Homepage Slider

Είστε εδώ

Το βιοντίζελ πρέπει να παράγεται σωστά

Το βιοντίζελ είναι προϊόν χημικής διεργασίας και γι' αυτό πρέπει να παράγεται σε μονάδες και εργοστάσια που αδειοδοτούνται στα πλαίσια συγκεκριμένων προδιαγραφών. Το βασικό αντιδραστήριο, με το οποίο αντιδρούν τα τριγλυκερίδια (το βασικό συστατικό) των φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών, είναι η μεθανόλη, η οποία είναι μία τοξική και καρκινογόνος χημική ένωση. Έτσι, παράγονται μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, που αποτελούν το βιοντίζελ, και ακάθαρτη γλυκερίνη. Ως καταλύτες, δηλαδή ουσίες που επιταχύνουν την αντίδραση, χρησιμοποιούνται ειδικές χημικές ενώσεις, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία. Η μεθανόλη χρησιμοποιείται σε περίσσεια, οπότε η ποσότητα της μεθανόλης που δεν αντιδρά πρέπει να ανακτάται και να μην απορρίπτεται στο περιβάλλον. Μετά το τέλος της αντίδρασης ο καταλύτης βρίσκεται διαλυμένος στη γλυκερίνη μαζί με την περίσσεια της μεθανόλης και άλλες χημικές ενώσεις. Έτσι, το μίγμα αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται στο περιβάλλον. Τα υγρά πλυσίματος και τα φίλτρα καθαρισμού του παραγόμενου βιοντίζελ επίσης δεν πρέπει να απορρίπτονται στο περιβάλλον. Συνεπώς, η παραγωγή του βιοντίζελ απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, γνώση, ειδικούς μηχανικούς και ειδικές εγκαταστάσεις.

Το βιοντίζελ στην Ελλάδα χρησιμοποιείται, προς το παρόν, ως καύσιμο κίνησης και γι' αυτό πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές που καθορίζονται από ευρωπαϊκά πρότυπα. Το βιοντίζελ αυτό οδηγείται από τα ελληνικά εργοστάσια παραγωγής του και τις εταιρείες εισαγωγής του στα δύο διυλιστήρια για ανάμιξη με το συμβατικό ντίζελ σε συγκεκριμένη αναλογία και διάθεση του μίγματος στην κίνηση. Έτσι, το βιοντίζελ αυτό δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να παράγεται από τον οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε μονάδα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υποχρεώνει κάθε χώρα - μέλος της να καταναλώνει ένα ελάχιστο ποσοστό βιοντίζελ στο ντίζελ κίνησης. Στη χώρα μας, τα διυλιστήρια είναι εκείνα που καθορίζουν τη μέγιστη ποσότητα βιοντίζελ που θα αντικαθιστά κάθε χρόνο το προϊόν τους. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο ελάχιστο ποσοστό που επιβάλλει η ΕΕ. Η ελάχιστη αυτή ποσότητα κατανέμεται στις εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής βιοντίζελ σύμφωνα με έναν μαθηματικό τύπο, ο οποίος παραβιάζεται προς όφελος κάποιων εργοστασίων παραγωγής βιοντίζελ στη χώρα μας. Αλλά και οι ελάχιστες αυτές ποσότητες βιοντίζελ, που δίνονται στις εταιρείες, δεν παραλαμβάνονται στο σύνολό τους από τα δύο διυλιστήρια κατά τη διάρκεια του έτους, με πρόσχημα τη χαμηλότερη κατανάλωση του ντίζελ κίνησης, που αυτά διαπιστώνουν, σε σχέση με την κατανάλωση που είχαν αρχικά προβλέψει. Όμως, ακόμα κι αυτό να ισχύει, αντί στην περίπτωση αυτή να αυξάνεται το ποσοστό του βιοντίζελ στο συμβατικό ντίζελ ώστε να απορροφάται όλη η ποσότητα του παραγόμενου και εισαγόμενου βιοντίζελ με την οποία είχαν δεσμευθεί οι εταιρείες, τα διυλιστήρια αποφασίζουν και επιβάλλουν την απορρόφηση, κατά τη διάρκεια του έτους, μικρότερης ποσότητας βιοντίζελ από την αρχικά καθοριζόμενη, με αποτέλεσμα οι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής βιοντίζελ να έχουν πρόβλημα προϋπολογισμού των δραστηριοτήτων τους. Στην περίπτωση, όμως, που οι εταιρείες αυτές θα μπορούσαν να διαθέσουν το βιοντίζελ και για άλλες χρήσεις (θέρμανση και ηλεκτροπαραγωγή), η δυνατότητα αυτή αφενός θα βελτίωνε κατά πολύ τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία τους, σημαντικό μέρος της οποίας θα μπορούσε να οδηγηθεί στην κοινωνία, και αφετέρου θα βοηθούσε την προσπάθεια να αλλάξει ένα σκληρό μονοπωλιακό καθεστώς διάθεσης καυσίμων, όπως αυτό καθορίζεται και επιβάλλεται στη χώρα μας από τα δύο διυλιστήρια.
Η παραγωγή του βιοντίζελ επιτρεπόταν μόνο για τη χρήση αυτή στην κίνηση. Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανές εσωτερικής καύσης, ως υγρό καύσιμο έπρεπε να χρησιμοποιείται μόνο το πετρέλαιο κίνησης στο οποίο η περιεκτικότητα σε βιοντίζελ έπρεπε να είναι αυτή που είχε αποφασιστεί για την κίνηση. Προσπάθειες της εταιρείες μας να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτροπαραγωγή αλλά και για θέρμανση π.χ. το Β20 (δηλαδή μίγμα βιοντίζελ - συμβατικού ντίζελ με περιεκτικότητα 20% σε βιοντίζελ) δεν καρποφόρησαν.
Τελευταία, όμως, η χώρα μας πιέστηκε και αποφάσισε να παράγεται βιοντίζελ όχι μόνο ως συστατικό του πετρελαίου κίνησης αλλά και για ιδία χρήση, δηλαδή από κάποιον που θα χρησιμοποιεί ο ίδιος το βιοντίζελ που θα παράγει, αυτούσιο ή σε μίγματα με το συμβατικό ντίζελ σε διάφορες αναλογίες, αλλά μόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ΜΕΚ και πώλησή της στο δίκτυο και για τη δική του θέρμανση σε καυστήρα πετρελαίου που διαθέτει. Στη συνέχεια αποφασίστηκε και η παραγωγή βιοντίζελ για ηλεκτροπαραγωγή και θέρμανση από κάποιον που θα διαθέτει σε άλλους το βιοντίζελ που θα παράγει, αυτούσιο ή σε μίγματα με το ντίζελ. Δηλαδή, αποφασίστηκε και ψηφίστηκε η δυνατότητα παραγωγής και εμπορίας του βιοντίζελ για θέρμανση και ηλεκτροπαραγωγή.
Όμως, η σχετική νομοθεσία δεν ολοκληρώνεται, οπότε δεν επιτρέπεται ακόμα να παραχθεί βιοντίζελ για οποιαδήποτε άλλη χρήση (θέρμανση και ηλεκτροπαραγωγή) εκτός από την κίνηση. Οποιαδήποτε άλλη παραγωγή, διάθεση και χρήση βιοντίζελ δυστυχώς είναι ακόμα παράνομη. Η AGROENERGΥ προσπαθεί και θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο για την ολοκλήρωση της νομοθεσίας υπέρ των συμφερόντων της κοινωνίας και όχι των ολίγων που μέχρι τώρα αισχροκερδούν σε βάρος της.
Η AGROENERGΥ προσπαθεί ώστε όλες οι παράμετροι ενός πλήρους νομικού καθεστώτος για την παραγωγή και εμπορία βιοντίζελ για θέρμανση και ηλεκτροπαραγωγή να είναι σύμφωνες με την επιστήμη και τη διεθνή πρακτική.
 
Την περίοδο αυτή παράγονται σημαντικές ποσότητες βιοντίζελ με τους πλέον επικίνδυνους για την υγεία και το περιβάλλον τρόπους, από «μονάδες παραγωγής» που εμπορεύονται κάποιοι επιτήδειοι, οι οποίοι βρίσκουν πρόσφορο έδαφος λόγω της άγνοιας, της ανάγκης για φθηνότερη θέρμανση και των γνωστών διαθέσεων ευκαιριακού χρηματισμού και κέρδους με το λιγότερο δυνατό κόστος.
 
Η AGROENERGY, σε συνεργασία με το ΕΜΠ, καταθέτει τις ελάχιστες προδιαγραφές και παραμέτρους που πρέπει να έχει:
  • μία μονάδα και ένα εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ,
  • η παραγωγική διαδικασία,
  • η διαχείριση των πρώτων υλών, των αντιδραστηρίων και των προϊόντων και παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας,
  • το κύριο προϊόν (το βιοντίζελ)
  • η διαχείριση των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας κ.ά..

Επίσης, η AGROENERGY, σε συνεργασία με το ΕΜΠ, θα προσπαθήσει για τη νομοθετική ρύθμιση και την εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών και παραμέτρων, όπως αυτές εφαρμόζονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η AGROENERGY έχει καλέσει την πολιτεία να σταματήσει το πάρτι αυτό της παράνομης, ανεξέλεγκτης και επικίνδυνης παραγωγής βιοντίζελ που γίνεται την περίοδο αυτή στη χώρα μας.

Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing