Homepage Slider

Είστε εδώ

μονάδες και εργοστάσια παραγωγής βιοαερίου

 
AGROENERGY σχεδιάζει, κατασκευάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει μονάδες και εργοστάσια παραγωγής βιοαερίου που παράγεται με τη διαδικασία της συνδυασμένης αναερόβιας χώνευσης οργανικών αγροτοβιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων και υπολειμμάτων, καθώς και φυτών που μπορούν να οδηγηθούν στον αναερόβιο χωνευτήρα.
Το παραγόμενο βιοαέριο οδηγείται κυρίως σε μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, αλλά αναβαθμισμένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην κίνηση ή για θέρμανση .
 
Η AGROENERGY διαθέτει την τεχνογνωσία και τεχνολογία, τις κατάλληλες συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού και την επιχειρηματική ανησυχία για την υλοποίηση των έργων αυτών, αναλαμβάνοντας τους βασικούς σχεδιασμούς, τις μελέτες και τις διαδικασίες αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας των σχετικών εργοστασίων, τον αναλυτικό σχεδιασμό των εργοστασίων, την κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση των εργοστασίων «με το κλειδί στο χέρι» και την εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού λειτουργίας των εργοστασίων, τη συνεχή τεχνική υποστήριξη της διεργασίας και την εξασφάλιση των ιδανικών πρώτων υλών τους (από  την τους μέχρι τα εργοστάσια και μέσα σε αυτά).
Η AGROENERGY αποτελεί συνεχή αρωγό τεχνογνωσίας, πιστοποιεί τις πρώτες ύλες, το παραγόμενο βιοαέριο και τα άλλα προϊόντα και τα παραπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας, τα οποία διαχειρίζεται περαιτέρω, αξιοποιεί την παραγόμενη θερμότητα και εγγυάται για τη σωστή λειτουργία του εργοστασίου και κάθε επιμέρους εξοπλισμού καθώς και για την απόδοση σε ενέργεια, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που καταθέτει στο επιχειρηματικό σχήμα εκμετάλλευσης του έργου.
 
Η AGROENERGY, σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία Krieg & Fisher, προσφέρει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες λύσεις στη Συνδυασμένη Αναερόβια Χώνευση. Οι δύο εταιρείες διαθέτουν και καταθέτουν σημαντική εμπειρία σε έργα βιοερίου (συνολικά άνω των 25 ετών), η οποία μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε και να δημιουργήσουμε ένα έργο Συνδυασμένης Αναερόβιας Χώνευσης.
 

Κεντρικές μονάδες βιοαερίου
 
Το γνωστό μίγμα πρώτων υλών "κοπριά αγελάδων - ενσίρωμα καλαμποκιού" δεν είναι το μοναδικό. Το συγκεκριμένο μίγμα είναι το πιο απλό, ενώ δεν είναι το πιο αποδοτικό.
 
Η εταιρεία μας μπορεί να διαχειριστεί οργανικό υπόστρωμα , όπως:
 • Ζωικά υποπροϊόντα (ζωικά λίπη, περιεχόμενο στομάχων, αίμα κ.ά.).
 • Φυτικά έλαια, απόβλητα φυτικά λάδια.
 • Κοπριές, υγρές και στερεές (βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων, πουλερικών κ.ά.) και αχυροστρωμνή.
 • Οργανικά αστικά απόβλητα (απόβλητα και ληγμένα τρόφιμα, λίπη από λιποσυλλέκτες, λοιπά οργανικά).
 • Λαχανικά (πατάτες, καρότα, κρεμμύδια, λάχανα, ντομάτα, φρούτα, επιστροφές λαχανικών).
 • Απόβλητα βιοτεχνιών, βιομηχανιών (γάλακτος, τυροκομικών, χυμοποιίας, αναψυκτικών, μπύρας κ.ά.).
 • Ειδικά οργανικά απόβλητα (μονάδων κομποστοποίησης, απόβλητα κρέατα κ.ά.).
 • Ενεργειακές καλλιέργειες (καλαμπόκι, αγριαγκινάρα, σόργο, γρασίδι, τριφύλλι κ.ά.).
 • Λάσπες βιολογικών καθαρισμών.

Χώνευση αποβλήτων και
υποπροϊόντων πατάτας
 

Μονάδες ενεργειακών καλλιεργειών
 

Ενεργειακές καλλιέργειες και
κοπριά αγελάδων
 

Χώνευση αποβλήτων κουζίνας
 

Χώνευση αποβλήτων κουζίνας
 
 
Η εταιρεία μας αντιμετωπίζει κάθε έργο βιοαερίου ως ΜΟΝΑΔΙΚΟ, είτε πρόκειται για έργο εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 250 kW είτε για έργο 10 ΜW.
Η εταιρεία μας σχεδιάζει και υλοποιεί ανάλογα με τις ΕΙΔΙΚΕΣ απαιτήσεις κάθε έργου.
 

 
   
 

 
   
 
 

 
   
   

 
   
 

 
   
 

 
   
 
 

 
   
 

 
   
 
 

 
   
 

 
Τύποι αντιδραστήρων αναερόβιας χώνευσης

 

 • Οριζόντιος χωνευτήρας

  • Οριζόντιος χωνευτήρας εμβολικής ροής
 
 • Κατακόρυφος χωνευτήρας

  • Κατακόρυφος χωνευτήρας πλήρους ανάμιξης
  • Ομοιογενής θερμοκρασία
  • Δυνατότητα παράκαμψης (by-pass)
 
 • Πλατύς επίπεδος χωνευτήρας

  • Πλατύς επίπεδος χωνευτήρας μερικής ανάμιξης
  • Πιθανότητα σχηματισμού ζωνών
  • Δυνατότητα παράκαμψης (by-pass)
 
 
Στήσιμο ενός εργοστασίου παραγωγής βιοαερίου
 
Είδη εισερχόμενων πρώτων υλών
Ποσότητες πρώτων υλών ανά έτος
Τοπικές κλιματολογικές συνθήκες
Χρήση θερμότητας
Προ-επεξεργασία & παστερίωση
Επίπεδο αυτοματισμού
Υπολογισμός παραγόμενης ποσότητας βιοαερίου
Διαστασιολόγηση χωνευτήρα / χωνευτήρων
Διαστασιολόγηση κινητήρα / κινητήρων
Διάγραμμα Ροής Διεργασίας (PFD)
Χωροθέτηση εργοστασίου (Layout)
Εκτίμηση κόστους
 
 
Υπόστρωμα αναερόβιας χώνευσης
 
Παραδείγματα πρώτων υλών
 
 
 
Υποδοχή στερεών αποβλήτων σε τάφρο υποδοχής
 
 
 
 
Διάταξη παραγωγής βιοαερίου 1
 
Κατακόρυφος χωνευτήρας
 
 
Κατακόρυφος χωνευτήρας
 
 
Διάταξη παραγωγής βιοαερίου 2
 
Επίπεδος χωνευτήρας
 
 
Επίπεδος χωνευτήρας
 
 
Διάταξη παραγωγής βιοαερίου 3
 
Οριζόντιος χωνευτήρας
 
 
 
Διάγραμμα Ροής Διεργασίας (Process Flow Diagram)
 • Κάθε έργο είναι διαφορετικό.

 • Κάθε έργο έχει τις ιδιαιτερότητές του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

 • Κάθε έργο μελετάται διεξοδικά και στη συνέχεια εξάγεται ΜΟΝΑΔΙΚΟ Διάγραμμα Ροής Διεργασίας, στη βάση του οποίου γίνεται η χωροθέτηση και η αναλυτική κοστολόγηση.

 
 
Χωροθέτηση (Layout)
 • Η χωροθέτηση μπορεί να αφορά μόνο στη μονάδα, ως τμήμα σε ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

 • Η χωροθέτηση μπορεί να αφορά σε ολόκληρο το εργοστάσιο, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εγκαταστάσεων καθώς και των έργων υποδομής (οδοποιία, περίφραξη, κτίρια, αποθήκες κ.ά).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναλυτικός Σχεδιασμός (Detail Engineering)

 • Μετά την ολοκλήρωση του αναλυτικού σχεδιασμού εφαρμογής, ο πελάτης έχει στα χέρια του τα αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια προς υλοποίηση από τον εργολάβο του έργου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εισαγωγή στην κατασκευή
 
Επιλογή υλικών κατασκευής
 • Βασικά υλικά κατασκευής
  • σκυρόδεμα
  • χάλυβας
 • Κατάλληλο υλικό για τον μηχανολογικό εξοπλισμό
  • PVC, PE, χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας
 • Ειδικά τμήματα
  • Αυτοματισμός εργοστασίου
  • Ανιχνευτές - Αναλυτές αερίου
 
Σημαντικά στοιχεία της κατασκευής
 • Σε ποια σημεία της παραγωγικής διαδικασίας χρειάζονται δεξαμενές:
  • Στην αντίδραση (πρωτεύοντας χωνευτήρας, δευτερεύοντας χωνευτήρας).
  • Στον χώρο αποθήκευσης των πρώτων υλών και του υγρού χωνεμένου υπολείμματος (δεξαμενές αποθήκευσης).
  • Στον χώρο υποδοχής των πρώτων υλών (δεξαμενές υποδοχής).
  • Στο σημείο ανάμιξης (δεξαμενές ανάμιξης).
  • Στο αεριοφυλάκιο.
 • Πως διαφοροποιούνται οι δεξαμενές:
  • Ανάλογα με τη χρήση.
  • Ανάλογα με το υλικό κατασκευής:
   • Μπετόν ( in situ; precast; pre-stressed )
   • Χάλυβας (εφυαλωμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας)
   • Λοιπά υλικά (π.χ. fiberglass)
 
Δεξαμενές από σκυρόδεμα ή χάλυβα;
 
Κυρίαρχο ερώτημα είναι η τιμή, η οποία εξαρτάται και από τον σωστό σχεδιασμό.
 
Χαρακτηριστικές εφαρμογές:
 • Δεξαμενές από σκυρόδεμα ως δεξαμενές αποθήκευσης ή επίπεδοι χωνευτήρες, διαμέτρου μέχρι 30 m και ύψους μέχρι 8 m.
 • Δεξαμενές από σκυρόδεμα ως κατακόρυφοι χωνευτήρες, ύψους έως 14 m και διαμέτρου έως 14 m (για μονάδες 500 kWel).
 • Χαλύβδινες δεξαμενές ως κατακόρυφοι χωνευτήρες, ύψους πάνω από 15 m και διαμέτρου πάνω από 15 m (π.χ. 18 m x 18 m για σταθμό 1 MWel).
 
Σύγκριση τύπων χωνευτήρων
 
Πρωτεύων χωνευτήρας από σκυρόδεμα
 • Κατασκευή του χωνευτήρα στον χώρο εγκατάστασης από εταιρείες της περιοχής.
 • Το σκυρόδεμα απαιτεί προστασία τουλάχιστον στην περιοχή της αέριας φάσης.
 • Φθηνότεροι για όγκους < 2.500 m³.
 • Η στεγανότητα πρέπει να ελεγχθεί μετά τις πρώτες     28 - 56 ημέρες λειτουργίας.
 • Δύσκολη διόρθωση κατασκευαστικού λάθους μετά την έναρξη λειτουργίας.
 
Πρωτεύων χωνευτήρας από επισμαλτωμένο χάλυβα
 • Προκατασκευή του χωνευτήρα σε εργοστάσιο (υπάρχουν μόνο 3 - 4 εταιρείες παγκοσμίως).
 • Προστασία από τη διάβρωση με την επισμάλτωση.
 • Φθηνότεροι για όγκους > 2.500 m³.
 • Η στεγανότητα πρέπει να ελεγχθεί μετά τις πρώτες    24 ημέρες λειτουργίας.
 • Πολύ μικρό ποσοστό διαρροών.
 • Εύκολη διόρθωση κατασκευαστικού λάθους μετά την έναρξη λειτουργίας.
 • Ανακυκλώσιμος.
Δεξαμενή - χωνευτήρας (αντιδραστήρας) από σκυρόδεμα
 
Φάση κατασκευής
 • Το σκυρόδεμα είναι ένα μείγμα από νερό, αμμοχάλικο και τσιμέντο.
 • Με τη χρήση οπλισμένου σκυροδέματος συνδυάζονται οι καλές ιδιότητες του χάλυβα με αυτές του σκυροδέματος.
 • Σκυρόδεμα: φτηνό, υψηλή αντοχή σε θλίψη.
 • Χάλυβας: υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό.
 • Το σκυρόδεμα είναι αλκαλικό και προστατεύει τον χάλυβα από τη διάβρωση.
 
Φάση μόνωσης
 
Μόνωση και επένδυση από λαμαρίνα
Σκάλες και πλατφόρμες
 
Αστοχία κατασκευής
 
Σημαντική μέριμνα πρέπει να δοθεί στην κατασκευή χωνευτήρα από μπετόν.
Η παραμικρή κατασκευαστική αστοχία μπορεί να προκαλέσει διαρροή άρα και κατεδάφιση - επανακατασκευή του χωνευτήρα.
Οπές που δημιουργήθηκαν από μη σωστή δόνηση του μπετόν.
 
 
Διαδικασία κατασκευής χαλύβδινων δεξαμενών - χωνευτήρων (αντιδραστήρων)
 
Προετοιμασία πρώτου δακτυλίου
 
 • Τοποθέτηση ειδικών γρύλων στη βάση της δεξαμενής.
 • Ένωση χαλύβδινου στεφανιού στην επιθυμητή διάμετρο και πάκτωση στη βάση από μπετόν.
 • Ένωση του πρώτου δακτυλίου της δεξαμενής.
 • Η συγκράτηση των ελασμάτων γίνεται με βίδες από προσωπικό που εργάζεται στο έδαφος.
 
Κατασκευή οροφής χωνευτήρα
 
 
Ανύψωση δεξαμενής - προσθήκη δακτυλίων
 • Η εργασία του προσωπικού γίνεται στο έδαφος.
 • Δεν είναι απαραίτητη η χρήση γερανού και σκαλωσιάς.
 • Ταχύτερη και οικονομικότερη εγκατάσταση.
 
Τελική μόνωση και στεγανοποίηση ενώσεων
 • Δυνατότητα διόρθωσης οποιασδήποτε μελλοντικής διαρροής ή αστοχίας.
 • Δυνατότητα αλλαγής πάνελ ή και προσθήκης για αύξηση χωρητικότητας δεξαμενής.
 
Τελικές προσθήκες
 • Τοποθέτηση περιφερειακών (σκάλες, σωληνώσεις, θυρίδες εποπτείας, φλάντζες κ.ά.).
 
Τοποθέτηση αναμικτήρα
 
 
Κινητήρας αναμικτήρας με μειωτήρα στροφών
 
 
Ο σωστός σχεδιασμός και η ποιοτική κατασκευή είναι απαραίτητα για μια εγκατάσταση εγκατάστασης,
 
όχι όπως αυτές

 
αλλά όπως οι παρακάτω που εγκαθιστά η AGROENERGY .
 
  
 
Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing