Homepage Slider

Είστε εδώ

Ταυτότητα

 
Η AGROENERGY επιχειρεί
 • στη διαχείριση και την αξιοποίηση της βιομάζας (αγροτικής και άλλης), κυρίως της απόβλητης και υπολειμματικής καθώς και εκείνης που μπορεί να παραχθεί για ενεργειακή χρήση, με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών, αερίων) και ανανεώσιμης ενέργειας (ηλεκτρικής, θερμικής, κινητικής κ.ά.),
 • στην έρευνα και την εξέλιξη των τεχνολογιών στους τομείς αυτούς,
 • στην ανάπτυξη, υλοποίηση και υποστήριξη έργων παραγωγής βιοκαυσίμων και ενέργειας, μέσω κλασικών και νέων διεργασιών, αξιοποιώντας το σύνολο της διαθέσιμης βιομάζας και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα πλαίσια καθετοποιημένων εργοστασίων και επιχειρηματικών μοντέλων, με σκοπό την ανάπτυξη του πρωτογενούς και μεταποιητικού τομέα και γενικότερα της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο.
Η AGROENERGY έχει αναπτύξει και εφαρμόζει νέες διεργασίες και τεχνολογίες στον τομέα της παραγωγής βιοκαυσίμων και ενέργειας δεύτερης και τρίτης γενιάς από ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές, κυρίως από την απόβλητη και υπολειμματική αγροτοβιομηχανική, αστική και άλλη βιομάζα.
Η AGROENERGY διαθέτει τεχνογνωσία και καινοτόμες τεχνολογίες για την ανάπτυξη οποιασδήποτε δράσης του πρωτογενούς, μεταποιητικού και βιομηχανικού τομέα που είναι σχετική και εφαπτόμενη των έργων παραγωγής ενέργειας από τη βιομάζα και τις άλλες ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
 
Η παραγωγή των βιοκαυσίμων πρέπει να στηρίζεται σε επιχειρηματικά μοντέλα κάθετης αξιοποίησης της βιομάζας, κυρίως της απόβλητης και υπολειμματικής, καθώς και εκείνης που θα προέρχεται από εκτάσεις όπου θα καλλιεργούνται φυτά αποκλειστικά για ενεργειακή χρήση και μόνο στα πλαίσια μιας ισορροπημένης εκμετάλλευσης των αγροτικών δυνατοτήτων για διατροφή, ως προτεραιότητα, και παραγωγή ενέργειας.
 
Η επιστημονική, ερευνητική και επιχειρηματική μας διαδρομή είναι γνωστή και διακρίνεται από σοβαρότητα, καθαρότητα και συνέπεια, από καινοτομία και επιθετικότητα και κυρίως από τη λογική της εφαρμογής των βέλτιστων επιλογών, εκείνων που συνάδουν με το σεβασμό προς τους συνεργάτες μας και τους πελάτες μας και με την ανάπτυξη της κοινωνίας στην οποία στηρίζουμε τις επιλογές αυτές.
 
Ξεκινήσαμε πριν από 21 και πλέον χρόνια στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συγκροτώντας την πρώτη επιστημονική ομάδα στη χώρα μας που ασχολήθηκε, επιστημονικά, ερευνητικά και επιχειρηματικά, με τη συστηματική ανάπτυξη όλης της απαραίτητης υποδομής και δυνατότητας καθετοποιημένης παραγωγής και διαχείρισης πιστοποιημένου βιοντίζελ πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής, εκτός από τη βελτιστοποίηση της κλασικής μεθόδου και των συμβατικών διεργασιών παραγωγής βιοντίζελ, αναπτύξαμε για πρώτη φορά στη χώρα μας όλες τις μεθόδους πιστοποίησης του βιοντίζελ και ανακαλύψαμε νέες διεργασίες παραγωγής βιοντίζελ με τη χρήση νέων στερεών ετερογενών καταλυτών, με σκοπό την παραγωγή βιοντίζελ από κάθε είδος φυτικού ελαίου και ζωικού λίπους, από όξινα και υπερόξινα χρησιμοποιημένα, υπολειμματικά και απόβλητα φυτικά λάδια και ζωικά λίπη κακής ποιότητας (με σημαντική περιεκτικότητα σε νερό), από ολεΐνες, ελεύθερα και άλλα λιπαρά οξέα κ.λπ. Στόχος της έρευνας αυτής ήταν η σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής βιοντίζελ με τη βελτιστοποίηση και ανάπτυξη χημικών διεργασιών που θα μπορούν να μετατρέπουν υπολειμματική και απόβλητη, χαμηλού ή και αρνητικού κόστους, ελαιούχο βιομάζα σε βιοντίζελ και επιπλέον να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, με χαμηλές απαιτήσεις σε ενέργεια και όσο το δυνατόν πιο συμβατές με τον όρο «βιοκαύσιμα». Μία από τις διεργασίες αυτές αποτέλεσε μοναδική περίπτωση παγκοσμίως και έχει πατενταριστεί. Μία άλλη νέα διεργασία μας μπορεί να εφαρμοστεί ως στάδιο προεπεξεργασίας όξινων ελαιούχων πρώτων υλών στις κλασικές μονάδες παραγωγής βιοντίζελ.
 
Παράλληλα, στο ΕΜΠ αναπτύξαμε μεθόδους, διεργασίες και τεχνολογίες για την παραγωγή βιοαερίου από διάφορες πρώτες ύλες και τη διαχείριση των πρώτων υλών και των άλλων προϊόντων και παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας. Η εταιρεία μας συνεχίζει να ερευνά και να αναπτύσσει νέες τεχνολογίες σε συνεργασία και με άλλα Ιδρύματα στην Ελλάδα, καθώς και με εταιρείες στο εξωτερικό.
περισσότερα...
 
Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει, σε συνεργασία με εταιρείες και Ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύγχρονες διεργασίες και τεχνολογίες για την παραγωγή υγρών και αερίων βιοκαυσίμων νέας γενιάς (βιοντίζελ, πράσινου ντίζελ, βιοαερίου, αερίου σύνθεσης κ.ά.) και ενέργειας από αυτά ή απ΄ευθείας από την πρώτη ύλη (βιομάζα), καθώς και για τη μεταποίηση, διαχείριση και αξιοποίηση προϊόντων, υποπροϊόντων, υπολειμμάτων και αποβλήτων του πρωτογενούς τομέα και των μεταποιητικών βιομηχανιών του.
περισσότερα...
 
Είμαστε εκείνοι που κάναμε την παραγωγή και διάθεση του πρώτου ελληνικού βιοντίζελ, αρχικά σε ημιπιλοτική κλίμακα (το 2004) και στη συνέχεια σε πιλοτική κλίμακα (το 2005), με πρώτες ύλες βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο, σογιέλαιο, κραμβέλαιο, φοινικέλαιο και άλλα φυτικά έλαια, χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια (τηγανέλαια κ.ά.) και άλλα απόβλητα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη.
Η πιλοτική παραγωγή ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2005, στη μοναδική πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα, την οποία σχεδιάσαμε, κατασκευάσαμε, εγκαταστήσαμε και λειτουργήσαμε στο Εργαστήριό μας στο ΕΜΠ, στα πλαίσια του πρώτου στη χώρα μας ερευνητικού προγράμματος κάθετης παραγωγής βιοντίζελ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο οποίο συμμετείχαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), τα ΕΛΠΕ, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, η ΜΙΝΕΡΒΑ, οι ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ και η Δ.Ε.Η., με αναδόχους του έργου τον καθηγητή κ. Νίκο Παπαγιαννάκο και την επιστημονική ομάδα της AGROENERGY.
Στη μονάδα αυτή παράχθηκε το πρώτο βιοντίζελ στη χώρα μας, το οποίο διακινήθηκε σε μίγματα με το συμβατικό ντίζελ από τα διυλιστήρια (ΕΛΠΕ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ) και χρησιμοποιήθηκε ως πρόσθετο καύσιμο στατικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ. Περισσότερα από 25 βαρέλια βιοντίζελ διατέθηκαν στα ελληνικά διυλιστήρια, σε ινστιτούτα, σε ερευνητικά εργαστήρια και σε άλλους ενδιαφερόμενους. Ως πρώτες ύλες χρησιμοποιήθηκαν κυρίως βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο και σογιέλαιο.
Στα πλαίσια του προγράμματος αναπτύξαμε αναλυτικό εργαστήριο προσδιορισμού των ιδιοτήτων του παραγόμενου βιοντίζελ.
Το έργο αυτό παρήγαγε την πρώτη γνώση στη χώρα μας για το βιοντίζελ, βοήθησε καθοριστικά τα ελληνικά διυλιστήρια στη διαχείριση του βιοντίζελ το οποίο ξεκίνησαν αργότερα να υποδέχονται από την ελληνική βιομηχανία παραγωγής βιοντίζελ, αποτέλεσε τη βάση στη διαμόρφωση της πολιτικής ανάπτυξης των πρώτων υλών παραγωγής βιοντίζελ και οδήγησε την πολιτεία στη θεσμοθέτηση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου προώθησης του βιοντίζελ για τις μεταφορές.
Γενικότερα, το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε τη βάση της ανάπτυξης των βιοκαυσίμων στη χώρα μας, καθόρισε τα βασικά σημεία του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και στήριξε με τεχνογνωσία τα εργοστάσια παραγωγής.
 
Από το 2002 προσπαθούμε για τη διάδοση των βιοκαυσίμων πρώτης και νέας γενιάς σε όλη τη χώρα, καθώς και της δυνατότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο μέσω της επιχειρηματικής συμμετοχής του πρωτογενούς και μεταποιητικού τομέα σε διάφορες δράσεις ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας που υπολείπεται και αποβάλλεται ή μπορεί να παραχθεί για ενεργειακή χρήση.
Από τις αρχές του 2005 ξεκινήσαμε έναν αγώνα για τη διαμόρφωση του πλέον κατάλληλου για τη χώρα μας νομοθετικού πλαισίου για την παραγωγή και τη διαχείριση των βιοκαυσίμων. Το καλοκαίρι του 2005 καθορίσαμε τη φιλοσοφία και τις βασικές διατάξεις του πρώτου νόμου στη χώρα μας που αφορούσε στην παραγωγή και διαχείριση του βιοντίζελ ως συστατικό του πετρελαίου κίνησης.
 
Είμαστε εκείνοι που κατάφεραν, με συνεχείς παρεμβάσεις και πιέσεις, να ενισχυθούν οι ελληνικές ελαιούχες ύλες (φυτικά έλαια, ζωικά λίπη και τα απόβλητα φυτικά λάδια και ζωικά λίπη) ως πρώτες ύλες για την παραγωγή του βιοντίζελ στη χώρα μας, με στόχο να τονωθεί η δική μας αγροτική οικονομία και να προστατευθεί ο δικός μας υδροφόρος ορίζοντας.
Πιέσαμε και καταφέραμε, το βιοντίζελ που παράγεται στη χώρα μας και συμμετέχει στο πρόγραμμα κατανομής του βιοντίζελ που προορίζεται για την κίνηση να παράγεται αποκλειστικά από ελληνικές πρώτες ύλες.
 
Αιχμή της φιλοσοφία μας, ως επιστήμονες και επιχειρηματίες, ήταν και είναι η ενεργειακή αξιοποίηση κυρίως της απόβλητης και υπολειμματικής αγροτοβιομηχανικής και άλλης βιομάζας μέσω διαφόρων διεργασιών, στα πλαίσια κάθετων έργων που αναπτύσσουμε, υλοποιούμε και υποστηρίζουμε σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό.
Η βιομάζα μετατρέπεται σε ενέργεια απ' ευθείας ή αφού πρώτα μετατραπεί σε βιοκαύσιμα, στερεά ή υγρά ή αέρια, τα οποία στη συνέχεια καίγονται για να μετατραπούν σε ενέργεια, όπως θερμική ή ηλεκτρική και θερμική ή κινητική και θερμική.
 
Η άσκηση του βιοντίζελ παραμένει μία από τις δυσκολότερες στην Ελλάδα. Όμως, μέσα από αυτή γνωρίσαμε καλά και τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς, τους κρατικούς και άλλους μηχανισμούς, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε άσκηση σχετική με τα βιοκαύσιμα και την ενέργεια.
Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα αποτελεί μία πολυπαραμετρική άσκηση ανάπτυξης κάθετων και υβριδικών έργων, τα οποία απαιτούν πολυεπίπεδη γνώση, εμπειρία, καλές συνεργασίες και άρα ειδικούς, οι οποίοι θα μπορούν να αναλάβουν οποιοδήποτε έργο και να εγγυηθούν για τη βέλτιστη απόδοσή του.
 
Η AGROENERGY διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνολογία, τις κατάλληλες συνεργασίες με εταιρείες της χώρας μας και του εξωτερικού και την επιχειρηματική ανησυχία για την ανάπτυξη και υποστήριξη των έργων αυτών, αναλαμβάνοντας τις μελέτες και τις διαδικασίες αδειοδότησης των σχετικών εργοστασίων, τον αρχικό και τον αναλυτικό σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας και του εργοστασίου, την κατασκευή και εγκατάσταση του εργοστασίου "με το κλειδί στο χέρι", τη θέση σε λειτουργία και την εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού λειτουργίας του εργοστασίου, τη συνεχή τεχνική υποστήριξη των διεργασιών που εφαρμόζονται και την εξασφάλιση των ιδανικότερων πρώτων υλών καθώς και τη διαχείρισή τους (από την πηγή τους μέχρι το εργοστάσιο και μέσα σε αυτό).
Η AGROENERGY αποτελεί έναν συνεχή αρωγό τεχνογνωσίας, πιστοποιεί τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα, παραπροϊόντα και υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας, τα οποία διαχειρίζεται περαιτέρω, συμβάλλει στη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυάται για τη σωστή λειτουργία του εργοστασίου καθώς και για την απόδοσή του σε προϊόντα, σύμφωνα με το business plan που καταθέτει στο επιχειρηματικό σχήμα υλοποίησης του έργου.
Γενικότερα, η AGROENERGY αναλαμβάνει την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων παραγωγής βιοκαυσίμων και ενέργειας από ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των μελετών, του σχεδιασμού, της αδειοδότησης, της κατασκευής και εγκατάστασης, της λειτουργίας και επίβλεψης αλλά και της συντήρησης, επέκτασης και συνολικής διαχείρισης των αντίστοιχων εργοστασίων, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικού management σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 
Καταστατική αρχή της AGROENERGY αποτελεί και η συμμετοχή της ως μέτοχος σε κάθε έργο.
Συγκεκριμένα, η AGROENERGY επιλέγει, κατά περίπτωση, τη συμμετοχή της στο επιχειρηματικό σχήμα που θα εκμεταλλεύεται το έργο και θα το αναπτύσσει περαιτέρω, στα πλαίσια μιας καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας, από το στάδιο εξασφάλισης και διαχείρισης των πρώτων υλών μέχρι το τελικό στάδιο αξιοποίησης όλων των προϊόντων, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων. Το σχήμα αυτό κατά κανόνα θα είναι μία νέα εταιρεία, η οποία θα ολοκληρώνει την αδειοδότηση του σχετικού εργοστασίου και θα προχωρά στην υλοποίηση του έργου. Επίσης, η νέα εταιρεία θα μπορεί να εφαρμόζει τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δράση και σε άλλες περιοχές. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα μπορεί να επιχειρεί και σε κάθε εφαπτόμενο τομέα του έργου και γενικότερα σε κάθε τομέα που σχετίζεται με τη διαχείριση και την ενεργειακή αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων.
Με τη συμμετοχή της ως μέτοχος σε κάθε έργο η AGROENERGY αναλαμβάνει να καταθέτει όλη τη σχετική τεχνογνωσία και τεχνολογία που διαθέτει και την επιχειρηματική προσέγγιση που απαιτείται για την επίτευξη της βέλτιστης και αποδοτικότερης βιωσιμότητας της παραγωγικής διαδικασίας, του εργοστασίου και της εταιρείας, καθώς και να εξασφαλίζει (να εγγυάται για) την απόδοση που προβλέπεται από το business plan του έργου που καταθέτει στην εταιρεία εκμετάλλευσης του έργου.
 
Για κάθε έργο, που αναπτύσσουμε ή αναλαμβάνουμε να αναπτύξουμε και να παραδώσουμε "με το κλειδί στο χέρι", καθορίζονται τέσσερις φάσεις:
Η πρώτη φάση αφορά στην ωρίμανση του έργου, δηλαδή στον ακριβή σχεδιασμό του έργου, στην εξασφάλιση όλων των πρώτων υλών και στη διαχείριση των προϊόντων, παραπροϊόντων και αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας.
Η δεύτερη φάση αφορά στην αδειοδότηση του εργοστασίου και της δυνατότητας παραγωγής ενέργειας.
Στα πλαίσια της δεύτερης φάσης υλοποιούνται τέσσερις επιμέρους φάσεις:
α) Η παρουσίαση του επιχειρηματικού πλάνου και η πολύπλευρη αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου - Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας.
β) Οι εργασίες εκπόνησης τοπογραφικού κ.ά. - Απόκτηση της άδειας χρήσης γης.
γ) Ο βασικός αρχικός σχεδιασμός των διεργασιών, της παραγωγικής διαδικασίας και του εργοστασίου, με βάση τη δυναμικότητα, τις πρώτες ύλες, την επεκτασιμότητα και τον διαθέσιμο χώρο, καθώς και η εκπόνηση κάθε σχετικής μελέτης - Τεχνικοοικονομική ανάλυση του έργου και εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας.
δ) Η εκπόνηση των μελετών και οι διαδικασίες αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας του εργοστασίου και της δυνατότητας παραγωγής ενέργειας- Απόκτηση ΕΠΟ (Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) και όρων σύνδεσης με τα δίκτυα παραλαβής της παραγόμενης ενέργειας.
Η τρίτη φάση αφορά στην υλοποίηση του έργου.
Στα πλαίσια της τρίτης φάσης πραγματοποιούνται δύο επιμέρους φάσεις:
α) Ο αναλυτικός σχεδιασμός εφαρμογής όλων των διεργασιών, της παραγωγικής διαδικασίας και του εργοστασίου, καθώς και η παροχή κάθε σχετικού παραστατικού.
Στην επιμέρους αυτή φάση περιλαμβάνονται και τα εξής:
     i) Ο συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση του έργου.
     ii) Η επίβλεψη και η ευθύνη εγκατάστασης του εργοστασίου και υλοποίησης όλου του έργου.
     iii) Η θέση σε λειτουργία και η εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού του εργοστασίου, το οποίο επιλέγεται με υπόδειξη και ευθύνη της AGROENERGY.
     iv) Η εγγύηση σωστής λειτουργίας του εργοστασίου και κάθε επιμέρους εξοπλισμού, καθώς και της απόδοσής του, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) που καταθέτει η AGROENERGY.
β) Η κατασκευή και εγκατάσταση του εργοστασίου.
Η τέταρτη φάση αφορά στο τεχνικό management του εργοστασίου και στη συμβουλευτική υποστήριξη του έργου, που αναλαμβάνει η AGROENERGY, δηλαδή στη συνεχή επιστημονική και τεχνική υποστήριξη όλων των διεργασιών, στη διαρκή παροχή τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, στην πιστοποίηση και διαχείριση των πρώτων υλών, των προϊόντων και παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας, στην εν γένει διαχείριση του εργοστασίου και στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών για τη βελτίωση και την ανάπτυξη όλων των παραμέτρων βιωσιμότητας του έργου.
Η AGROENERGY μπορεί να αναλάβει και τη διαδικασία υποβολής του φακέλου χρηματοδότησης της επένδυσης στον αρμόδιο φορέα, π.χ. από τον αναπτυξιακό ή άλλον επενδυτικό νόμο.
 
 
Η AGROENERGY ειδικεύεται:
 • Στην ανάπτυξη, υλοποίηση και υποστήριξη έργων παραγωγής βιοντίζελ δεύτερης και τρίτης γενιάς με πρώτες ύλες χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια (π.χ. τηγανέλαια) και ζωικά λίπη, απόβλητα και υπολειμματικά λίπη και έλαια, ελεύθερα και άλλα λιπαρά οξέα, ολεΐνες και άλλες ελαιούχες ύλες.
 • Στην υλοποίηση και υποστήριξη εργοστασίων εξευγενισμού (ραφινερίες) φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών.
 • Στην υλοποίηση και υποστήριξη σύγχρονων μονάδων αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων και ρευστοποίησης του περιεχόμενου λίπους, με σκοπό την παραγωγή υψηλής καθαρότητας ζωικού λίπους.
 • Στην ανάπτυξη, υλοποίηση και υποστήριξη έργων παραγωγής βιοαερίου - Απλή και Συνδυασμένη Αναερόβια Χώνευση οργανικών αγροτοβιομηχανικών και άλλων αποβλήτων (κτηνοτροφικών μονάδων, σφαγείων, τυροκομείων κ.ά.), γλυκερίνης, ληγμένων τροφίμων, κατσίγαρου κ.λπ., καθώς και ενεργειακών καλλιεργειών, για την παραγωγή ενέργειας.
 • Στην ανάπτυξη, υλοποίηση και υποστήριξη έργων βιομάζας (pelletizing) - Παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων (pellets , briquettes) από δασικά και γεωργικά υπολείμματα, υποπροϊόντα βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου, κλαδέματα κ.ά..
 • Στην ανάπτυξη, υλοποίηση και υποστήριξη έργων βιομάζας (gasification) - Αεριοποίηση υπολειμματικής αγροτοβιομηχανικής βιομάζας και άλλων οργανικών υποπροϊόντων, για την παραγωγή ενέργειας.
 • Σε έργα κάθετης αξιοποίησης του πρωτογενούς τομέα - Ενεργειακές καλλιέργειες (αγριαγκινάρα, ηλίανθος, καλαμπόκι, σόργο κ.ά.), θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, στέβια, κτηνοτροφικές μονάδες κ.ά..
 • Σε έργα waste to energy - Έργα που στοχεύουν στην αναβάθμιση ελαιοτριβείων, πυρηνελαιουργείων, σφαγείων, τυροκομείων κ.λπ. και στην ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων τους.
 • Στην οργάνωση και υλοποίηση δικτύου συλλογής και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων και αποβλήτων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών, καθώς και ληγμένων τροφίμων.
 • Στην εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ενέργειας από βιοκαύσιμα και βιομάζα.
 • Σε έργα διαχείρισης και αξιοποίησης των αστικών αποβλήτων (στερεών αστικών απορριμμάτων και υγρών αστικών αποβλήτων).
 • Σε έργα αξιοποίησης αερίων αποβλήτων - ρύπων.
 • Στον σχεδιασμό των σχετικών διεργασιών, συστημάτων, μονάδων και εργοστασίων.
 • Στις μελέτες, στην αδειοδότηση, κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των σχετικών μονάδων και εργοστασίων.
 
Η AGROENERGY έχει μελετήσει, σχεδιάσει, αδειοδοτήσει, κατασκευάσει, εγκαταστήσει και παραδώσει σε επίπεδο λειτουργίας και πλήρους απόδοσης το πρώτο σοβαρό εργοστάσιο εξευγενισμού αποβλήτων και υπολειμματικών ελαιούχων υλών στη χώρα μας, με σκοπό το προϊόν του να αποτελεί κατάλληλη και σχετικά οικονομική πρώτη ύλη για τα εργοστάσια κλασικών διεργασιών παραγωγής βιοντίζελ. Το εργοστάσιο αυτό ανήκει στην εταιρεία AGROIL ΑΕΒΕ και λειτουργεί ως εφαπτόμενη δραστηριότητα ενός εργοστασίου παραγωγής βιοντίζελ στη Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας.
Η AGROENERGY έχει μελετήσει, σχεδιάσει και αδειοδοτήσει ή αδειοδοτεί εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ, βιοαερίουπυρολυτικού ελαίου, στερεών βιοκαυσίμων (pellets, briquettes) και άλλων βιοκαυσίμων και ενέργειας, πολλά από τα οποία έχει κατασκευάσει ή θα κατασκευάσει.
Η AGROENERGY έχει μελετήσει, σχεδιάσει και αδειοδοτήσει ή αδειοδοτεί περισσότερα από τριάντα (30) εργοστάσια παραγωγής βιοαερίου και ενέργειας από αυτό. Από αυτά, έξι (6) εργοστάσια, συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 7,8 MWel, μελετήθηκαν και σχεδιάστηκαν από την εταιρεία μας και αδειοδοτήθηκαν σε συνεργασία με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, στα πλαίσια έξι (6) αντίστοιχων εταιρειών που ιδρύθηκαν στις οποίες συμμετείχε η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και η εταιρεία μας, η οποία είχε αναλάβει και το τεχνικό management των έργων. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είχε αναλάβει την χρηματοπιστωτική υποστήριξη των έργων, από το στάδιο της ωρίμανσης και της αδειοδότησης μέχρι το στάδιο λειτουργίας των εργοστασίων. 
Άλλα έξι (6) εργοστάσια, συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 6 MWel, αδειοδοτήθηκαν στα ονόματα των ιδρυτών της AGROENERGY.
Τα υπόλοιπα έργα βιοαερίου, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 1 MWel το καθένα, μελετήθηκαν, σχεδιάστηκαν και αδειοδοτήθηκαν ή αδειοδοτούνται από την εταιρεία μας στα ονόματα άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, με τα οποία έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε στο στάδιο υλοποίησης και εκμετάλλευσης των έργων αυτών.
Η AGROENERGY έχει μελετήσει, σχεδιάσει και αδειοδοτήσει ή αδειοδοτεί εργοστάσια παραγωγής αερίου σύνθεσης (syngas) και ενέργειας από αυτό, τα οποία θα κατασκευάσει.
Η AGROENERGY μελέτησε, σχεδίασε και συνέλαβε καθοριστικά στην ανάπτυξη και υλοποίηση έργου παραγωγής ενέργειας με απ' ευθείας καύση υπολειμματικών και αποβλήτων ζωικών λιπών και φυτικών ελαίων, στην Κύπρο.
 
 
Η AGROENERGY έχει ωριμάσει και αναπτύξει τα έργα, έχει σχεδιάσει την παραγωγική διαδικασία και τα αντίστοιχα εργοστάσια, τα οποία αδειοδότησε ή αδειοδοτεί, τα κατασκευάζει, θα τα εγκαταστήσει και θα τα λειτουργεί.
Με τη συμμετοχή της στις εταιρείες, η AGROENERGY καταθέτει όλη την τεχνογνωσία και επιχειρηματικότητα που απαιτούνται και εξασφαλίζει (εγγυάται για) την απόδοση που προβλέπεται από το business plan κάθε έργου.
 
 
Ερευνητική δραστηριότητα της AGROENERGY
 
Έναρξη της ερευνητικής μας πορείας το 2001 στη Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Τα βασικά σημεία της:
 • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της κλασικής μεθόδου και τεχνολογίας παραγωγής βιοντίζελ.
 • Ανάπτυξη νέων διεργασιών παραγωγής βιοντίζελ από όξινα και υπερόξινα χρησιμοποιημένα και απόβλητα λίπη και έλαια.
 • Ανάπτυξη του προτύπου πιστοποίησης του βιοντίζελ πριν την εφαρμογή του ΕΝ-14214.
 • Στήσιμο και υποστήριξη προτύπου χημείου ανάλυσης βιοκαυσίμων στο Ε.Μ.Π.
 • Πρόταση και εφαρμογή στην Ελλάδα του τρόπου διαχείρισης των πρώτων υλών παραγωγής βιοντίζελ.
 • Σύλληψη ιδέας και υλοποίηση του πρώτου ελληνικού προγράμματος παραγωγής βιοντίζελ.
 • Καθοριστική συμμετοχή στη διαμόρφωση του πρώτου νόμου για την παραγωγή και διάθεση του βιοντίζελ στην Ελλάδα.
 • Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνολογίας παραγωγής βιοαερίου από διάφορες πρώτες ύλες.
 • Πάνω από 50 δημοσιεύσεις σε μεγάλα επιστημονικά περιοδικά, πληθώρα ομιλιών και συμμετοχών σε συνέδρια, ημερίδες, ΜΜΕ, ημερήσιο τύπο κ.λπ.

περισσότερα...

 
Στις σελίδες μας μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, τόσο για τις ανανεώσιμες και εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όσο και για τις δραστηριότητες της εταιρείας μας, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχει.
 
Undefined
category: 

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing