Homepage Slider

You are here

μονάδες και εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ

 
H AGROENERGY σχεδιάζει, κατασκευάζει και υποστηρίζει μονάδες και εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ, μικρής και μεγάλης δυναμικότητας, με πρώτες ύλες φυτικά έλαια, ραφιναρισμένα ή μη, τηγανέλαια, απόβλητα φυτικά λάδια (όξινα και υπερόξινα με σημαντική περιεκτικότητα σε νερό) καθώς και ζωικά λίπη. Το παραγόμενο βιοντίζελ θα μπορεί να οδηγείται στα διυλιστήρια για ανάμιξη με το συμβατικό ντίζελ και διάθεση του μίγματος στην κίνηση ή να χρησιμοποιείται στους υπάρχοντες καυστήρες για θέρμανση ή να οδηγείται σε μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.
 
Η AGROENERGY διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνολογία, τις κατάλληλες συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού και την επιχειρηματική ανησυχία για την υλοποίηση των έργων αυτών, αναλαμβάνοντας τις μελέτες και τις διαδικασίες αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας των σχετικών εργοστασίων, τον αρχικό και αναλυτικό σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας και του εργοστασίου, την κατασκευή και εγκατάσταση του εργοστασίου "με το κλειδί στο χέρι", το start-up και την εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού λειτουργίας του εργοστασίου, τη συνεχή τεχνική υποστήριξη της διεργασίας και την εξασφάλιση των ιδανικότερων πρώτων υλών καθώς και τη διαχείρισή τους (από την πηγή τους μέχρι το εργοστάσιο και μέσα σε αυτό).
Η AGROENERGY αποτελεί έναν συνεχή αρωγό τεχνογνωσίας, πιστοποιεί τις πρώτες ύλες και το παραγόμενο βιοντίζελ καθώς και τα άλλα προϊόντα και παραπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας, τα οποία διαχειρίζεται περαιτέρω, και εγγυάται για τη σωστή λειτουργία του εργοστασίου και κάθε επιμέρους εξοπλισμού καθώς και για την απόδοση του εργοστασίου, σύμφωνα με το business plan που καταθέτει στο επιχειρηματικό σχήμα υλοποίησης του έργου.

περισσότερα...

 
Το βιοντίζελ είναι προϊόν χημικής διεργασίας και γι' αυτό πρέπει να παράγεται σε μονάδες και εργοστάσια που αδειοδοτούνται στα πλαίσια συγκεκριμένων προδιαγραφών. Το βασικό αντιδραστήριο, με το οποίο αντιδρούν τα τριγλυκερίδια (το βασικό συστατικό) των φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών, είναι η μεθανόλη, η οποία είναι μία τοξική και καρκινογόνος χημική ένωση. Έτσι, παράγονται μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, που αποτελούν το βιοντίζελ, και ακάθαρτη γλυκερίνη. Ως καταλύτες, δηλαδή ουσίες που επιταχύνουν την αντίδραση, χρησιμοποιούνται ειδικές χημικές ενώσεις, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία. Η μεθανόλη χρησιμοποιείται σε περίσσεια, οπότε η ποσότητα της μεθανόλης που δεν αντιδρά πρέπει να ανακτάται και να μην απορρίπτεται στο περιβάλλον. Μετά το τέλος της αντίδρασης ο καταλύτης βρίσκεται διαλυμένος στη γλυκερίνη μαζί με την περίσσεια της μεθανόλης και άλλες χημικές ενώσεις. Έτσι, το μίγμα αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται στο περιβάλλον. Τα υγρά πλυσίματος και τα φίλτρα καθαρισμού του παραγόμενου βιοντίζελ επίσης δεν πρέπει να απορρίπτονται στο περιβάλλον. Συνεπώς, η παραγωγή του βιοντίζελ απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, γνώση, ειδικούς μηχανικούς και ειδικές εγκαταστάσεις.

περισσότερα...

 
Ένα άλλο θέμα αφορά στη διαχείριση του αποβλήτου τηγανελαίου.
Τα χρησιμοποιημένα βρώσιμα λίπη και έλαια (π.χ. τα τηγανέλαια) αποτελούν απόβλητα, οπότε πρέπει να αντιμετωπίζονται στη βάση της υποχρέωσης «ο ρυπαίνων να πληρώνει». Όμως, η παραγωγή και η διάθεση του βιοντίζελ για κίνηση έχει δημιουργήσει την εξής στρέβλωση:

περισσότερα...

 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται σχέδια, εικόνες και στοιχεία μονάδων και εργοστασίων παραγωγής βιοντίζελ της AGROENERGY.
 

 
 
Η πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μοναδική στη χώρα μας, την οποία σχεδίασε, κατασκεύασε, εγκατέστησε και λειτούργησε η καρδιά της επιστημονικής ομάδας της AGROENERGY, στα πλαίσια του πρώτου ερευνητικού προγράμματος κάθετης παραγωγής βιοντίζελ στη χώρα μας, το οποίο αφορούσε στην ανάπτυξη νέων χημικών διεργασιών για την παραγωγή ελληνικού βιοντίζελ και τις χρήσεις του στην ελληνική αγορά.
Στη μονάδα αυτή παρήχθη το πρώτο βιοντίζελ στη χώρα μας, το οποίο διακινήθηκε σε μίγματα με το συμβατικό ντίζελ από τα ΕΛΠΕ και τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

περισσότερα...

 
 
 
 Δοχείο ανάμιξης μεθανόλης                                                                                                     Δοχείο προσμέτρησης ποσοστήτων ελαίου και μεθανολικού διαλύματος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Αντιδραστήρας                                                                                                                                       Μονάδα έκπλυσης
 
                                                                                                      
 
 
 
 Δοχεία νερού έκπλυσης                                                                                                                                                                        Δοχεία συλλογής βιοντίζελ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Κεντρικός πίνακας ελέγχου
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Μονάδες παραγωγής βιοντίζελ μικρής δυναμικότητας, από 1 τόνο βιοντίζελ την ημέρα, άρα 250 τόνους τον χρόνο (το μοντέλο BHP-U250), μέχρι 3 τόνους την ημέρα, άρα 750 έως 850 τόνους τον χρόνο (τo μοντέλο BHP-U850).
 
Οι μονάδες αυτές πρέπει να βρίσκονται σε κλειστό χώρο.
 
Μία τέτοια μονάδα περιλαμβάνει:
 
 
Αντιδραστήρα παρασκευής του διαλύματος του καταλύτη
 
Είναι η διάταξη ανάμιξης της μεθανόλης με τον ισχυρό βασικό καταλύτη ή με το μεθανολικό διάλυμα του ισχυρού βασικού καταλύτη.
Το δοχείο ανάμιξης και παρασκευής του διαλύματος είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και αεροστεγές.
 
 
Αντιδραστήρα προεπεξεργασίας και μετεστεροποίησης
 
Είναι ο βασικός αντιδραστήρας, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, αεροστεγής και ικανός να πραγματοποιήσει τόσο την προεπεξεργασία της πρώτης ύλης, π.χ. του τηγανελαίου, όσο και την αντίδραση μετεστεροποίησης (παραγωγής βιοντίζελ).
 
 
Διάταξη τελικού εξευγενισμού
 
Ο αντιδραστήρας εξευγενισμού του παραγόμενου βιοντίζελ είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει τη δυνατότητα κατάλληλης πλύσης και της ξήρανσης που απαιτείται.
 
 
Δοχείο τελικής αποθήκευσης του παραγόμενου βιοντίζελ
 
Το δοχείο αυτό είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για την αποθήκευση βιοντίζελ.  
 
 
Γενικό πίνακα
 
Ο πίνακας της μονάδας περιλαμβάνει διακόπτες ή/και μπουτόν start - stop τα οποία θα ελέγχουν τη λειτουργία της μονάδας.
Επίσης, ο πίνακας περιλαμβάνει και γενικό διακόπτη διακοπής παροχής εκτάκτου ανάγκης.
 
 
Προκατασκευασμένη βάση όλης της μονάδας
 
Η μονάδα θα βρίσκεται εγκατεστημένη πάνω σε σιδερένια βάση με δυνατότητα μεταφοράς με παλετοφόρο.
 
 
Για τη λειτουργία της μονάδας απαιτούνται σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα, σύνδεση με παροχή νερού (κατά προτίμηση απιονισμένου), σύνδεση με δίκτυο πεπιεσμένου αέρα ελεύθερου υγρασίας και εναλλακτικά με φιάλη αζώτου βιομηχανικής καθαρότητας.
Η μονάδα συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας της μονάδας, εγχειρίδιο παραγωγής βιοντίζελ, εγχειρίδιο προτύπων μεθόδων ανάλυσης σύμφωνα με το ΕΝ-14214.
Μετά την παράδοση της μονάδας πραγματοποιείται εκπαίδευση και πιλοτική παραγωγή βιοντίζελ από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας.
 
 
Το κόστος των μονάδων αυτών κυμαίνεται από 30.000 € έως 80.000 €, το οποίο εξαρτάται από τη δυναμικότητα της μονάδας και άλλους παράγοντες.
 
Το ελάχιστο κέρδος από την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοντίζελ ξεπερνά τα 100 €/τόνο βιοντίζελ.
 
 

 
 
Μονάδες και εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ μεγαλύτερης δυναμικότητας, από 4 τόνους την ημέρα, άρα 1000 έως 1200 τόνους τον χρόνο (το μοντέλο BHP-U1000), μέχρι 10 τόνους την ημέρα, άρα 3000 τόνους τον χρόνο (τα μοντέλα BHP-U1500, BHP-U2000 και BHP-U3000).
 
Οι μονάδες αυτές πρέπει να βρίσκονται σε κλειστό χώρο. Η παραγωγική διαδικασία απαιτεί εργοστασιακή υποδομή.
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ένα τέτοιο εργοστάσιο περιλαμβάνει:
 
 
  • ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ, δηλαδή τον βασικό εξοπλισμό του εργοστασίου, ο οποίος περιλαμβάνει:
 
Τον αντιδραστήρα παρασκευής του διαλύματος του καταλύτη
 
Είναι η διάταξη ανάμιξης της μεθανόλης με τον ισχυρό βασικό καταλύτη ή με το μεθανολικό διάλυμα του ισχυρού βασικού καταλύτη.
Το δοχείο ανάμιξης και παρασκευής του διαλύματος είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και αεροστεγές.
 
 
Τον αντιδραστήρα προεπεξεργασίας και μετεστεροποίησης
 
Είναι ο βασικός αντιδραστήρας, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, αεροστεγής και ικανός να πραγματοποιήσει τόσο την προεπεξεργασία της πρώτης ύλης, π.χ. του τηγανελαίου, όσο και την αντίδραση μετεστεροποίησης (παραγωγής βιοντίζελ).
 
 
Διάταξη εξευγενισμού
 
Ο αντιδραστήρας εξευγενισμού του παραγόμενου βιοντίζελ είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει τη δυνατότητα της κατάλληλης πλύσης που απαιτείται.
 
 
  • ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, δηλαδή τον επιπλέον εξοπλισμό του βασικού εξοπλισμού του εργοστασίου, ο οποίος περιλαμβάνει:
 
Τον φυγοκεντρικό διαχωριστή
 
Είναι η διάταξη διαχωρισμού των δύο τελικών φάσεων, της στοιβάδας της γλυκερίνης από τη στοιβάδα του βιοντίζελ.
Ο διαχωρισμός αυτός μπορεί να γίνει και με βαρυτική καθίζηση της γλυκερινικής στοιβάδας, άρα χωρίς τον φυγοκεντρικό διαχωριστή.
 
 
Τη διάταξη ξήρανσης του τελικού προϊόντος
 
Είναι η διάταξη ξήρανσης του βιοντίζελ. Περιλαμβάνει σύστημα κενού κ.λπ.
 
 
Τη διάταξη προσθήκης προσθέτων
 
Εδώ γίνεται η προσθήκη του αντιοξειδωτικού και άλλων προσθέτων.
Εναλλακτικά, η προσθήκη αυτή μπορεί να γίνει με ζυγό και δοχεία.
 
 
Τις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης
 
Εϊναι οι δεξαμενές αποθήκευσης του βιοντίζελ, της γλυκερίνης και άλλων, πριν αυτά οδηγηθούν στις δεξαμενές αποθήκευσης του εργοστασίου.
 
 
Τις αντλίες της μονάδας
 

Εϊναι οι αντλίες για τη διαχείριση και μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων στην κύρια μονάδα.

 
  • ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
 
  • ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ο οποίος περιλαμβάνει:
 
Αεροσυμπιεστή
 
Σύστημα ψύξης του τελικού προϊόντος
 
 
  • ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ κ.ά.
 
  • ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ, τα οποία περιλαμβάνουν:
Τα χωματουργικά
Τα κτιριακά
Την ύδρευση και την αποχέτευση
Το χημείο
Την πυρασφάλεια
Την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού
 
 
Για τη λειτουργία του εργοστασίου απαιτούνται σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα, σύνδεση με παροχή νερού (κατά προτίμηση απιονισμένου), σύνδεση με δίκτυο πεπιεσμένου αέρα ελεύθερου υγρασίας και εναλλακτικά με φιάλη αζώτου βιομηχανικής καθαρότητας.
Το εργοστάσιο συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας της μονάδας και του εργοστασίου, εγχειρίδιο παραγωγής βιοντίζελ, εγχειρίδιο προτύπων μεθόδων ανάλυσης σύμφωνα με το ΕΝ-14214.
Μετά την παράδοση του εργοστασίου πραγματοποιείται εκπαίδευση και πιλοτική παραγωγή βιοντίζελ από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας.
 
 
Το κόστος των εργοστασίων αυτών κυμαίνεται από 150.000 € έως 500.000 €, το οποίο εξαρτάται από τη δυναμικότητα της μονάδας και άλλους παράγοντες.
 
Το ελάχιστο κέρδος από την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοντίζελ ξεπερνά τα 200 €/τόνο βιοντίζελ.
 
 

 
 
Κατασκευή εργοστασίου παραγωγής βιοντίζελ, δυναμικότητας 24.000 ΜΤ / έτος
 
Κατασκευή αντλιοστασίου φόρτωσης και εκφόρτωσης βυτίων.
Το αντλιοστάσιο παρέχει τη δυνατότητα φόρτωσης από βυτίο και σε βυτίο καθώς και μεταφοράς υλικών από δεξαμενή σε δεξαμενή.
 
Εργασίες κατά τη φάση της κατασκευής, μόνωσης και διασύνδεσης, με το υπόλοιπο εργοστάσιο, της γραμμής εστεροποίησης και μετεστεροποίησης (παραγωγής βιοντίζελ).
     
 
Εργασίες κατά τη φάση της κατασκευής και διασύνδεσης, με το υπόλοιπο εργοστάσιο, της γραμμής εξευγενισμού, πλύσης και ξήρανσης του βιοντίζελ.
     
Τρισδιάστατο κατασκευαστικό σχέδιο μονάδας παραγωγής βιοντίζελ δυναμικότητας 24.000 ΜΤ / έτος.
Στο σχέδιο φαίνεται η τελική μορφή της μονάδας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
     
Κατασκευή εργοστασίου παραγωγής βιοντίζελ, δυναμικότητας 3.000 ΜΤ / έτος
 
Πίνακας έλεγχου και αυτοματισμού της μονάδας.
 
Λεπτομέρεια στο άνω μέρος του αντιδραστήρα παραγωγής βιοντίζελ.
Ο εναλλάκτης χρησιμοποιείται για τη συμπύκνωση των εξερχόμενων
ατμών μεθανόλης.
     
 
Λεπτομέρειες εκκένωσης αντιδραστήρα παραγωγής βιοντίζελ
και αντλιών αντιεκρηκτικού τύπου τροφοδοσίας μεθανόλης
και μεθοξειδίου του νατρίου.
 
 
     
Ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής βιοντίζελ κατά τη φάση των τελικών δοκιμών στο μηχανουργείο, δυναμικότητας 3.000 ΜΤ/έτος.
Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί και εντός κτιρίου και σε container.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing