Homepage Slider

Είστε εδώ

Εργοστάσιο παραγωγής βιοαερίου στην Κοινότητα Ελαιώνα, Δήμος Σερρών

 
Ιδιοκτήτης
:
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Τοποθεσία
:
Κοινότητα Ελαιώνα, Δήμος Σερρών
Τεχνολογία - Διεργασία
:
Συνδυασμένη αναερόβια χώνευση
και καύση του παραγόμενου βιοαερίου σε ΜΕΚ
Ονομαστική δυναμικότητα
(Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς)
:
250 ΚWel
Εκτιμώμενο κόστος εργοστασίου
:
2.000.000 €
Προβλεπόμενο έτος λειτουργίας
:
2016
 
 
 
Οι εικόνες δεν ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο έργο, αλλά σε έργα που έχουν εγκατασταθεί εκτός Ελλάδας από τη γερμανική εταιρεία Krieg & Fisher, με την οποία συνεργάζεται η AGROENERGY, και εγκαθίστανται από την Krieg & Fisher GmbH σε συνεργασία με την AGROENERGY, από το στάδιο των μελετών και του σχεδιασμού μέχρι την παράδοση των εργοστασίων "με το κλειδί στο χέρι".
 
 
 
Περιγραφή Έργου:
 
Το έργο, που είχε συμφωνηθεί να αναλάβουμε, αφορούσε στις μελέτες, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και υποστήριξη εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με τη διαδικασία της συνδυασμένης αναερόβιας χώνευσης (παραγωγή βιοαερίου), αγροτοβιομηχανικών και άλλων οργανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων (απόβλητης και υπολειμματικής βιομάζας), καθώς και ενεργειακών καλλιεργειών, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 250 ΚWel.
 
Η AGROENERGY σταμάτησε τη συνεργασία της με τον Δήμο Σερρών, μετά τις μελέτες και τον αρχικό σχεδιασμό που είχε κάνει, για δεοντολογικούς και ηθικούς λόγους.
 
 
Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με κωδικό ΚΑΠΕ-12403 και τίτλο «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές “Κοινότητες” - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ο Δήμος Σερρών υπέβαλε, τον Σεπτέμβριο του 2012, ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης της Πράξης «Πρότυπη Πράσινη Αγροτοκτηνοτροφική Κοινότητα Ελαιώνα Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 5,5 εκ. €.
 
Κυριότερες προτεινόμενες δράσεις, ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος:
 • Άξονας Προτεραιότητας 1: «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης συστημάτων ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια και κατοικίες.
Κατασκευή μονάδας παραγωγής βελτιωτικού εδάφους και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ).
Βιοκλιματική ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων.
Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας για τον δημοτικό φωτισμό.
 • Άξονας Προτεραιότητας 2: «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων»
Κατασκευή τοπικού συστήματος επεξεργασίας λυμάτων.
Κατασκευή εγκαταστάσεων υδροδότησης κτηνοτροφικού πάρκου.
 • Άξονας Προτεραιότητας 4: «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»
Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.
 
 
Αναερόβια Χώνευση
 • Τι είναι:
  • Η διαδικασία κατά την οποία, σε συνθήκες απουσίας αέρα, το οργανικό κλάσμα ενός υλικού (υπόστρωμα) αποσυντίθεται από τους αναερόβιους μικροοργανισμούς που το ίδιο περιέχει.
 • Σύσταση βιοαερίου:
  • Πυκνότητα: 1,2 kg / m³
  • 55 - 70% μεθάνιο (CH4)
  • 30 - 45% διοξείδιο του άνθρακα (CO₂)
  • 0 - 5% υδρατμοί , υδρόθειο (Η₂S), αμμωνία (ΝΗ₃), άζωτο (N₂), κ.ά.
  • Ενεργειακό Περιεχόμενο: 5,5 - 7,0 kWh / m³
 • Το χωνεμένο υπόλειμμα: Οργανικό Εδαφοβελτιωτικό (NPK)
 
Συνδυασμένη Αναερόβια Χώνευση
 • Τι είναι:
  • Η ταυτόχρονη αναερόβια χώνευση πολλών υποστρωμάτων διαφορετικής προέλευσης.
 • Ποια υποστρώματα χρησιμοποιούνται:
  • Απόβλητα δραστηριοτήτων ζωικής παραγωγής (κοπριά ζώων)
  • Απόβλητα σφαγείων & κρεοπωλείων (κρεατάλευρα και ζωικά υποπροϊόντα)
  • Απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων (τυρόγαλα και απόνερα)
  • Απόβλητα βιομηχανιών επεξεργασίας εσπεριδοειδών
  • Απόβλητα ζυθοποιείων - οινοποιείων
  • Οργανικά απόβλητα κουζίνας από εστιατόρια & ξενοδοχεία
  • Απόβλητα ελαιοτριβείων
  • Ιλύς βιολογικών καθαρισμών
  • Αγροτικά παραπροϊόντα
  • Ενεργειακές καλλιέργειες
 
Τα πλεονεκτήματα της Συνδυασμένης Αναερόβιας Χώνευσης
 • Δυνατότητα ελέγχου των ιδιοτήτων του ρεύματος τροφοδοσίας που επηρεάζουν τη διεργασία της χώνευσης (π.χ. pH, λόγος C/N, ιξώδες κ.ά.).
 • Αυξημένη απόδοση σε βιοαέριο σε σχέση με τη χώνευση ενός υποστρώματος.
 • Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των αποβλήτων μιας περιοχής.
 • Βελτίωση της περιβαλλοντικής ταυτότητας της επιχείρησης.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κύρια ρεύματα της Κεντρικής Εγκατάστασης Συνδυασμένης Αναερόβιας Χώνευσης του Δ.Δ. Ελαιώνα
 
 
Επιλογή της θέσης της Κεντρικής Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου στο Δ.Δ. Ελαιώνα
 • Το γήπεδο εγκατάστασης του εργοστασίου (1.500 m2) βρίσκεται στο δημοτικό κτηνοτροφικό πάρκο.
 • Στην περιοχή υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικές δραστηριότητες.
 • Στόχο αποτελεί η μελλοντική μετεγκατάσταση συναφών δράσεων στην περιοχή, όπως:
  • Κτηνοτροφικών μονάδων, Σφαγείων, Τυποποιητηρίων
  • Θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων
 • Κίνητρα:
  • Διαχείριση των αποβλήτων - Πράσινα πιστοποιητικά
  • Εκμετάλλευση της θερμότητας από τη μονάδα ΣΗΘ
  • Παραγωγή οργανικού εδαφοβελτιωτικού
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Κεντρική Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου
 
 • Χωρητικότητα χωνευτήρων: 2 x 1.400 m3
 • Χρόνος παραμονής: 40 ημέρες
 • Αεριοφυλάκιο χωρητικότητας 400 m3

 
Πρώτες Ύλες
 • Η Μονάδα έχει σχεδιαστεί στο Πρότυπο της Κεντρικής Μονάδας Συνδυασμένης Αναερόβιας Χώνευσης.
 • Υποστρώματα:
  • Κοπριές (βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων, πουλερικών)
  • Βιομάζα (αγριαγκινάρας, αραβόσιτου κ.ά.)
  • Λάσπη βιολογικού καθαρισμού
  • Απόβλητα τυροκομείου και ελαιοτριβείου
  • Οργανικό κλάσμα σκουπιδιών & αποφάγια
 • Μελλοντικά νέα υποστρώματα που μπορούν να προστεθούν:
  • Απόβλητα σφαγείου
  • Σόργο, γρασίδι κ.ά.
  • Γλυκερίνη
  • Λοιπά οργανικά απόβλητα και υπολείμματα
 
Δίκτυο συλλογής οργανικών αστικών αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών
 • Σήμερα όλα τα οικιακά στερεά απόβλητα του Δ.Δ. Ελαιώνα μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Σερρών.
 • Οι συμπληρωματικές παρεμβάσεις, που έχουν σχεδιαστεί για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων, είναι:
  • Ανακύκλωση σε κάδους όλων των ανακυκλούμενων υλικών (χαρτί, πλαστικό, ξύλο, γυαλί, μέταλλα κ.ά.) με χωριστή συλλογή των οργανικών σε κάδους κατ’ οίκον.
  • Συστηματική ενημέρωση των κατοίκων για την αξία της συνεργασίας τους με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος των σκουπιδιών.
  • Τοποθέτηση 20 κάδων ανακύκλωσης.
  • Ηλεκτρικό φορτηγάκι για τη μεταφορά στο Κ.Δ.Α.Υ Σερρών.
  • Διανομή 130 κάδων σε όλα τα νοικοκυριά και τα καταστήματα εστίασης, για τη διαλογή των ζυμώσιμων (προώθηση στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου).
 
Υποδοχή & Αποθήκευση Υποστρωμάτων - Τάφρος Υποδοχής
 • Οργανικά απόβλητα νοικοκυριών.
 • Λάσπη εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού.
 • Κοπριές σε στερεά μορφή.
 
Η αγριαγκινάρα ως πρώτη ύλη
 • Κατάλληλο φυτό για καλλιέργεια σε ξερικά χωράφια.
 • Καλλιεργητικές φροντίδες:
  • Επειδή η καλλιέργεια είναι πολυετής, η προετοιμασία και η σπορά του αγρού θα γίνει μία φορά στα επτά έως δώδεκα χρόνια.
 • Εποχή σποράς:
  • Η αγριοαγκινάρα πρέπει να σπέρνεται από το τέλος Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου, πριν η θερμοκρασία πέσει σε χαμηλά επίπεδα (< 6 - 8 °C). Εναλλακτικά, πρέπει να σπέρνεται τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο, αλλά στην περίπτωση αυτή το φυτό δεν θα συγκομιθεί το καλοκαίρι.
 • Απόδοση σε ξηρή βιομάζα: 1.000 - 3.000 kg / στρέμμα.
  • Θερμογόνος δύναμη: 17,33 - 18,61 MJ/kg (σύνολο φυτού).
  • Κατάλληλη και για αεριοποίηση.
  • Κατάλληλη και για παραγωγή πελλετών ή μπρικεττών.
 • Απόδοση σε χλωρή βιομάζα (ως ενσίρωμα): 2.500 - 8.000 kg / στρέμμα.
  • Απόδοση σε Βιοαέριο: 200 - 230 Nm3 / tn.
Θα γίνει καλλιέργεια αγριαγκινάρας σε 800 στρέμματα Δημοτικής Έκτασης.
 
 
Υποδοχή & Αποθήκευση Υποστρωμάτων - Βιομάζα καλαμποκιού και αγριαγκινάρας
 • Η χορτονομή θα αποθηκεύεται σε επιδαπέδιες στοίβες.
 • Η χλωρή βιομάζα τεμαχίζεται και συμπιέζεται.
 • Σε 15 - 20 ημέρες αναπτύσσονται μικροοργανισμοί οι οποίοι βοηθούν στη διατήρηση της βιομάζας.
 • Η ελαχιστοποίηση της περιεκτικότητας σε οξυγόνο είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν οι αερόβιες διεργασίες.
 • Για τη μείωση του οξυγόνου, η χορτονομή καλύπτεται από πλαστικό κάλυμμα.
 
Παραγωγή και Οφέλη - Ηλεκτρική Ενέργεια και Θερμότητα
 • Ο Δήμος Σερρών θα αδειοδοτηθεί ως αυτοπαραγωγός Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  • Κάλυψη των αναγκών της κοινότητας Ελαιώνα.
  • Περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας θα καλύπτει φορτία σε δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις του Δ. Σερρών (σχολεία, γυμναστήρια, βιβλιοθήκες, δημοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ κ.λπ.).
  • Η θερμική ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά σε νέες εγκαταστάσεις του κτηνοτροφικού πάρκου (θερμοκήπια, αρμεκτήρια, σφαγείο και σε καθετοποιημένες νέες σταβλισμένες  κτηνοτροφικές μονάδες που απαιτούν θερμικά φορτία).

Παραγωγή και Οφέλη - Χωνεμένο Υπόλειμμα / χρήση ως εδαφοβελτιωτικό
 • Το χωνεμένο υπόλειμμα (κομπόστ) θα διατίθεται ως οργανικό εδαφοβελτιωτικό.
  • Περιεκτικότητα σε Άζωτο, Φώσφορο και κάλιο (NPK).
  • Τόνωση και ανάπτυξη της αγροτικής κοινωνίας.
  • Ολοκλήρωση του αειφόρο κύκλου της αναερόβιας χώνευσης.
  • Εγκύκλιος 4 οικ. 1604.81 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Δυνατότητα Διάθεσης του Εδαφοβελτιωτικού».
 • Πλεονεκτήματα χωνεμένου υπολείμματος (έναντι κοπριάς):
  • Σημαντική μείωση των οσμηρών ουσιών (πτητικά οξέα, φαινόλες και παράγωγα).
  • Ευκολότερη η άντληση και η χρήση ως λίπασμα (μείωση TS).
  • Μειωμένες ανάγκες χωραφιού για ανάδευση.
  • Αδρανοποίηση ιών, βακτηριδίων και παρασίτων.
  • Αποφυγή του καψίματος των φυτών.
 • Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού στη μονάδα του Ελαιώνα:
  • Αναμένεται παραγωγή 7.969 tn/έτος.
  • Μεταφορά από τέσσερα (4) ηλεκτρικά ημιφορτηγά, κλειστής καρότσας, ωφέλιμου φορτίου 1,5 tn.
 
Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing