διαφορετική ταχύτητα. Το σύστημα τροφοδοσίας λειτουργεί αυτόματα μέσω ηλεκτροκινητήρα.
Μέσα στον θάλαμο καύσης, χρησιμοποιώντας αέρα καύσης ο οποίος εμφυσείται από ανεμιστήρα, επιτυγχάνεται πλήρως ελεγχόμενη καύση της βιομάζας.
Η φλόγα, που δημιουργείται, θερμαίνει το νερό που κυκλοφορεί μέσα στα υδατοστεγή διαμερίσματα του σώματος του καυστήρα-λέβητα. Παράλληλα, τα καπναέρια πριν την απαγωγή τους περνούν από μία τριπλή διαδρομή η οποία λειτουργεί ως εναλλάκτης και εκμεταλλεύεται επίσης τη θερμοκρασία τους.
Η διάμετρος του εναλλάκτη θερμότητας είναι 60,3 mm και το πάχος αυλών 3,25 mm - Mannessmann.
Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει την εξαιρετική εναλλαγή θερμότητας με το νερό, αυξάνοντας σημαντικά την απόδοση του καυστήρα-λέβητα και μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου.
 

Ο καυστήρας

Ο καυστήρας είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο και αποτελείται από τον αυλό τροφοδοσίας και την εστία καύσης. Η εστία καύσης υποδέχεται τη βιομάζα που έρχεται από τον αυλό τροφοδοσίας, μέσα στον οποίο βρίσκεται περιστροφικός κοχλίας.
Το άναμμα του λέβητα μπορεί να γίνεται χειροκίνητα ή αυτόματα (με ηλεκτρική αντίσταση).
Μετά την αρχική έναυση (χειροκίνητη ή αυτόματη), ο καυστήρας διατηρεί μικρή φλόγα, επομένως παίρνει αμέσως εμπρός ακόμη και πολλές ώρες μετά την διακοπή της λειτουργίας του.
 

Μεταφορά της βιομάζας

Η βιομάζα βρίσκεται αποθηκευμένη σε σιλό 200 λίτρων (130 kg) και οδηγείται από τη χοάνη τροφοδοσίας, που βρίσκεται δίπλα στο κέντρο καύσης, στην εστία καύσης με την βοήθεια ενός κοχλία συνδεδεμένου με ηλεκτροκινητήρα.
Το τελευταίο στάδιο της μεταφοράς γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η αδυναμία μεταφοράς στης φλόγας στο σιλό αποθήκευσης του υλικού.
Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα παρεμβολής στο κανάλι τροφοδοσίας μιας πυροσβεστικής βαλβίδας.
 

Πίνακας ελέγχου

Όλοι οι καυστήρες-λέβητες παραδίδονται με αυτόματο σύστημα έναυσης / διακοπής λειτουργίας καθώς και σύστημα απεικόνισης και έλεγχου των περαμάτων λειτουργίας. Όλοι οι καυστήρες-λέβητες έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και παραμετροποίησης της λειτουργίας.
 
Η διαχείριση του συγκροτήματος ελέγχεται από θερμοστάτη και επιτυγχάνεται πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία. Τόσο ο κινητήρας του ανεμιστήρα του αέρα καύσης όσο και ο κινητήρας τροφοδοσίας καυσίμου είναι συνδεδεμένα με την κεντρική μονάδα ελέγχου, η οποία καθορίζει το κατάλληλο μίγμα για την τέλεια καύση. Η μονάδα ελέγχου καταγράφει, επίσης, σημαντικές πληροφορίες, όπως την θερμοκρασία του θαλάμου καύσης, των καυσαερίων κ.ά. Στον πίνακα ελέγχου συνδέεται και ο κυκλοφορητής. Το κέντρο ελέγχου ρυθμίζει αυτόματα τέσσερα στάδια:
 • Ανάφλεξη (φόρτωση καυσίμου στην εστία και έναυση).
 • Μέγιστη ισχύς (το συγκρότημα έρχεται σε πλήρη ισχύ, προκειμένου να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατόν η επιθυμητή θερμοκρασία του θερμοστάτη).
 • Τελική ρύθμιση (η παροχή καυσίμου μειώνεται καθώς πλησιάζεται η επιθυμητή θερμοκρασία).
 • Διατήρηση (ο λέβητας διατηρεί μία σταθερή θερμοκρασία, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την κατανάλωση καυσίμου).
Βέβαια, το πιο σημαντικό έργο του πίνακα είναι ο έλεγχος της λειτουργίας της μονάδας, έτσι ώστε να συνδυάζεται η επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας με την ελάχιστη κατανάλωση καύσιμης ύλης.
Επίσης, ο πίνακας είναι εφοδιασμένος με δύο μενού λειτουργιών, από τα οποία το ένα είναι προσβάσιμο στον χρήστη για την καθημερινή λειτουργία, ενώ το άλλο αφορά σε πιο ειδικευμένες ρυθμίσεις και είναι προσβάσιμο μόνο σε ειδικευμένους τεχνικούς.
Η λειτουργία του καυστήρα-λέβητα μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο (2) τρόπους:
- Λειτουργία σε κύκλους ON-OFF με χρονοκαθυστέρηση.
- Σταθερή λειτουργία, η οποία ελέγχεται από τη μεταβλητή ταχύτητα του ατέρμονα κοχλία.
 

Καύσιμο

Οι συγκεριμένοι καυστήρες-λέβητες στερεής βιομάζας / στερεών βιοκαυσίμων χρησιμοποιούν, ως καύσιμες ύλες, woodpellets, agropellets και γενικά οποιοδήποτε στερεό καύσιμο υλικό κομμένο σε μικρά κομμάτια, όπως π.χ. πυρηνόξυλο, σπασμένα κουκούτσια κ.ά. Λόγω της μεγάλης εμπορευσιμότητάς τους στην Ισπανία και την Ιταλία, οι καυστήρες αυτοί είναι βελτιστοποιημένοι και παραμετροποιημένοι για την καύση ελαιοπυρήνα.
 
              
 

Συντήρηση

Χάρη στις υψηλές θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται στον λέβητα, η συσσώρευση κατάλοιπων από την καύση είναι σχεδόν μηδενική. Έτσι, είναι αρκετός ένας εβδομαδιαίος καθαρισμός για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία. Κανόνας για την πολύχρονη σωστή λειτουργία του συστήματος είναι ο καλός καθαρισμός και ο επισταμένος έλεγχος στο τέλος κάθε περιόδου.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΙΚΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
 
Μοντέλο Μέγιστη ισχύς Κατανάλωση Καμινάδα Σύνδεση Νερό Πίεση Θερμ.
  kcal/h kW
kg/h (min)
kg/h (max)

Ø (mm)

inch lt bar oC
CS25 25.000 29,90 1,3 06,8 160 1" 82 2
50/85
CS40 40.000 46,40 1,3 10,8 200 1½'' 115
CS60 60.000 69,60 1,3 16,0 200 1½'' 152
CS80 80.000 92,80 2,0 21,0 200 1½'' 195
CS100 100.000 114,84 2,0 26,8 200 1½'' 235
 
 

ΜΕΓΑΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (μέχρι και 2.500 kW)

Χαλύβδινοι καυστήρες-λέβητες με 3 οριζόντιους καπνοδόχους, χειροκίνητο καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας
και συλλογή της τέφρας. Απλοί στη λειτουργία.
Και αυτές οι μονάδες αποτελούνται από 3 βασικά μέρη:
- Τη βάση του λέβητα με τον καυστήρα βιομάζας.
- Τον λέβητα βιομάζας.
- Το σύστημα τροφοδοσίας και χοάνη αποθήκευσης της βιομάζας.
Πίεση λειτουργίας:
- Τυπική: 3 bar
- Για διαφορετικές πιέσεις, είναι δυνατή η κατασκευή κατόπιν παραγγελίας:
 
 
Ο ειδικός σχεδιασμός του καυστήρα βιομάζας (biomass eruption burner) και ο διπλός ατέρμονας κοχλίας έγχυσης της βιομάζας προλαμβάνει τις επιστροφές φλόγας που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Επιπρόσθετα, ο λέβητας ενσωματώνει αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Ο λέβητας παραδίδεται με τον καυστήρα στο πίσω μέρος του, ο οποίος εκτός από το κέντρο μπορεί να τροφοδοτηθεί από δεξιά ή αριστερά.
 
Πρόσοψη λέβητα Καυστήρας βιομάζας Υπερυψωμένο σύστημα τροφοδοσίας με ενσωματωμένο σύστημα διαβροχής για διπλή ασφάλεια επιστροφής φλόγας
 
 
 
Όλοι οι καυστήρες-λέβητες είναι εξοπλισμένοι με μεγάλες πόρτες, τόσο στον θάλαμο καύσης όσο και στους εναλλάκτες θερμότητας, με σκοπό τον εύκολο καθαρισμό και τη συντήρηση.
Όλοι οι καυστήρες-λέβητες υποστηρίζουν καύσιμα βιομάζας, όπως pellets, agropellets, τσόφλια αμυγδάλου, τσόφλια φιστικιού, πυρηνόξυλο κ.λπ.
Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας με βιοκαύσιμο - υποπροϊόν της αρεσκείας σας κατόπιν σχετικής μελέτης.
 
 

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

 • Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με τη χρήση εσωτερικού εναλλάκτη θερμότητας.
 • Πρόσθετες κόφτρες καπνού (ελικοειδείς χαλύβδινες λάμες) οι οποίες επιτρέπουν την αύξηση της διαδρομής των καπναερίων στο εσωτερικό του εναλλάκτη, βελτιώνοντας περισσότερο την απόδοση του συγκροτήματος.
 • Πυροσβεστική βαλβίδα ασφαλείας (συσκευή που βρέχει τη βιομάζα σε περίπτωση που ανιχνευτούν καπναέρια στο σύστημα τροφοδοσίας).
 • Αυτόματη ανάφλεξη κατά την αρχική λειτουργία.
 • Κυκλώνας για την κάπνα στην καμινάδα.
 • Μεγαλύτερο σιλό για την αύξηση της αυτονομίας, 600 και 900 λίτρων.
 • Θάλαμος καύσης από πυρίμαχο υλικό, για τη διατήρηση περισσότερης θερμότητας στον θάλαμο καύσης.
 • Αυτόματη εξαγωγή στάχτης (διαθέσιμη στα μοντέλα άνω των 60 kW).
 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό πίνακα ελέγχου για τον συντονισμό των λειτουργιών κάθε λεβητοστασίου, καταφέρνοντας έτσι την βέλτιστη χρήση των χαρακτηριστικών του καυστήρα-λέβητα της στερεής βιομάζας.
Υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας πολλών συσκευών στο λεβητοστάσιο, όπως μπόιλερ, δεύτερος καυστήρας, πολλές ηλεκτροβάνες και κυκλοφορητές για αντίστοιχα πολλαπλούς θερμοστάτες και χώρους.
Με την τεχνογνωσία μας στους καυστήρες-λέβητες στερεής βιομάζας / στερεών βιοκαυσίμων, αλλά και στις απαιτήσεις του λεβητοστασίου, μπορούμε να οργανώσουμε τη λειτουργία όλων των συσκευών, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη λειτουργία και η μεγαλύτερη οικονομία σε καύσιμα αλλά και σε κατανάλωση ρεύματος.
Η εταιρεία μας βρίσκεται πάντα δίπλα στον πελάτη και προσφέρει, μαζί με την αγορά οποιουδήποτε συστήματος καύσης βιομάζας, και τεχνική υποστήριξη πάνω σε όλα τα θέματα λειτουργίας, εγκατάστασης και προγραμματισμού. Με την τεχνογνωσία μας στον τομέα της θέρμανσης με βιομάζα μπορούμε να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε και να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα.
 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Περιγραφή ενός είδους καυστήρα-λέβητα

 1. Καυστήρας-λέβητας στερεής βιομάζας / στερεών βιοκαυσίμων
 2. Σιλό χωρητικότητας 200 λίτρων (130 kg).
 3. Απόδοση έως και 85%.
 4. Χαλύβδινο σώμα από λαμαρίνα, πάχους από 4 mm έως 8 mm, European Standard E 303-5.
 5. Δύο πόρτες, η μία για καθαρισμό και η δεύτερη για επιθεώρηση, μονωμένες με θερμομονωτικό υλικό.
 6. Εναλλάκτης θερμότητας, διαμέτρου αυλών 60,3 mm και πάχους 3,25 mm, Mannessmann.
 7. Τριπλή διαδρομή καυσαερίων, που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και χαμηλές εκπομπές CO2.
 8. Χυτή εστία καύσης.
 9. Σύστημα αποτροπής επιστροφής φλόγας.
 10. Σύστημα τροφοδοσίας βελτιστοποιημένο για μεσογειακή βιομάζα (ελαιοπυρήνα).
 11. Πρωτεύον και δευτερεύων σύστημα αέρα.
 12. Πίνακας ελέγχου με πέντε (5) προ-εγκατεστημένα διαφορετικά προγράμματα για ρύθμιση της τροφοδοσίας καυσίμου και ροής αέρα.
 
 
 
Διαιρούμενοι λέβητες:

Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing