Homepage Slider

Είστε εδώ

Περιγραφή μονάδας υγρής αδρανοποίησης

Η μονάδα υγρής αδρανοποίησης σχεδιάζεται με στόχο την ανάκτηση υψηλής καθαρότητας τελικών προϊόντων (λίπους και κρεατάλευρου), χωρίς την υποβίβασή τους που γίνεται στις μονάδες κλασικής αδρανοποίησης. Όλη η εγκατάσταση σχεδιάζεται με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές μονάδων αδρανοποίησης.

Η αδρανοποίηση και καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών, όπως σαλμονέλας κ.ά., και η ρευστοποίηση - ο διαχωρισμός του λίπους από τους ζωικούς ιστούς σχεδιάζονται να γίνονται με απευθείας τροφοδοσία ατμού στην κύρια μάζα των υποπροϊόντων και να ακολουθεί η διαδικασία διαχωρισμού με decanter και φυγοκεντρικό διαχωριστήρα, λαμβάνοντας έτσι, ως τελικά προϊόντα, το ζωικό λίπος και το νωπό αδρανοποιημένο κρεατάλευρο. Ο σχεδιασμός της μονάδας γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε το τελικό λίπος να εξέρχεται με οξύτητα το πολύ κατά 0,1% μεγαλύτερη της αρχικής οξύτητας της εισερχόμενης πρώτης ύλης.

Η μονάδα σχεδιάζεται για αυτόματη λειτουργία για 330 ημέρες το έτος και 24 ώρες / ημέρα.
 
 
 
 

Η μονάδα υγρής αδρανοποίησης αποτελείται από:

 • Το σύστημα παραλαβής και επεξεργασίας της πρώτης ύλης. Το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει δοχείο προσωρινής αποθήκευσης της πρώτης ύλης, ταινιομεταφορέα με ενσωματωμένο ανιχνευτή μετάλλων για την απομάκρυνση από την πρώτη ύλη μεταλλικών αντικειμένων, που μπορούν να καταστρέψουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό, και τον τεμαχιστή των ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων.
 • Το βασικό σύστημα αδρανοποίησης και διαχωρισμού. Το σύστημα αυτό αποτελείται από τον σωλήνα τήξης, όπου πραγματοποιείται η προθέρμανση της πρώτης ύλης, το δοχείο αδρανοποίησης, τον διαχωριστή (decanter) στερεού / υγρού κλάσματος, όλες τις σωληνώσεις και τον αυτοματισμό που απαιτείται για την ανάκτηση ζωικού λίπους και νωπού κρεατάλευρου (ή οστεοκρεατάλευρου). Από τη συγκεκριμένη μονάδα, το εξερχόμενο λίπος περιέχει υγρασία της τάξης του 20% και στερεά της τάξης του 1,5%. Στη συνέχεια, με φυσικό διαχωρισμό απομακρύνεται η υγρασία, οπότε αυτή μειώνεται στο 2-3%, και το λίπος είναι έτοιμο προς διάθεση.
 • Στη μονάδα μπορεί να προστεθεί στάδιο περαιτέρω επεξεργασίας του λίπους, ώστε να επιτευχθεί παραγωγή υψηλής ποιότητας λίπους με υγρασία και στερεά της τάξης του 0,1%. Αυτό επιτυγχάνεται με το σύστημα φυγοκεντρικού διαχωρισμού, που αποτελείται από υψηλής απόδοσης φυγοκεντρικό διαχωριστή και αυτοματοποιημένο σύστημα απολάσπωσης και αποβολής του απόνερου.
 • Επιπρόσθετα, στο βασικό σύστημα αδρανοποίησης και ανάκτησης ζωικού λίπους μπορεί να προστεθεί σύστημα προσθήκης αντιοξειδωτικού, antioxidant dosing, και ελέγχου της ποιότητας του εξερχόμενου λίπους, clarity control, όπως επίσης και το σύστημα αυτόματου καθαρισμού και αποστείρωσης της μονάδας, CIP, το οποίο επιβάλλεται στις περιπτώσεις πώλησης του λίπους για ανθρώπινη κατανάλωση.
 

Διαδικασία παραλαβής πρώτης ύλης με τη χρήση βυτιοφόρου οχήματος

 

Στάδια παραγωγικής διαδικασίας μονάδας υγρής αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων - αποβλήτων και ρευστοποίησης του περιεχόμενου λίπους

 
Οι μονάδες που προσφέρει η AGROENERGY είναι κατασκευασμένες εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, με βάση τους διεθνείς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επεξεργασία τόσο βρώσιμου όσο και μη βρώσιμου λίπους.
 
Για τη λειτουργία της μονάδας απαιτούνται:
 • Ηλεκτρική ενέργεια για τους κινητήρες.
 • Ατμός για τη θέρμανση και την αδρανοποίηση.
 • Πεπιεσμένος αέρας για τις πνευματικές βάνες.
 • Θερμό νερό.
Τέλος, απαιτούνται εγκαταστάσεις στέγασης της μονάδας καθώς και ψυγείο αποθήκευσης της πρώτης ύλης και δεξαμενές αποθήκευσης των τελικών προϊόντων.
 
Η AGROENERGY προσφέρει ολοκληρωμένη λύση για όλα τα παραπάνω, αφού προηγουμένως συντάξει σχετική μελέτη όπου θα γίνει συνυπολογισμός των ήδη διαθέσιμων παροχών, εφόσον αυτές υπάρχουν.
 
Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας προσφέρει:
 • Μονάδα ξήρανσης νωπού κρεατάλευρου για την παραγωγή ξηρού κρεατάλευρου.
 • Μονάδα επεξεργασίας απόνερων για την παραγωγή νερού ποτίσματος και ζωικής πρωτεΐνης (κρεατάλευρου ή οστεοκρεατάλευρου).
 • Μονάδα αδρανοποίησης που να δέχεται από απλά κόκαλα μέχρι ολόκληρα ζώα (χοίρους, αγελάδες κ.ά.).
 • Στέγαση της μονάδας αδρανοποίησης σε container, επιτυγχάνοντας έτσι ευελιξία και κέρδος χώρου και κόστους κτιρίων.
 
 

Δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης ακατέργαστης πρώτης ύλης.

Κοχλίας μεταφοράς πρώτης ύλης στον τεμαχιστή.

 
 

Πολτοποιημένα υποπροϊόντα μετά την έξοδό τους από τη μηχανή άλεσης.

Σωλήνας τήξης πρώτης ύλης και αντιδραστήρας αδρανοποίησης.

 
 

Τυπικός οριζόντιος διαχωριστής στερεών / υγρών κλασμάτων.

Κλάσμα στερεού υπολείμματος που λαμβάνεται από την έξοδο του οριζόντιου διαχωριστή στερεών / υγρών κλασμάτων της μονάδας.

 
 

Τυπική διάταξη εγκατεστημένου φυγοκεντρικού διαχωριστή.

Καθαρό ανακτημένο λίπος προς αποθήκευση.

 
Για την περαιτέρω επεξεργασία των ζωικών πρωτεϊνών (οστεοκρεατάλευρων) επιλέγονται τόσο οι μέθοδοι της ψύξης και νωπής διάθεσης του τελικού προϊόντος όσο και της ξήρανσης για την παραγωγή ξηρών κρεατάλευρων ή οστεοκρεατάλευρων.
 
 
Μονάδα συνεχούς ψύξης αδρανοποιημένου κρεατάλευρου ( π.χ. CL Plant 3.000 kg/h )
 
Η μονάδα ψύξης αποτελείται από εναλλάκτες ψύξης παχύρευστων υλικών τύπου contherm.
Το προϊόν αντλείται μέσα στον ειδικού τύπου εναλλάκτη θερμότητας. Καθώς αυτό ρέει μέσα από τον κύλινδρο, αναδεύεται συνεχώς και απομακρύνεται από τα τοιχώματα του κυλίνδρου με λεπίδες απόξεσης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται τόσο η άμεση ψύξη του προϊόντος όσο η διατήρηση του υλικού σε ρευστή και αντλήσιμη μορφή.
 
 
 
Μονάδα ξήρανσης αδρανοποιημένου κρεατάλευρου ( π.χ. ΜDD Plant 2.500 kg/h )
 
Στο εργοστάσιο, εκτός από τη μονάδα ψύξης, σχεδιάζεται και η τοποθέτηση εφεδρικής μονάδας ξήρανσης για τη ξήρανση του κρεατάλευρου και την αποθήκευσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η μονάδα αποτελείται από έναν ξηραντήρα τύπου disk dryer, από σφαιρόμυλο άλεσης του υλικού της μονάδας ψύξης και από συσκευαστικό σε σακιά.
 
 

Εναλλακτική προσθήκη μονάδας ξήρανσης νωπού κρεατάλευρου για την παραγωγή ξηρού κρεατάλευρου.

 
Εξατμιστήρας απόνερων αδρανοποίησης ( π.χ. RFE Plant  2.500 TVR )
 
Λόγω του ιδιαίτερου περιβαλλοντικού χαρακτήρα ενός τέτοιου έργου, για τη διαχείριση και επεξεργασία των απόνερων από τη μονάδα υγρής αδρανοποίησης επιλέγεται η λύση της εξάτμισης και συμπύκνωσης των απόνερων (stickwater) για την παραγωγή νερού κατάλληλου για διάθεση σε αγροκτήματα για πότισμα.
Η μονάδα συμπύκνωσης θερμαίνει και εξατμίσει τα απόνερα με τη χρήση ατμού.
Επειδή όλη η διαδικασία γίνεται υπό κενό, η κατανάλωση του ατμού είναι εξαιρετικά χαμηλή (250 kg/h ατμός για την επεξεργασία και εξάτμιση 1.000 kg απόνερων).
 
 

Μονάδα επεξεργασίας απόνερων για την παραγωγή νερού ποτίσματος και ζωικής πρωτεΐνης (κρεατάλευρου ή οστεοκρεατάλευρου).

 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ CONTAINER
 
 
Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing