Homepage Slider

You are here

Ένα εργοστάσιο παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων

Η κατασκευή και η εγκατάσταση των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων είναι σχετικά οικονομική και απλή, με μεθόδους που ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την άμεση παραγωγή πελλετών ή μπρικεττών και συνεπώς τη γρήγορη εισροή εσόδων από την επένδυση.

Αναλυτικότερα, μπορούμε να χωρίσουμε την εγκατάσταση ενός εργοστασίου παραγωγής π.χ. πελλετών σε δύο μέρη, στην κτιριακή εγκατάσταση και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Και τα δύο μέρη φυσικά είναι αλληλένδετα και σχεδιάζονται με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου, την κατανάλωση όσο το δυνατόν λιγότερης ενέργειας και τη γρηγορότερη παραγωγική διαδικασία. Είναι σαφές πως σε όλη τη γραμμή παραγωγής η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας οδηγεί σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος και του κέρδους, χωρίς αυτό να συνεπάγεται μείωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.
Αριστερά δίνεται η κάτοψη ενός απλού εργοστασίου παραγωγής πελλετών, που έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει η AGROENERGY.
 
Διάγραμμα ροής
 
Αναλυτικότερα, η πρώτη ύλη, που εισέρχεται στο εργοστάσιο, καθαρίζεται, αποφλοιώνεται και θρυμματίζεται. Η πρώτη ύλη μετατρέπεται σε τεμαχίδια ξύλου ή χοντρό πριονίδι με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων επεξεργασίας-θρυμματισμού δασικού υλικού (chips, max 25x25x5 mm).
Στη συνέχεια, το υλικό αποθηκεύεται προσωρινά σε σιλό που είναι εφοδιασμένο με συστήματα ανάδευσης και εκφόρτωσης για την κατάλληλη τροφοδοσία ενός σφυρόμυλου (hammer mill) ελάττωσης του μεγέθους του σε πριονίδι μεγέθους 2 - 3 mm.
Η πρώτη ύλη έχει μεγάλη υγρασία, επομένως είναι απαραίτητη η θερμική αφύγρανσή της για την περαιτέρω επεξεργασία της και τη μετατροπή της σε πέλλετς ή μπρικέττες.
Η διαδικασία απομάκρυνσης της υγρασίας πραγματοποιείται σε ξηραντήριο, του οποίου το μέσο απαγωγής της υγρασίας είναι ο θερμός αέρας που παράγεται μέσω ενός αερολέβητα. Μετά τη διαδικασία της αφύγρανσης, το τελικό επίπεδο υγρασίας του πριονιδιού ρυθμίζεται στο 12 - 14%.
Στη συνέχεια, το λεπτό και στεγνό πλέον πριονίδι οδηγείται στην πρέσα πελλετοποίησης ή μπρικεττοποίησης, όπου  μετατρέπεται σε πελλέτες (pellets) ή μπρικέττες (briquettes). Tα pellets αποθηκεύονται σε σιλό αποθήκευσης, από όπου συσκευάζονται σε σακιά ή big-bags και διατίθενται προς κατανάλωση.Η διακίνηση των υλικών μεταξύ των διαφόρων φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας πραγματοποιείται με μεταφορικές ταινίες και μεταφορικούς κοχλίες, ειδικά σχεδιασμένους για το υλικό του κάθε σταδίου.
Εκτός από τις βασικές διεργασίες που περιγράφηκαν, η παραγωγική διαδικασία συνοδεύεται από δευτερεύουσες διεργασίες, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του προϊόντος. Οι διεργασίες αυτές είναι:
  • Διαλογή του υλικού, η οποία γίνεται πριν την είσοδό του στην πρέσα πελλετοποίησης αλλά και μετά από αυτή, με σκοπό το ξεσκαρτάρισμα του τελικού προϊόντος.
  • Αποκονίωση και ψύξη του προϊόντος. Η επεξεργασία αυτή λαμβάνει χώρα μετά τη διεργασία της πελλετοποίησης. Με τη συγκεκριμένη επεξεργασία το τελικό προϊόν αποκτά την απαιτούμενη σκληρότητα.
 
Η γραμμή παραγωγής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
  • Μεταφορά πρώτης ύλης σε σιλό.
  • Σφυρόμυλος ελαχιστοποίησης μεγέθους υλικού.
  • Αφύγρανση πριονιδιού σε περιστροφικό ξηραντήριο.
  • Προσωρινή αποθήκευση σε σιλό.
  • Πρέσα πελλετοποίησης.
  • Ψύξη, αποκονίωση του προϊόντος.
  • Συσκευασία και διάθεση προς κατανάλωση.
 
Σφυρόμυλος (hammer mill)
 
Στιβαρή κατασκευή, εφοδιασμένη με μαχαίρια από σκληρό μέταλλο, χοάνη τροφοδοσίας, στόμιο απορρόφησης και μεταφοράς πριονιδιού.
Εγκατεστημένη ισχύς: - kW
Παραγωγή : - kg/h
 
 
Μεταφορικές ταινίες και μεταφορικοί κοχλίες
 
Εξασφαλίζουν τη διακίνηση του υλικού στα διάφορα σημεία επεξεργασίας του, στις απαιτούμενες ποσότητες.
Περιλαμβάνονται ηλεκτρομειωτήρες και αλυσοτροχοί για τη μετάδοση της κίνησης.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς όλων των μηχανημάτων μεταφοράς ανέρχεται στα - kW.
 
 
Λέβητας ξηραντηρίου
 
Στo ξηραντήριο συνεχούς ροής χρησιμοποιείται λέβητας που παράγει απευθείας ζεστό αέρα (αερολέβητας).
Ο ζεστός αέρας διοχετεύεται στον θάλαμο του ξηραντήριου, όπου απάγει την υγρασία του υλικού.
Ως καύσιμο ο καυστήρας του λέβητα χρησιμοποιεί pellet χαμηλής ποιότητας.
O αερολέβητες διαθέτει καυστήρα πετρελαίου, που αποδίδει - kcal/h.
 
 
Περιστροφικό ξηραντήριο
 
Παρεμβάλλεται στην γραμμή και εξασφαλίζει την απαιτούμενη υγρασία του υλικού, η οποία κυμαίνεται στο 10 - 14%.
Ο ζεστός αέρας για την απαγωγή της υγρασίας του πριονιδιού παράγεται στον παραπάνω αερολέβητα.
Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται δύο αναδευτήρες, εγκατεστημένης ισχύος - kW.
 
 
Πρέσα πελλετοποίησης ή μπρικεττοποίησης
 
Είναι το σημαντικότερο μηχάνημα της γραμμής παραγωγής.
Παραδίδεται με κεντρικό σύστημα λίπανσης, σύστημα τροφοδοσίας με πριονίδι, και καλούπι (μήτρα) από ειδικό κράμα ατσαλιού.
Η εγκατεστημένη ισχύς για μία πρέσα π.χ. 1000 kg/h είναι - kW.
 
 
Ψύκτης
 
Η θερμοκρασία του έτοιμου προϊόντος στην έξοδο της πρέσας είναι περίπου 70 - 80 οC.
Η ψύξη των πέλλετς ή των μπρικεττών γίνεται με βεβιασμένη κυκλοφορία του αέρα μέσα από την μάζα του έτοιμου προϊόντος.
Ο ζεστός αέρας αποβάλλεται στο εξωτερικό του χώρου παραγωγής.
Ολική εγκατεστημένη ισχύς του ψύκτη με τον ανεμιστήρα: - kW.
 
 
Διάταξη με δονούμενο κόσκινο
 
Τα δονούμενα κόσκινα χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση στα σημεία διαλογής του υλικού.
Είναι εφοδιασμένα με διάτρητη λαμαρίνα διαφόρων διατομών για τη διαδοχική διαλογή του υλικού, με ηλεκτρικούς δονητές (ή ηλεκτρικό κινητήρα),
με στόμιο απαγωγής σκόνης.
 
 
Μηχανή συσκευασίας
 
Το τελευταίο μηχάνημα της εγκατάστασης παραγωγής πέλλετς είναι το ενσακιστικό.
Στη συγκεκριμένη διάταξη υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης, πρόωσης υλικού με ηλεκτρικό δονητή, σύστημα απορρόφησης σκόνης
και πενταλιέρα χειρισμού.
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : - kW.
 
 
Συστήματα απαγωγής και φιλτραρίσματος σκόνης - Ανεμιστήρες εξαγωγής αέρα
 
Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούνται στη διαδικασία απαγωγής - αποβολής του αέρα που προέρχεται από
τα κόσκινα διαλογής ή από το σύστημα ψύξης του τελικού προϊόντος.
Χρησιμοποιούνται μονάδες φιλτραρίσματος εφοδιασμένες με σακκόφιλτρα (filter-bags).
 
 
Σιλό αποθήκευσης, μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς υλικού
 
Για τη συνεχή τροφοδοσία των μηχανημάτων παραγωγής επιβάλλεται η ύπαρξη σημείων προσωρινής αποθήκευσης του υλικού.
Για τη συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής προβλέπονται:
Ένα (1) σιλό αποθήκευσης τεμαχιδίων ξύλου ή χονδρού πριονιδιού χωρητικότητας - m3.
Το σιλό είναι εφοδιασμένο με αναδευτήρα ισχύος - kW.
Ένα (1) σιλό χωρητικότητας - m3.
Το σιλό είναι εφοδιασμένο με αναδευτήρα και πνευματική μεταφορά υλικού με ανεμιστήρα. Σύνολο ισχύος: - kW.
 
 
Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών
 
Όλες οι λειτουργίες και οι κύριοι αυτοματισμοί ελέγχονται από τον κύριο ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάστασης.
Τα περισσότερα μηχανήματα της γραμμής τοποθετούνται με επιμέρους ενσωματωμένους πίνακες.
 
 
Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing