Homepage Slider

You are here

Στερεή Βιομάζα

Γενικά, βιομάζα είναι κάθε οργανική ύλη που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον φυτικό κόσμο και αποτελεί ένα από τα πλέον υποσχόμενα ενεργειακά αποθέματα της γης. Η βιομάζα παρέχει όχι μόνο τροφή αλλά και ενέργεια, υλικά οικοδόμησης, χαρτί, υλικά υφαντουργίας, φάρμακα, χημικά κά..

Η πιο συνηθισμένη ενεργειακά εκμεταλλεύσιμη μορφή βιομάζας είναι η στερεή βιομάζα, η οποία είναι η παλαιότερη πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο. Για εκατομμύρια χρόνια οι άνθρωποι έκαιγαν ξύλα για να θερμαανθούν και να μαγειρέψουν την τροφή τους.
Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα τα ξύλα αποτελούσαν τη μεγαλύτερη πηγή ενέργειας στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.Τα ξύλα ζέσταιναν σπίτια και τροφοδοτούσαν εργοστάσια. Σήμερα το ξύλο καλύπτει ένα μέρος μόνο από τις ανάγκες της χώρας για ενέργεια. Τα ξύλα δεν είναι η μόνη βιομάζα που μπορεί να καεί και να παράγει ενέργεια. Τα woodchips, τα πριονίδια, οι πίττες των φρούτων και των σπόρων, η κοπριά των ζώων και τα υπολείμματα καλλιεργειών, όπως το ξυλώδες μέρος των φυτών, οι κώνοι (cobs) καλαμποκιού κ.ά., μπορούν να καούν για την παραγωγή ενέργειας.
 
Η χημική σύσταση της βιομάζας ποικίλει ανάλογα με το είδος της προέλευσής της. Τα περισσότερα φυτά περιέχουν περίπου 25% λιγνίνη και 75% υδρογονάνθρακες ή ζάχαρη. Η φάση των υδρογονανθράκων περιέχει πολλά μόρια σακχάρων συνδεδεμένων μεταξύ τους σε μεγάλες αλυσίδες ή πολυμερή. Οι δύο μεγαλύτερες κατηγορίες ενώσεων που αποτελούν τους υδρογονάνθρακες είναι οι κυτταρινούχες και οι ημι-κυτταρινούχες ενώσεις. Η φάση της λιγνίνης αποτελείται από μη σακχαρούχα μόρια. Η φύση χρησιμοποιεί τα διάφορα πολυμερή με βάση τις μεγάλες κυτταρινούχες ενώσεις για τη δημιουργία φυτικών ινών, οι οποίες προσδίδουν στο φυτό τη δύναμη του. Η φάση της λιγνίνης δρα ως μία φυσική “κόλλα” η οποία συγκρατεί τις κυτταρινούχες φυτικές ίνες ενωμένες.
Η βιομάζα αποτελείται από ενώσεις που έχουν ως βασικά στοιχεία κυρίως τον άνθρακα, το υδρογόνο και το οξυγόνο, οι οποίες παράγονται από διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό (Η2Ο) με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας που απορροφούν, η οποία με τον τρόπο αυτόν μετατρέπεται σε περιεχόμενη χημική ενέργεια. Οι ζωικοί οργανισμοί προσλαμβάνουν την ενέργεια αυτή με την τροφή τους και αποθηκεύουν ένα μέρος της. Η ενέργεια που περιέχεται στη φυτική και ζωική βιομάζα αποδίδεται, τελικά, μετά την επεξεργασία και τη χρήση της, π.χ. ως καύσιμη ύλη. Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με επιπλέον CO2, καθώς αυτό ανακυκλώνεται.
Η ενέργεια που προέρχεται από τη βιομάζα βασίζεται στην Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας. Όπως είπαμε, τα φυτά στη διάρκεια της ζωής τους, μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, δεσμεύουν ηλιακή ενέργεια την οποία αποθηκεύουν με τη μορφή χημικής ενέργειας. Η ενέργεια αυτή μπορεί να αντληθεί από τον άνθρωπο με τεχνολογικές μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες συγχρόνως μειώνουν των όγκο των αποβλήτων που παράγονται.
 

Η ενεργειακά αξιοποιήσιμη στερεή βιομάζα, κυρίως η απόβλητη και υπολειμματική, εμφανίζεται με τις εξής μορφές:

 • Γεωργικά υπολείμματα και απόβλητα. Περιλαμβάνονται υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών (στελέχη, κλαδιά, κληματίδες, φύλλα, άχυρο, κλαδέματα, καλαμιές, φύκι κ.ά.) και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων (υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού, πυρηνόξυλο, πυρήνες φρούτων κ.ά.), απόβλητα φρούτα κ.ά..

 • Δασικά υπολείμματα και απόβλητα. Περιλαμβάνονται υπολείμματα καλλιέργειας και καθαρισμών δασών (αραιώσεων, υλοτομιών), απόβλητα δασών, υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου κ.ά..

 • Ενεργειακές καλλιέργειες. Περιλαμβάνονται καλλιέργειες φυτών τα οποία μπορούν να οδηγηθούν στην παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων, όπως ο ηλίανθος, η σόγια, η ελαιοκράμβη, το γλυκό σόργο, το σόργο, η αγριαγκινάρα, το καλαμπόκι, το τριφύλλι κ.ά..

Σήμερα, οι κύριες εφαρμογές της στερεής βιομάζας ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι:
 • Κάλυψη ενεργειακών αναγκών σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Θέρμανση θερμοκηπίων.
 • Θέρμανση κτιρίων με καύση της βιομάζας σε ατομικούς/κεντρικούς λέβητες.
 • Παραγωγή ενέργειας σε γεωργικές βιομηχανίες.
 • Παραγωγή ενέργειας σε βιομηχανίες ξύλου.
 • Τηλεθέρμανση (ή τηλεψύξη), δηλαδή η διαδικασία κεντρικής παραγωγής θερμότητας (ή ψύξης) και η διανομή της, συνήθως με τη μορφή θερμού (ή ψυχρού) νερού, για θέρμανση (ή ψύξη) κατοικιών ή για άλλες εφαρμογές.
 • Παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο και αέριο σύνθεσης.
 • Παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων.
 • Παραγωγή ενέργειας από τα στερεά βιοκαύσιμα ή απ' ευθείας από τη στερεή βιομάζα με διάφορες διεργασίες.
 
Η βιομάζα στον οικιακό τομέα χρησιμοποιείται κυρίως με τη μορφή καυσοξύλων για μαγείρεμα, θέρμανση χώρων και νερού.
Σήμερα, είναι δυνατή η παραγωγή εξευγενισμένων καυσίμων βιομάζας, όπως θρύμματα ξύλου (woodchips) και συσσωματώματα ή συμπυκνώματα βιομάζας (πελλέτες ή pellets, μπρικεττών), με δυνατότητα αυτοματοποιημένης τροφοδοσίας και ικανοποιητικής απόδοσης.
 
 
Η στερεή βιομάζα χρησιμοποιείται κυρίως σε δύο μορφές:
 1. Ακατέργαστη μορφή, όπως καυσόξυλα, πυρηνόξυλα, κουκούτσια κ.ά..
 2. Επεξεργασμένη μορφή για ευκολότερη χρήση, αποθήκευση και μεταφορά, όπως θρύμματα ξύλων (woodchips) ή συσσωματώματα βιομάζας (pellets, briquettes).

Καυσόξυλα
 
Θρύμματα (woodchips)
 
  Καύση πελλετών
 
 
Το πυρηνόξυλο είναι το ξυλώδες υπόλειμμα που προκύπτει, λόγω της απομάκρυνσης της υγρασίας και του εναπομείναντος ελαίου (πυρηνελαίου), από την ημιστερεή πάστα που παρέμεινε μετά την παραγωγή ελαιόλαδου στο ελαιουργείο.
 
Τα θρύμματα ξύλων (woodchips) είναι μικρά τεμάχια ξύλου, μήκους 5-50 mm. Η ποιότητα των θρυμμάτων βιομάζας εξαρτάται από την πρώτη ύλη και την τεχνολογία παραγωγής τους και συνήθως προέρχονται από δασικά υπολείμματα (κλαδιά, κορυφές, ολόκληρα δένδρα), υπολείμματα από πριονιστήρια και άλλα.
 
Τα συσσωματώματα στερεής βιομάζας (πέλλετς, μπρικέττες) αποτελούν τυποποιημένο κυλινδρικό βιοκαύσιμο που παρασκευάζεται με τη συμπίεση ξηρών πριονιδιών που παράγονται από απόβλητη και υπολειμματική δασική και αγροτική βιομάζα, από απόβλητα και υπολείμματα ξύλου βιοτεχνιών και βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου κ.ά..
Στην παραγωγική διαδικασία δεν χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα παρά μόνο υψηλή πίεση και ατμός. Επίσης, η καύση των πελλετών και μπρικεττών είναι σχεδόν τέλεια, με αποτέλεσμα να παράγεται ελάχιστος καπνός. Τα συσσωματώματα ξύλου έχουν πολύ υψηλή ενεργειακή πυκνότητα. Το γεγονός ότι συμπιέζονται (πρεσάρονται) σημαίνει ότι καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, άρα περιέχουν περισσότερη ενέργεια ανά μονάδα όγκου. Η μείωση του όγκου συμβάλλει και στην ευκολότερη και οικονομικότερη αποθήκευσή τους. Η διαδικασία της καύσης τους είναι υψηλής ποιότητας, χωρίς μεγάλο υπόλειμμα στο τέλος.
 
Undefined

Συστήματα Συμπαραγωγής (CHP)

Το CHP ή σύστημα συμπαραγωγής είναι ένα σύστημα υψηλής ενεργειακής απόδοσης το οποίο παράγει ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, τοποθετείται κοντά σε κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ανακτά τη χαμένη ενέργεια για θέρμανση, ψύξη και αφύγρανση, μπορεί να αξιοποιήσει μία ποικιλία τεχνολογιών καθώς και καυσίμων (ορυκτά συμβατικά καύσιμα, βιομάζα, βιοαέριο, αέριο σύνθεσης, άλλα βιοκαύσιμα).

Undefined

Page Back


Subscribe to RSS - Στερεή Βιομάζα
Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing