Homepage Slider

Είστε εδώ

1η Εργοστασιακή μονάδα παραγωγής βιοντίζελ στη Νεοχωρούδα, Ν. Θεσσαλονίκης

Ιδιοκτήτης Έργου
:
BioDev Μ.Ι.Κ.Ε.
Τοποθεσία
:
Νεοχωρούδα, Νομός Θεσσαλονίκης
Τεχνολογία
:
Κλασική μέθοδος παραγωγής βιοντίζελ.
Παραγωγή βιοντίζελ πρώτης γενιάς.
Ονομαστική δυναμικότητα : 5.000 m3 βιοντίζελ το έτος
Εκτιμώμενο κόστος μονάδας
:
400.000 €
Προβλεπόμενο έτος λειτουργίας
:
Μέσα του 2015
 
 
Περιγραφή του Έργου:
 
Μελέτες, σχεδιασμός, διαδικασίες αδειοδότησης, κατασκευή και εγκατάσταση κλασικής εργοστασιακής μονάδας παραγωγής βιοντίζελ, με πρώτες ύλες ραφιναρισμένα και εξουδετερωμένα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη, χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια (τηγανέλαια) κ.ά., με περιεχόμενη οξύτητα και υγρασία κατάλληλες για την εφαρμογή της κλασικής διεργασίας παραγωγής βιοντίζελ.
Η μονάδα θα έχει ονομαστική δυναμικότητα 5.000 m3 βιοντίζελ τον χρόνο και θα εγκατασταθεί σε βιομηχανικό χώρο που έχει εξασφαλίσει η εταιρεία BioDev Μ.Ι.Κ.Ε στη Νεοχωρούδα του Νομού Θεσσαλονίκης.                        
 
Μέρος από το παραγόμενο βιοντίζελ θα οδηγείται στα διυλιστήρια για ανάμιξη με το συμβατικό ντίζελ και διάθεση του μίγματος στην κίνηση. Άρα, το παραγόμενο από το εργοστάσιο βιοντίζελ θα είναι αυστηρών προδιαγραφών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14214, οπότε το εργοστάσιο θα διαθέτει όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την παραγωγή σωστού βιοντίζελ για κίνηση.
Ένα άλλο μέρος από το παραγόμενο βιοντίζελ θα οδηγείται σε μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (και θερμότητας).
Το υπόλοιπο μέρος από το παραγόμενο βιοντίζελ θα οδηγείται στους υπάρχοντες καυστήρες πετρελαίου για θέρμανση, αυτούσιο ή σε μίγματα με το συμβατικό πετρέλαιο θέρμανσης.
 
Η μονάδα θα περιλαμβάνει:
 
1) Μονάδα στοιχειώδους εξευγενισμού (εξουδετέρωσης και ξήρανσης) φυτικών ελαίων.
2) Μονάδα κλασικής παραγωγής βιοντίζελ.
 
Η εγκατάσταση και λειτουργία του εργοστασίου θα συμβάλει στην επίτευξη από τη χώρα μας των σχετικών στόχων που τίθενται από την Οδηγία 30/2003/ΕΚ και τις άλλες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφού είναι δυνατή η παραγωγή φθηνού βιοκαυσίμου, προερχόμενο από απορριπτόμενες και ουσιαστικά φθηνές πρώτες ύλες, και η διάθεση του στην Ελληνική αγορά. Η παραγωγή βιοντίζελ από απόβλητα και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη αποτελεί την καλύτερη μέχρι σήμερα λύση για την παραγωγή βιοντίζελ.
 
Όπως είπαμε, οι πρώτες ύλες θα είναι κυρίως τηγανέλαια και σπορέλαια. Τα τηγανέλαια θα προμηθεύονται από αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης ελαίων και λιπών. Το crude τηγανέλαιο, που θα προμηθεύεται η μονάδα, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται απ’ ευθείας για την παραγωγή βιοντίζελ, οπότε θα πρέπει πρώτα να εξευγενίζεται (ένας τρόπος προεπεξεργασίας των όξινων ελαιούχων υλών είναι ο εξευγενισμός τους, δηλαδή η εξουδετέρωση της οξύτητας και η απομάκρυνση της υγρασίας που περιέχονται σε αυτά), έτσι ώστε να αποκτά τις κατάλληλες προδιαγραφές οξύτητας και υγρασίας για να οδηγείται στην κύρια μονάδα παραγωγής βιοντίζελ.
Η μονάδα θα περιλαμβάνει σύστημα φίλτρανσης, αφύγρανσης και χημικής εξουδετέρωσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Έτσι η εταιρεία θα μπορεί να προμηθεύεται μπρούτα (crude) τηγανέλαια σε τιμές χαμηλότερες από εκείνες των εξευγενισμένων τηγανελαίων.
 
Tα τηγανέλαια θα προμηθεύονται με περιεχόμενη οξύτητα μέχρι 3% και θα υφίστανται την προεπεξεργασία εξευγενισμού για να αποκτήσουν τις κατάλληλες προδιαγραφές ώστε να οδηγούνται στην κλασική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ. Τα εξουδετερωμένα φυτικά έλαια και τηγανέλαια μετατρέπονται σε βιοντίζελ, ενώ παράγεται ακατέργαστη γλυκερίνη ως υποπροϊόν.
 
Μετά την παραγωγή ακολουθεί η πιστοποίηση και διάθεση του βιοντίζελ στην αγορά.
Οι αγορές που μπορούν και υποχρεώνονται σύμφωνα με το νόμο να απορροφήσουν το βιοντίζελ για να το αναμίξουν με το συμβατικό ντίζελ, να πιστοποιήσουν το μίγμα και να το διαθέσουν στην ελληνική επικράτεια, είναι τα διυλιστήρια και οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων κατηγορίας Α.
 
Ελαιούχες Πρώτες Ύλες και Προμηθευτές Χρησιμοποιημένων Φυτικών Ελαίων και Ζωικών Λιπών
 
Τα ελαιούχα φυτά, στα οποία μπορεί να στηριχθεί η παραγωγή, είναι ο ηλίανθος, το βαμβάκι, η σόγια, η ελαιοκράμβη και άλλα. Από τα παραπάνω, το βαμβάκι καλλιεργείται συστηματικά σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ ο ηλίανθος και η ελαιοκράμβη άρχισαν να καλλιεργούνται συστηματικά σε αρκετές περιοχές της χώρας εντός του 2007, με κυρίαρχες τη Θράκη και τη Μακεδονία, ενώ η σόγια κυρίως εισάγεται.
Επιπλέον, τα χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη μπορούν να συλλέγονται από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (όπως εστιατόρια, ταχυφαγεία κ.ά.), βιομηχανίες παραγωγής προτηγανισμένων προϊόντων, ξενοδοχεία, άλλες εταιρείες συλλογής τηγανελαίων, σφαγεία, μονάδες επεξεργασίας κρεάτων και σπορελαιουργεία.
Έτσι, σε ετήσια βάση, το χρησιμοποιημένο έλαιο και λίπος θα είναι αρκετό, ώστε με κατάλληλη προεπεξεργασία του στη μονάδα εξευγενισμού να μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ.
 
Στην τεχνικοοικονομική ανάλυση του έργου, ως βασικό έσοδο της επιχείρησης για τη βιωσιμότητά της επένδυσης θεωρείται εκείνο που προέρχεται από την πώληση του βιοντίζελ. Η παραγόμενη ακατέργαστη γλυκερίνη δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αγοραστική αξία ώστε να μπορεί να πωλείται σε αξιόλογη τιμή, λόγω της παγκόσμιας περίσσειας της, της δυσκολίας διάθεσής της και της μορφής της. Το ίδιο ισχύει και για τις ποσότητες των παραγόμενων λιπαρών οξέων. Ως τιμή πώλησης του βιοντίζελ θεωρούνται τα 1.450 €/ton (ή τα 1.280 €/m3). Η επιλογή της συγκεκριμένης τιμής βασίστηκε σε ιστορικά στοιχεία εξέλιξης της τιμής του βιοντίζελ και των πρώτων υλών, καθώς επίσης και στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα από τη στιγμή που πρωτοξεκίνησε η παραγωγή του βιοντίζελ.
Παρατηρώντας τα στοιχεία του επόμενου σχήματος, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι τιμές των σπορελαίων και της μεθανόλης είναι άμεσα εξαρτώμενες από την διακύμανση των τιμών του αργού πετρελαίου.
Διαμόρφωση κόστους τριών βασικών φυτικών ελαίων και μεθανόλης για την παραγωγή βιοντίζελ
και σύγκριση με την τιμή του αργού πετρελαίου (μέση τιμή DatedBrent, WestTexasIntermediate, και DubaiFateh)
κατά την περίοδο Μάιος 2001 - Απρίλιος 2011
 
Επομένως, κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την τελική τιμή του παραγόμενου βιοντίζελ. Παρατηρώντας, επίσης, το κόστος του αργού πετρελαίου (πρώτη ύλη του diesel) και το κόστος των φυτικών ελαίων, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι το βιοντίζελ έχει σημαντικά μεγαλύτερη τιμή σε σχέση με το diesel. Δυστυχώς, τιμές βιοντίζελ για τη δεκαετία δεν υπάρχουν, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί παγκόσμια το φορολογικό - τιμολογιακό καθεστώς.
Για παράδειγμα, σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, έχει επιλεγεί η πώληση του βιοντίζελ σε τιμές υψηλότερες από τη χρηματιστηριακή, έτσι ώστε να ενισχύονται οι τοπικές καλλιέργειες και γενικότερα ο πρωτογενής τομέας (καλλιέργειες ελαιούχων φυτών). Συμπερασματικά και σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του παρελθόντος, η τιμή του βιοντίζελ καθορίζεται έτσι ώστε να ακολουθεί τις αυξητικές τάσεις κόστους της πρώτης ύλης, ώστε η παραγωγή του να συμφέρει τον παραγωγό.
 
Στην Ελλάδα δεν ισχύουν διαφορετικές τιμές για το βιοντίζελ από διάφορες πρώτες ύλες (ηλιέλαιο, κραμβέλαιο, σογιέλαιο, φοινικέλαιο, τηγανέλαιο ή άλλη ελαιούχο ύλη), αλλά ισχύει μία ενιαία τιμή, οπότε συμφέρει τους παραγωγούς να δουλέψουν με όσο το δυνατόν πιο φτηνή πρώτη ύλη, όπως το φοινικέλαιο, το σογιέλαιο, το βαμβακέλαιο και τα τηγανέλαια, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι ακόμη πιο υψηλά.

 

Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing