Homepage Slider

You are here

Πέλλετς και Μπρικέττες

Τα πέλλετς και οι μπρικέττες είναι αποτέλεσμα συμπίεσης της στερεής βιομάζας, κυρίως της απόβλητης και υπολειμματικής, η οποία αρχικά θρυμματίζεται, ξηραίνεται και μετατρέπεται σε πριονίδι. Τα βιοκαύσιμα αυτά είναι ιδιαίτερα φιλικά προς το περιβάλλον, γιατί δεν χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα για την παρασκευή τους και η καύση τους είναι σχεδόν τέλεια, παράγοντας μικρή ποσότητα στάχτης και καπνού. Επιπλέον, για την παρασκευή τους δεν χρειάζεται να κοπεί ούτε ένα δέντρο, γιατί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται υπολείμματα και απόβλητα επεξεργασίας δασικού ξύλου και αγροτικών καλλιεργειών, καθώς και ενεργειακά φυτά που καλλιεργούνται ειδικά για τον σκοπό αυτόν. Τα πέλλετς έχουν σχήμα κυλινδρικό, μήκος 1-4 εκατοστών και διάμετρο 6-10 χιλιοστών. Οι μπρικέττες είναι πολύ μεγαλύτερες. Η θερμογόνος δύναμή τους είναι τουλάχιστον 4,2 kWh/kg στερεού βιοκαυσίμου. Στην τυπική περίπτωση όπου η πυκνότητα π.χ. των πελλετών είναι της τάξης των 650 kg/m³, το ενεργειακό περιεχόμενό τους ανά μονάδα όγκου είναι 3055 kWh/m³. Σε γενικές γραμμές, 2 - 2,5 kg στερεού βιοκαυσίμου έχουν την ίδια θερμιδική απόδοση με 1 lt πετρελαίου.

 
ΧΡΗΣΗ

Τα πέλλετς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε ειδικές συσκευές καύσης, που μπορεί να είναι σόμπες θέρμανσης αέρα ή νερού, καυστήρες/λέβητες που συνδέονται με το καλοριφέρ και ενεργειακά τζάκια. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα πέλλετς δεν χρησιμοποιούνται απευθείας στα κοινά τζάκια ή τις κοινές σόμπες, παρά μόνο σε συσκευές καύσης πελλετών. Επίσης, τα πέλλετς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κεντρικές εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, καθώς επίσης σε θερμοκήπια και σε δίκτυα τηλεθέρμανσης οικισμών.
Οι μπρικέττες χρησιμοποιούνται στα υπάρχοντα τζάκια και τις σόμπες, όπως και τα καυσόξυλα.
 
Θερμοηλεκτρικά εργοστάσια Οικιακές εστίες Μικρές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 1. Αποτελούν ένα αρκετά καθαρό και εύχρηστο καύσιμο, το οποίο τυποποιείται και διακινείται σχετικά εύκολα.
 2. Οι αέριοι ρύποι, που παράγονται κατά τη καύση τους, είναι λιγότεροι από αυτούς που παράγονται κατά τη καύση του ξύλου ή του πυρηνόξυλου.  
 3. Όταν καίγονται στις ιδανικές θερμοκρασίες δεν παράγουν σχεδόν καθόλου καπνό.
 4. Η εναπομένουσα στάχτη μετά τη καύση τους είναι λιγότερη από τη στάχτη που απομένει μετά τη καύση του ξύλου ή του πυρηνόξυλου.
 5. Έχουν πολύ μικρότερο όγκο από την αρχική απόβλητη βιομάζα από την οποία παράχθησαν, συνεπώς μειώνονται ταυτόχρονα ο χώρος αποθήκευσης και το κόστος μεταφοράς.
 6. Μηδενίζεται ο κίνδυνος έκρηξης σε σχέση με τα κοινά εύφλεκτα υλικά θέρμανσης και συγχρόνως μειώνεται το κόστος θέρμανσης ή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 
Στην αγορά υπάρχουν μηχανές συμπίεσης - παραγωγής πελλετών και μπρικεττών δυναμικότητας από 60 kg/h, συνεπώς μπορούν να δημιουργηθούν μονάδες παραγωγής πολύ μικρής, μικρής ή μεγάλης  δυναμικότητας.
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 
Η πρώτη ύλη, αφού τεμαχιστεί, ξηραίνεται, μετατρέπεται σε πριονίδι, διαχωρίζεται σε κόσκινο και εισέρχεται στη μηχανή συμπίεσης σε συγκεκριμένες δόσεις, οι οποίες εξαρτώνται από το είδος της πρώτης ύλης και τη διάμετρο του προϊόντος.
 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η θερμογόνος δύναμη της συμπιεσμένης βιομάζας είναι κατά μέσο όρο 4,7 kWh/kg βιοκαυσίμου. Στην τυπική περίπτωση όπου η πυκνότητα π.χ. των πελλετών είναι της τάξης των 650 kg/m³, συνεπάγεται ότι το ενεργειακό περιεχόμενό τους ανά μονάδα όγκου είναι 3055 kWh/m³.
 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
 
Τα στερεά βιοκαύσιμα (πέλλετς, μπρικέττες) συνδυάζουν:
 • Το υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο ανά μονάδα βάρους και όγκου τους σε σχέση με τα περισσότερα στερεά και ξυλώδη καύσιμα.
 • Το υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο ανά μονάδα όγκου τους, γεγονός που διευκολύνει τη μεταφορά και την αποθήκευσή τους.
 • Τη φιλικότητα προς το περιβάλλον.
 • Την ασφάλεια κατά τη χρήση.
 • Την τόνωση και την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας.
 • Την ανταγωνιστική τιμή για τους καταναλωτές.
 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
 
Τα πέλλετς και οι μπρικέττες βιομάζας χρησιμοποιούνται σε οικιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης από τον πρώτο καιρό που ανακαλύφθηκαν, μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, στα μέσα της δεκαετίας του 1970.
Τα τελευταία χρόνια οι υποψήφιοι καταναλωτές στερεών βιοκαυσίμων, κυρίως των πέλλετς, διακρίνονται ουσιαστικά σε τρεις κατηγορίες:
 • Μικρής κλίμακας οικιακοί καταναλωτές, για χρήση πελλετών και μπρικεττών σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης (καυστήρες), σε σόμπες και σε τζάκια. Η ετήσια κατανάλωση των χρηστών αυτών είναι μικρότερη από 10 τόνους. Στις αγορές της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας και των Η.Π.Α. κυριαρχούν οι μικρής κλίμακας καταναλωτές.
 • Μεσαίας κλίμακας καταναλωτές, στους οποίους περιλαμβάνονται μεγάλα οικιακά συγκροτήματα, εμπορικά και δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία και μικρές βιομηχανικές μονάδες. Η ζήτηση των πελλετών για την κατηγορία αυτή κυμαίνεται μεταξύ 10 και 1000 τόνων το χρόνο. Είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία χρηστών στην Ευρώπη, ιδίως στις Σκανδιναβικές χώρες.
 • Μεγάλης κλίμακας καταναλωτές, των οποίων η ζήτηση υπερβαίνει τους 1000 τόνους ετησίως. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μονάδες παραγωγής ενέργειας και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες χρησιμοποιούν τις πελλέτες είτε αυτούσιες είτε αναμεμιγμένες με κάποιο άλλο συμβατικό στερεό καύσιμο. Στο Βέλγιο και την Ολλανδία οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας αποτελούν τους σημαντικότερους καταναλωτές πελλετών βιομάζας.
 
 
ΤΥΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΛΛΕΤΣ ΚΑΙ ΜΠΡΙΚΕΤΤΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι εγκαταστάσεων όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέλλετς ή μπρικέττες βιομάζας ως καύσιμη ύλη:
 • Σόμπες και τζάκια. Μπορούν να δρουν συμπληρωματικά σε ένα κεντρικό σύστημα θέρμανσης και τροφοδοτούνται χειροκίνητα με πελλέτες, που βρίσκονται συσκευασμένες σε σάκους, ή μπρικέττες.
 • Καυστήρες/λέβητες πελλετών. Πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις για την παραγωγή θερμότητας και ζεστού νερού. Τροφοδοτούνται από τα σιλό αποθήκευσης, όπου το καύσιμο βρίσκεται σε χύμα μορφή, είτε μέσω ενός αρχιμήδειου (ατέρμονου) κοχλία ή με πνευματικό σύστημα αναρρόφησης. Παρόλο που το κόστος εγκατάστασης τους είναι περίπου 30% υψηλότερο από τα συμβατικά συστήματα, το σημαντικά χαμηλότερο κόστος του καυσίμου καθιστά την επένδυση προσοδοφόρα.
 • Συστήματα συμπαραγωγής και βιομηχανικοί καυστήρες.
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ / ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
 
Τα  συγκεκριμένα συστήματα είναι συνήθως σιλό εξωτερικού χώρου και σιλό εσωτερικού χώρου.
 
 
Η AGROENERGY ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την κατασκευή και εγκατάσταση εργοστασίων παραγωγής pellets και briquettes, ανάλογα με την πρώτη ύλη και τον στόχο παραγωγής.
Η AGROENERGY προσφέρει οικονομικές λύσεις, τεχνολογικά προσαρμοσμένες σε κάθε απαίτηση.
Οι συνεργάτες της παρέχουν άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό και υποστήριξη, χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
 
 
Undefined

Πλεονεκτήματα της ενεργειακής αξιοποίησης της στερεής βιομάζας

Η χρήση των στερεών βιοκαυσίμων (πελλετών και μπρικεττών) δασικού υπολειμματικού ξύλου και στερεών αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος, πλεονεκτεί ως προς την ασφάλεια και την ευκολία στη χρήση και δημιουργεί οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία.

Undefined

Κατανάλωση στερεών βιοκαυσίμων

Τα πέλλετς και οι μπρικέττες βιομάζας αναδείχτηκαν, τα τελευταία χρόνια, σε ένα σημαντικό καύσιμο κυρίως για τις εφαρμογές θέρμανσης στην Ευρώπη. Αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, τα στερεά βιοκαύσιμα γνωρίζουν σπουδαία ανάπτυξη, καθώς η παραγωγή τους παραμένει επικερδής ακόμα και όταν η μεταφορά του τελικού προϊόντος γίνεται σε μεγάλες αποστάσεις...

Undefined

Μονάδες παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων

Στην αγορά υπάρχουν μηχανές συμπίεσης βιομάζας - παραγωγής πελλετών και μπρικεττών δυναμικότητας από 60 kg/h, συνεπώς μπορούν να δημιουργηθούν μονάδες παραγωγής πολύ μικρής, μικρής και μεγάλης  δυναμικότητας.

Undefined

Διαδικασία παρασκευής των στερεών βιοκαυσίμων

Η πρώτη ύλη, αφού τεμαχιστεί - θρυμματιστεί, ξηραίνεται, μετατρέπεται σε πριονίδι, διαχωρίζεται σε κόσκινο και εισέρχεται στη μηχανή συμπίεσης (στη πρέσα) σε συγκεκριμένες δόσεις, οι οποίες εξαρτώνται από το είδος της πρώτης ύλης και τη διάμετρο του προϊόντος. Εκεί, λόγω των μεγάλων πιέσεων που εφαρμόζονται, των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται λόγω των τριβών και της περιεχόμενης υγρασίας, προκαλείται...

Undefined

Ένα εργοστάσιο παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων

Η κατασκευή και η εγκατάσταση των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων είναι σχετικά οικονομική και απλή, με μεθόδους που ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την άμεση παραγωγή πελλετών ή μπρικεττών. Η εγκατάσταση ενός εργοστασίου π.χ. παραγωγής πελλετών χωρίζεται σε δύο μέρη, στην κτιριακή εγκατάσταση και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Undefined

Ενεργειακό περιεχόμενο των στερεών βιοκαυσίμων

Η θερμογόνος δύναμη της συμπιεσμένης βιομάζας είναι κατά μέσο όρο 4,7 kWh/kg βιοκαυσίμου. Στην τυπική περίπτωση όπου η πυκνότητα π.χ. των πελλετών είναι της τάξης των 650 kg/m³, συνεπάγεται ότι το ενεργειακό περιεχόμενό τους ανά μονάδα όγκου είναι 3055 kWh/m³.

Undefined

Πρότυπα ποιότητας των στερεών βιοκαυσίμων

Στην πλειοψηφία τους οι Ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν θεσμοθετήσει ακόμα πρότυπα ποιότητας των πελλετών και μπρικεττών βιομάζας. Προς το παρόν, μόνο η Αυστρία, η Γερμανία και η Σουηδία διαθέτουν επίσημα πρότυπα ποιότητας της συμπιεσμένης βιομάζας ως καύσιμο θέρμανσης. Η πρόταση της ΕΕ για τις επιθυμητές προδιαγραφές ποιότητας των στερεών βιοκαυσίμων, σύμφωνα με την αναφορά CEN/TS 14961:2005, είναι...

Undefined

Τύποι εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας με πέλλετς και μπρικέττες βιομάζας

Υπάρχουν διάφοροι τύποι εγκαταστάσεων όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέλλετς ή μπρικέττες βιομάζας ως καύσιμη ύλη: Οι σόμπες και τα τζάκια, που μπορούν να δρουν συμπληρωματικά σε ένα κεντρικό σύστημα θέρμανσης, οι καυστήρες/λέβητες, που είναι πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις για την παραγωγή θερμότητας και ζεστού νερού, και τα συστήματα συμπαραγωγής.

Undefined

Σόμπες στερεών βιοκαυσίμων

Οι σόμπες ξύλου τοποθετούνται στο δάπεδο (επιδαπέδια συσκευή). Συνήθως κατασκευάζονται από χυτοσίδηρο και ο σχεδιασμός τους επιτρέπει χρήση καυσόξυλων μήκους 25 - 38 cm. Οι σόμπες πελλετών και μπρικεττών (συσσωματωμάτων) είναι κατάλληλες για συνεχή χρήση, καθώς προσφέρουν ελεγχόμενη θερμότητα, όποτε αυτή χρειάζεται. Η απόδοσή τους φτάνει στο...

Undefined

Ενεργειακά τζάκια στερεών βιοκαυσίμων

Ενεργειακό ονομάζεται το τζάκι που εκμεταλλεύεται το μεγαλύτερο ποσοστό της θερμότητας από την καύση του ξύλου, διοχετεύοντας την στον εσωτερικό χώρο. Ο βαθμός απόδοσης των εστιών αυτών είναι υψηλότερος από αυτόν των συμβατικών τζακιών και κυμαίνεται από 80 - 85%. Με τη μετατροπή των παραδοσιακών τζακιών σε ενεργειακά βελτιώνεται κατά πολύ ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης...

Undefined

Pages

Page Back


Subscribe to RSS - Πέλλετς και Μπρικέττες
Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing